ÚLTIMES XIFRES
20 de gener de 2023


Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social
Comunitat Valenciana

Quart trimestre de 2022


PRINCIPALS RESULTATS

• El nombre total d'empreses en el quart trimestre de 2022 disminueix un 0,1%, respecte al trimestre anterior, i se situa en 150.491.

• Els treballadors augmenten un 2,6% respecte al trimestre anterior, fins a situar-se en 1.545.265. Les dones augmenten un 3,3% i els homes un 2,1%.

• El nombre d'autònoms pròpiament dits augmenta un 0,8% respecte al trimestre anterior, i arriba a 202.769. Respecte al trimestre anterior, els autònoms amb assalariats disminueixen un 0,4% i sense assalariats augmenten un 1,1%.

Empreses inscrites en la Seguretat Social

El nombre total d'empreses inscrites en la Seguretat Social en la Comunitat Valenciana se situa en 150.491 en el quart trimestre de 2022, la qual cosa suposa una disminució de 140 (-0,1%) respecte al trimestre anterior, i un augment de 1.150 (0,8%) respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

Respecte a la grandària, comparant amb el trimestre anterior, les empreses que tenen 250 o més treballadors són les que més augmenten en termes relatius, un 6,7% (35), seguit de les de 50 a 249 amb un 2,0% (63) i les de 10 a 49 amb un 0,2% (38), mentre que les de d'1 a 9 disminueixen un 0,2% (-276).

Segons sectors d'activitat, i respecte al trimestre anterior, es produeix un augment en construcció de 126 (0,8%), mentre que es produeix una disminució en serveis de 73 (-0,06%), en indústria de 30 (-0,2%) i en agricultura de 163 (-2,9%).

Empreses inscrites en la Seguretat Social segons comarques

Comparades amb el trimestre anterior, el nombre d'empreses augmenta en 20 comarques i disminueix en 14. En percentatge de variació, les comarques que més augmenten són el Alto Mijares (6,5%) i el Valle de Cofrentes-Ayora (3,1%), i les que més disminueixen són el Baix Maestrat (-5,4%) i la Plana de Utiel-Requena (-9,8%).

Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, el nombre d'empreses augmenta en 19 comarques i disminueix en 15.Empreses inscrites en la Seguretat Social per comarques

Quart trimestre de 2022 Empreses Variació sobre trimestre anterior Variació sobre mateix trimestre any anterior
Absoluta % Absoluta %
Comunitat Valenciana 150.491 -140 -0,1% 1.150 0,8%
Província d'Alacant 60.000 -297 -0,5% 949 1,6%
   El Comtat 906 -11 -1,2% -22 -2,4%
   L'Alcoià 3.346 17 0,5% -7 -0,2%
   L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 1.570 45 3,0% 19 1,2%
   El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 4.808 28 0,6% 22 0,5%
   La Marina Alta 6.796 -162 -2,3% 182 2,8%
   La Marina Baixa 7.322 -214 -2,8% 129 1,8%
   L'Alacantí 15.264 -26 -0,2% 159 1,1%
   El Baix Vinalopó 9.261 70 0,8% 241 2,7%
   El Baix Segura / La Vega Baja 10.888 -39 -0,4% 230 2,2%
Província de Castelló 18.918 -140 -0,7% 32 0,2%
   Els Ports 238 3 1,3% -8 -3,3%
   L'Alt Maestrat 219 5 2,3% -3 -1,4%
   El Baix Maestrat 2.987 -171 -5,4% 20 0,7%
   L'Alcalatén 487 2 0,4% -9 -1,8%
   La Plana Alta 8.911 -6 -0,1% 39 0,4%
   La Plana Baixa 5.254 28 0,5% 13 0,2%
   El Alto Palancia 748 -9 -1,2% -15 -2,0%
   El Alto Mijares 114 7 6,5% -1 -0,9%
Província de València 75.311 311 0,4% 259 0,3%
   El Rincón de Ademuz 75 -2 -2,6% 5 7,1%
   Los Serranos 459 3 0,7% -6 -1,3%
   El Camp de Túria 4.538 58 1,3% 50 1,1%
   El Camp de Morvedre 2.102 -1 0,0% 10 0,5%
   L'Horta Nord 5.416 13 0,2% -35 -0,6%
   L'Horta Oest 9.736 105 1,1% 54 0,6%
   València 27.560 297 1,1% 288 1,1%
   L'Horta Sud 5.250 7 0,1% 42 0,8%
   La Plana de Utiel-Requena 1.279 -139 -9,8% -31 -2,4%
   La Hoya de Buñol 1.106 -27 -2,4% -17 -1,5%
   El Valle de Cofrentes-Ayora 265 8 3,1% 6 2,3%
   La Ribera Alta 5.547 52 0,9% -33 -0,6%
   La Ribera Baixa 2.191 -64 -2,8% -49 -2,2%
   La Canal de Navarrés 358 1 0,3% 5 1,4%
   La Costera 2.023 29 1,5% -43 -2,1%
   La Vall d'Albaida 2.753 40 1,5% -19 -0,7%
   La Safor 4.878 -64 -1,3% 30 0,6%
Nota: Una mateixa empresa pot estar en diverses comarques i en diverses províncies. Per això, els totals de província i Comunitat Valenciana poden no coincidir amb la suma dels territoris que els componen.

