ÚLTIMES XIFRES
19 de febrer de 2021Estimació del consum d'energia elèctrica


Dades provisionals
Gener de 2021


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de gener de 2021, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un ascens del 4,3%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha augmentat un 11,8%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut negativa en Agricultura (-0,1%) i en Servicis (-5,4%). Ha resultat positiva en Indústria (1,8%) i en Construcció (0,3%).

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha augmentat respecte al mateix mes de l'any anterior un 15,0%.

Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat.
Taxes de variació (%)

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
Consum
(MWh)
Taxa de
variació
intermensual
(%)
Taxa de
variació
interanual
(%)
Tasa de
variació en el
que va d'any
(%)
TOTAL2.250.71611,84,34,3
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca39.369-0,2-0,1-0,1
Indústria536.469-18,81,81,8
Extractives i refinació; energia40.944-45,7-37,9-37,9
Alimentació, begudes i tabac71.997-9,53,13,1
Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat; fusta i suro48.946-9,46,96,9
Paper, cartó; arts gràfiques i edició26.193-4,5-9,4-9,4
Química52.985-5,78,98,9
Cautxú, plàstic i manufactures diverses57.386-14,113,113,1
Productes minerals no metàl·lics155.428-25,113,113,1
Metal·lúrgia26.035-15,7-17,2-17,2
Màquines i transformats metàl·lics31.361-9,415,615,6
Material de transport25.194-11,018,218,2
Construcció i obres públiques21.7499,60,30,3
Servicis697.5106,8-5,4-5,4
Hostaleria; comerç i servicis346.8798,1-7,3-7,3
Transport i emmagatzemament121.5794,52,42,4
Administració i altres servicis públics; aigua i residus229.0516,0-6,3-6,3
Usos domèstics952.45249,315,015,0
No especificats3.16739,816,516,5

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius i es revisen els provisionals. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: