Índexs de comerç al detall (ICM). Base 2015.

Índexs de xifra de negocis i d'ocupació per al comerç al detall, així com les seues corresponents taxes de variació. Es proporciona informació per a l'àmbit general, divisió 47 de la secció G de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009), i per grups de productes (alimentació i resta).