Empreses inscrites en la Seguretat Social segons municipis

Aquest trimestre, 363 municipis (67,0%) tenen menys de 100 empreses, i en l’altre extrem, 67 (12,4%) tenen 500 empreses o més.

Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, en el 42,8% (232) dels municipis augmenta el nombre d’empreses, en el 18,5% (100) es manté i en el 38,7% (210) baixa. En particular, 33 dels 50 municipis amb major nombre d'empreses tenen una variació positiva, i d'aquestos els que més augmenten són Santa Pola (6,2%), Xàbia (4,2%) i Torrevieja (3,6%).

Els 50 municipis amb més empreses
% Variacions respecte al mateix trimestre de l'any anterior

Municipis amb més empreses

Treballadors de les empreses inscrites en la Seguretat Social

El nombre de treballadors de les empreses inscrites en la Seguretat Social augmenta en 39.819 (2,6%) respecte al trimestre anterior, fins a situar-se en 1.545.265. Les dones augmenten en 23.275 (3,3%), situant-se en 726.493, i els homes en 16.544 (2,1%), arribant a 818.772.

Per sectors d'activitat, respecte al trimestre anterior, en el sector agricultura els treballadors augmenten en 11.905 (33,3%), en serveis en 29.733 (2,7%) i en construcció en 1.032 (1,1%), mentre que disminueixen en indústria en 2.851 (-1,0%).

Respecte al trimestre anterior, els treballadors amb contracte indefinit augmenten en 60.986 (4,7%) i amb contracte temporal disminueixen en 21.167 (-10,1%).

Els treballadors a temps complet, en comparació al trimestre anterior, augmenten en 3.386 (0,3%) i a temps parcial en 36.433 (8,6%).


Treballadors de les empreses inscrites en la Seguretat Social segons comarques

Comparats amb el trimestre anterior, el nombre de treballadors augmenta en 23 comarques i disminueix en 11. En percentatge de variació, les comarques que més augmenten són la Plana Baixa (19,8%) i la Safor (16,9%), i les que més disminueixen són el Valle de Cofrentes-Ayora (-9,4%) i la Plana de Utiel-Requena (-10,1%).

Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, el nombre de treballadors augmenta en 24 comarques i disminueix en 10.Treballadors de les empreses inscrites en la Seguretat Social per comarques

