Estimacions de llars a nivell subprovincial


Les estimacions de llars a nivell subprovincial proporcionen informació amb desagregació territorial comarcal sobre llars segons grandària i tipus, basada a l'enquesta contínua de llars (ECL) de l'Institut Nacional d'Estadística i coherent amb aquesta. Les dades s'han obtingut utilitzant tècniques estadístiques d'estimació per a àrees xicotetes amb la finalitat de generar informació amb un nivell de desagregació territorial inferior al mínim previst en el disseny de l'ECL.