LA IMMIGRACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA.

Principals resultats de l’Enquesta Nacional d’Immigrants (2007)Autors:

David Reher Sullivan [1, 2] (Director)
Fernando González Quiñones [1, 2]
Miguel Requena [2, 3]
María Sánchez Domínguez [1, 2]
Alberto Sanz Gimeno [1, 2]
Mikolaj Stanek [1, 2]

1. Universitat Complutense de Madrid [UCM]
2. Grupo de Estudios Población y Sociedad [GEPS]
3. Universitat Nacional d'Educació a Distància [UNED]

Logo IVE      Logo UCM      Logo UNED      Logo GEPS

Document complet (pdf)PDF


Nota preliminar

L'Enquesta Nacional d'Immigrants 2007 és una operació duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística l'objectiu de la qual és conéixer les característiques demogràfiques i socials dels nascuts a l'estranger, així com els seus itineraris migratoris, història laboral i residencial, relacions familiars i amb el país d'origen i relacions en la societat espanyola.

L'Institut Valencià d'Estadística (IVE), conscient de la importància de conéixer en detall el fenomen de la immigració que, amb especial intensitat en els últims anys, està incidint en la societat valenciana, va decidir també incloure-la en el Pla Valencià d'Estadística 2007-2010 com a Enquesta Nacional d'Immigrants. Resultats per a la Comunitat Valenciana. A més, amb l'objectiu d'aprofundir en les informacions que proporciona esta enquesta, va promoure la realització d'un informe específic basat en els resultats de la mostra per a la Comunitat Valenciana. Concretament, la redacció d'este informe que ara es presenta va ser subvencionada per l'Institut Valencià d'Estadística, a través d'un conveni amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

L'informe ha sigut redactat pel Grup d'estudis migratoris del Grup d'Estudis Població i Societat (GEPS) un equip format per professors de diverses universitats espanyoles que va estar estretament relacionat amb la gènesi d'esta operació estadística.

Així, independentment del seu, n’estem segurs, gran valor com a presentació dels resultats més importants d'esta operació, com a conseqüència lògica de la dita autoria, cal assenyalar que l'IVE no necessàriament compartix les opinions i afirmacions que hi apareixen.

Portada i Nota Preliminar

Index

1. Introducció

2. Característiques sociodemogràfiques i familiars

3. Condicions d’eixida i d’arribada a Espanya

4. Vivenda i la mobilitat residencial

5. Activitat laboral

6. Relacions amb el país d’origen i amb la societat receptora

7. Principals conclusions

Referencies bibliográfiques

Annex: Llista de figures i taules