Quart trimestre de 2022 Treballadors Variació sobre trimestre anterior Variació sobre mateix trimestre any anterior
Absoluta % Absoluta %
Comunitat Valenciana 1.545.265 39.819 2,6% 43.583 2,9%
Província d'Alacant 514.134 -3.477 -0,7% 23.882 4,9%
   El Comtat 7.283 -26 -0,4% -83 -1,1%
   L'Alcoià 28.418 24 0,1% 185 0,7%
   L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 12.961 434 3,5% 166 1,3%
   El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 34.181 -92 -0,3% 1.587 4,9%
   La Marina Alta 37.382 -857 -2,2% 2.748 7,9%
   La Marina Baixa 44.498 -4.416 -9,0% 4.754 12,0%
   L'Alacantí 197.931 -61 0,0% 9.338 5,0%
   El Baix Vinalopó 77.086 -360 -0,5% 1.364 1,8%
   El Baix Segura / La Vega Baja 74.394 1.877 2,6% 3.823 5,4%
Província de Castelló 191.908 9.255 5,1% 129 0,1%
   Els Ports 1.058 56 5,6% 15 1,4%
   L'Alt Maestrat 1.244 56 4,7% 334 36,7%
   El Baix Maestrat 16.738 -1.123 -6,3% 345 2,1%
   L'Alcalatén 7.326 -302 -4,0% -415 -5,4%
   La Plana Alta 102.117 950 0,9% -1.119 -1,1%
   La Plana Baixa 58.057 9.611 19,8% 988 1,7%
   El Alto Palancia 4.524 44 1,0% -56 -1,2%
   El Alto Mijares 844 -37 -4,2% 37 4,6%
Província de València 839.223 34.041 4,2% 19.572 2,4%
   El Rincón de Ademuz 187 8 4,5% 12 6,9%
   Los Serranos 2.726 374 15,9% -127 -4,5%
   El Camp de Túria 47.345 1.219 2,6% 2.527 5,6%
   El Camp de Morvedre 16.447 1.113 7,3% -213 -1,3%
   L'Horta Nord 71.952 3.481 5,1% 2.243 3,2%
   L'Horta Oest 126.149 3.277 2,7% 3.607 2,9%
   València 328.377 8.370 2,6% 12.704 4,0%
   L'Horta Sud 59.274 1.772 3,1% 1.643 2,9%
   La Plana de Utiel-Requena 6.679 -752 -10,1% 65 1,0%
   La Hoya de Buñol 14.705 377 2,6% 149 1,0%
   El Valle de Cofrentes-Ayora 1.593 -165 -9,4% -15 -0,9%
   La Ribera Alta 52.860 5.474 11,6% -3.276 -5,8%
   La Ribera Baixa 27.339 1.244 4,8% 200 0,7%
   La Canal de Navarrés 2.385 7 0,3% 60 2,6%
   La Costera 14.408 879 6,5% -227 -1,6%
   La Vall d'Albaida 23.476 1.102 4,9% -718 -3,0%
   La Safor 43.321 6.261 16,9% 938 2,2%


% variacions respecte al trimestre anterior per comarques

Autònoms pròpiament dits

El nombre d'autònoms pròpiament dits puja en 1.633 (0,8%) respecte al trimestre anterior, situant-se en 202.769, i respecte al mateix trimestre de l'any anterior baixa en 2.160 (-1,1%).

Comparant amb el trimestre anterior, els autònoms amb assalariats disminueixen en 171 (-0,4%) i sense assalariats augmenten en 1.804 (1,1%).

Per sectors d'activitat, respecte al trimestre anterior, en el sector serveis augmenten en 1.387 (0,9%), en construcció en 281 (1,1%) i en indústria en 53 (0,6%), mentre que disminueixen en agricultura en 88 (-0,8%).

Respecte al trimestre anterior, les dones augmenten en 1.001 (1,3%), fins a 75.270, i els homes en 632 (0,5%), arribant a 127.499.


Autònoms pròpiament dits segons comarques

Comparat amb el trimestre anterior, els autònoms pròpiament dits augmenten en 25 comarques, es mantenen en 1 i disminueixen en 8. En percentatge de variació, les comarques que més augmenten són València (1,5%) i l'Horta Oest (1,4%), i les que més disminueixen són la Canal de Navarrés (-2,3%) i el Alto Mijares (-3,6%).

Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, els autònoms pròpiament dits augmenten en 11 comarques, es mantenen en 2 i disminueixen en 21.

