ÚLTIMES XIFRES
6 de juliol de 2020


Índex de producció industrial de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Maig de 2020

L'Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de maig de 2020 ha disminut un 25,9% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del -21,5%.

Diferenciant segons la destinació econmica dels bns, la variació sobre maig de l'any passat ha sigut del -19,1% per als bns de consum, -43,3% per als d'equip, -25,2% per als intermedis i -17,3% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del -13,0% per als bns de consum, -38,5% per als bns d'equip, -20,7% per als intermedis i -16,9% per a energia.

Per branques d'activitat, totes experimenten disminucions. Els principals descensos corresponen a Material de transport (-46,5%), Fusta (-42,5%), Metallrgia i fabricaci de productes metllics (-41,7%) i Maquinria i equip (-40,6%).

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del -27,8% sobre maig de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   ndex   anual  de la mitjana e
el que va d’any
NDEX GENERAL 85,7 -25,9 -14,8 -21,5   82,7 -27,8 -15,8
ndex secci C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 86,2 -27,1 -14,7 -22,3   83,6 -30,2 -17,5
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 82,3 -19,1 -10,5 -13,0   86,3 -25,0 -12,1
Béns de consum durador 70,6 -40,9 -31,1 -35,8   67,0 -40,9 -28,7
Béns de consum no durador 83,6 -16,4 -8,0 -9,9   87,9 -23,7 -10,7
Béns d'equip 67,7 -43,3 -25,9 -38,5   75,9 -39,7 -25,9
Béns intermedis 96,4 -25,2 -13,1 -20,7   87,6 -26,9 -15,5
Energia 84,7 -17,3 -13,8 -16,9   78,4 -17,6 -8,7interanual

Una representaci anloga a l’anterior en un perode ms ampli permet comparar l’impacte en l’ndex produt per crisis anteriors i el produt fins al moment per la crisi sanitria ocasionada per la COVID-19.interanual

Índexs per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 85,7 -25,9 -14,8 -21,5
Extractives i refinació; energia i aigua 84,2 -18,2 -14,6 -16,6
Alimentació, begudes i tabac 106,4 -9,3 -0,3 -2,7
Indústria tèxtil i de la confecció 63,3 -39,9 -28,8 -35,4
Indústria del cuiro i del calçat 45,6 -31,9 -25,5 -25,9
Fusta 71,2 -42,5 -27,1 -38,0
Paper i cartó; arts gràfiques 79,8 -23,7 -8,8 -19,0
Química 96,8 -18,4 -9,4 -15,0
Cautxú i plàstic 80,8 -36,1 -20,3 -31,4
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 76,9 -35,4 -32,6 -31,6
Taulells 119,0 -5,1 -14,1 0,3
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 72,9 -41,7 -25,4 -37,8
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 184,8 -13,2 43,0 -7,2
Maquinària i equip 98,8 -40,6 -1,6 -40,6
Material de transport 54,5 -46,5 -35,9 -46,2
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 78,9 -35,9 -24,5 -32,4

Nota: Estes dades sn provisionals. Les actualitzacions que es produxen desprs que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sries mensuals disponibles en el portal estadstic de la Generalitat.

Pot obtindre's informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Indstria, Energia, Mineria i Construcci > Indstria > ndexs de producci industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota sobre l'efecte del COVID-19 en l'operaci estadstica d'ndexs de Producci Industrial (IPI)

Les diferents mesures preses en relaci amb la gesti de la crisi sanitria ocasionada per la COVID-19 han provocat un descens en l'activitat industrial que es va deixar notar de forma molt acusada el mes d'abril amb l'establiment del perms retribut recuperable del 30 de mar al 9 d'abril per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestaven serveis essencials (Real-decret llei 10/2020, de 29 de mar). Posteriorment, hi ha hagut una recuperaci gradual de l'activitat.

Malgrat aquesta situaci, i segons les notes metodolgiques publicades per l'INE en la seua Nota de premsa, aquest fet no ha tingut incidncia en la qualitat dels indicadors. Remetem als usuaris a la seua consulta.

Pel que respecta a les sries ajustades d'efectes estacionals i de calendari, la modelitzaci utilitzada ha tingut en compte les recomanacions de l'Oficina Estadstica de la Uni Europea (Eurostat).En aquest sentit, s'ha decidit modelitzar un outlier additiu en els mesos de mar, abril i maig de 2020 en la majoria de les sries ajustades. Quan estiguen disponibles les dades de mesos posteriors, ser necessari reavaluar el tipus d'intervenci necessria.


Nota metodolgica

Els ndexs de producci industrial sn indicadors estadstics que tenen com a objectiu mesurar l'evoluci conjuntural del volum de la producci generat per les activitats industrials.

A partir del mes de referncia de gener de 2018, els ndexs de producci industrial es publiquen en base 2015, acomplint el Reglament (CE) N 1165/98 del Consell sobre les estadstiques conjunturals.

L'IPI, amb nova base 2015, permet el seguiment dels sectors ms representatius de la indstria valenciana a partir d'una enquesta mensual especfica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats a la Comunitat Valenciana. L'actualitzaci de la base ha perms la revisi i actualitzaci dels components que conformen el clcul de l'ndex a fi d'obtindre un indicador ms representatiu del sector industrial.

Cal indicar que en el clcul dels nous ndexs s'han usat coeficients d'enlla fins a desembre del 2015, amb la qual cosa les taxes de variaci coincidixen amb les publicades en base 2010. A partir de l'any 2016 els ndexs es calculen prenent com a referncia la nova base, per la qual cosa les taxes poden ser diferents de les publicades en la base anterior.

Els ndexs elementals dels distints productes que componen la cistella investigada en la Comunitat Valenciana es calculen de forma encadenada, de manera que les variacions intermensuals es deriven de les dades de producci facilitades cada mes pels informadors dels respectius productes. Estos ndexs s'agreguen segons la frmula de Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015) que es calculen en funci del pes relatiu de les branques d'activitat industrial a la Comunitat Valenciana, mesurat en termes de valor afegit, i dels productes fabricats en l'mbit regional, segons el valor de la producci.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball publica mensualment els ndexs de producci industrial a la Comunitat Valenciana a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadstica (INE). Els ndexs publicats es refereixen a la producci industrial en general, a la indstria manufacturera (secci C de la CNAE-2009), segons destinaci econmica o grans sectors industrials (GSI) i a les quinze branques d'activitat que tradicionalment s'han utilitzat amb la finalitat de proporcionar informaci ms coherent amb l'estructura productiva de la Comunitat Valenciana.