ÚLTIMES XIFRES
2 d’abril de 2024


Enquesta de gasto turístic (EGATUR)
Resultats per a la Comunitat Valenciana

Febrer de 2024

La despesa total realitzada pels turistes internacionals que van triar la Comunitat Valenciana com a destinació principal al febrer va ser de 800 milions d’euros, xifra un 30,5% superior a la corresponent al mateix mes de l’any anterior. La xifra de despesa esmentada en l’àmbit de la Comunitat Valenciana representa l'11,9% de la xifra estimada a nivell nacional.

interanualDos dels principals països emissors quant a la despesa turística realitzada en la Comunitat Valenciana són el Regne Unit i França. La despesa turística realitzada al febrer per les persones residents al Regne Unit representa el 21,3% de la despesa total i en el cas de França aquest percentatge és del 12,2%. Els percentatges de variació anual associats són del 55,8% i del 30,1% respectivament.

La despesa mitjana dels turistes internacionals que han triat al febrer a la Comunitat Valenciana com a destinació principal va ser de 1.371 euros i la seua estada mitjana de 10,6 dies. A partir de les dades anteriors s’arriba a la despesa mitjana per turista i dia que ha sigut de 129 euros en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.interanualPot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Hostaleria i turisme > Enquesta de gasto turístic (EGATUR).

Nota metodològica

L’Estadística de Moviments Turístics en Frontera (FRONTUR) i l’Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) són dues operacions que aborden l’estudi de l’activitat turística realitzada a Espanya per visitants no residents i què es publiquen amb freqüència mensual. La primera recull dades relatives a l’entrada de visitants i les característiques principals dels viatges, i la segona recull dades relatives a la despesa.

FRONTUR i EGATUR són dues operacions estadístiques vinculades per compartir bona part del procés estadístic, però donant lloc a dos productes estadístics diferents amb difusió diferenciada.

Aquestes operacions utilitzen com a referència els documents ‘Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 (IRTS-2008)’ i ‘Cuenta Satélite de Turismo. Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008’, tots dos elaborats per l’Organització Mundial de Turisme (OMT), dependent de Nacions Unides; així com el ‘Manual Metodológico de Estadísticas de Turismo’ d’Eurostat.

L’Institut Valencià d’Estadística (IVE) publica resultats d’aquestes dues operacions estadístiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de la informació mostral proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La publicació de resultats elaborada per l’IVE amplia la informació proporcionada per l’INE per a la Comunitat Valenciana en incloure la despesa realitzada pels turistes procedents del Regne Unit i França, els dos països emissors més rellevants quant a la despesa en la Comunitat Valenciana. A més proporciona dades amb freqüència trimestral relatives a l’àmbit provincial i a la ciutat de València i Benidorm.