Autònoms pròpiament dits inscrits en la Seguretat Social per comarques

Quart trimestre de 2022 Autònoms Variació sobre trimestre anterior Variació sobre mateix trimestre any anterior
Absoluta % Absoluta %
Comunitat Valenciana 202.769 1.633 0,8% -2.160 -1,1%
Província d'Alacant 80.421 536 0,7% -1.199 -1,5%
   El Comtat 1.420 7 0,5% 0 0,0%
   L'Alcoià 4.473 40 0,9% -102 -2,2%
   L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 1.856 2 0,1% -54 -2,8%
   El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 6.495 62 1,0% -137 -2,1%
   La Marina Alta 10.798 45 0,4% 154 1,4%
   La Marina Baixa 8.890 23 0,3% 37 0,4%
   L'Alacantí 18.416 213 1,2% 149 0,8%
   El Baix Vinalopó 11.462 56 0,5% -246 -2,1%
   El Baix Segura / La Vega Baja 16.287 69 0,4% 161 1,0%
Província de Castelló 22.574 90 0,4% -469 -2,0%
   Els Ports 372 3 0,8% 5 1,4%
   L'Alt Maestrat 565 7 1,3% -9 -1,6%
   El Baix Maestrat 3.837 -56 -1,4% 6 0,2%
   L'Alcalatén 608 -6 -1,0% -38 -5,9%
   La Plana Alta 9.397 50 0,5% -27 -0,3%
   La Plana Baixa 6.262 79 1,3% -58 -0,9%
   El Alto Palancia 1.137 5 0,4% -26 -2,2%
   El Alto Mijares 189 -7 -3,6% -1 -0,5%
Província de València 99.774 1.007 1,0% -492 -0,5%
   El Rincón de Ademuz 127 0 0,0% 3 2,4%
   Los Serranos 1.038 -7 -0,7% -12 -1,1%
   El Camp de Túria 7.108 45 0,6% -25 -0,4%
   El Camp de Morvedre 2.831 36 1,3% 52 1,9%
   L'Horta Nord 8.636 25 0,3% -136 -1,6%
   L'Horta Oest 12.155 172 1,4% 34 0,3%
   València 32.505 495 1,5% 325 1,0%
   L'Horta Sud 6.006 70 1,2% -35 -0,6%
   La Plana de Utiel-Requena 2.173 -18 -0,8% -28 -1,3%
   La Hoya de Buñol 1.774 16 0,9% 0 0,0%
   El Valle de Cofrentes-Ayora 449 -7 -1,5% -14 -3,0%
   La Ribera Alta 7.767 109 1,4% -53 -0,7%
   La Ribera Baixa 3.046 -5 -0,2% -81 -2,6%
   La Canal de Navarrés 681 -16 -2,3% -24 -3,4%
   La Costera 2.726 37 1,4% -27 -1,0%
   La Vall d'Albaida 3.557 4 0,1% -47 -1,3%
   La Safor 6.551 50 0,8% 93 1,4%


NOTES METODOLÒGIQUES

L'Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social és una operació de l'Institut Valencià d'Estadística, de periodicitat trimestral, l'objectiu de la qual és proporcionar informació recent, detallada i amb àmplia desagregació territorial sobre les empreses de la Comunitat Valenciana i els seus treballadors.

Les empreses s'obtenen agrupant els comptes de cotització amb el mateix número d'identificació fiscal. S'inclouen el Règim General (excepte Sistema Especial Empleats de Llar), el Règim de la Mineria del Carbó i el Règim Especial de Treballadors del Mar (compte alié). Del sector serveis s'exclou «Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria».

Aquesta estadística també presenta informació sobre els autònoms pròpiament dits, això és, treballadors afiliats a règims per compte propi que, per les seues característiques, poden considerar-se unitats amb activitat econòmica assimilable a les empreses. Cal tindre en compte que els autònoms pròpiament dits amb assalariats estan comptabilitzats també en l'apartat d'empreses.

La informació en què es basa aquesta operació procedeix de fitxers i bases de dades en matèria d'inscripció d'empreses, afiliació, cotització i recaptació, competència de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que és cedida a través d’un conveni de col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina, amb finalitat exclusivament estadística.

Per als àmbits territorials de províncies, comarques i municipis de la Comunitat Valenciana, s'ofereix, des de 2012, informació trimestral referent als comptes de cotització, a les empreses i als seus treballadors i als autònoms pròpiament dits en situació d'alta l'últim dia de cada trimestre.

Pot obtindre's informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social