Estimació del consum d'energia elèctrica
Operació de periodicitat mensual, continguda en el Pla valencià d'estadística 2019-2022 (PVE), que proporciona una estimació del consum d'energia elèctrica total i per sectors d'activitat en la Comunitat Valenciana. Els seus resultats s'elaboren a partir de dades mensuals de consum, proporcionats directament per una mostra d'empreses distribuïdores, i dades de consum anual, proporcionats per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) procedents d'un altre grup d'empreses distribuïdores així com de l'autoconsum.