Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social


Dades trimestrals sobre les empreses de la Comunitat Valenciana i els seus treballadors, i dels autònoms pròpiament dits, obtingudes a partir de l'explotació estadística dels comptes de cotització i afiliacions a la Seguretat Social. Els resultats s'ofereixen des del primer trimestre de 2012 i en tres nivells de desagregació territorial: nivell Comunitat Valenciana i províncies, nivell comarques i nivell municipis. Aquesta estadística forma part de l'operació «Estadística de comptes de cotització i afiliació de treballadors a la Seguretat Social».


Primer trimestre de 2021

Últimes xifres

Notes metodològiques

Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social