ÚLTIMES XIFRES
29 de gener de 2024

Fluxos de la població activa en valors absoluts (EPA)
Comunitat Valenciana

Quart trimestre de 2023

Fluxos de l’ocupació

El flux total d’entrada a l’ocupació en el quart trimestre de 2023 en la Comunitat Valenciana és de 167.100 persones, xifra superior en 16.400 persones respecte al trimestre anterior i en 100 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua part, el flux d’eixida de l’ocupació este trimestre és de 167.200 persones, el que suposa un increment de 36.900 persones respecte al trimestre anterior i de 5.200 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.Fluxos de la desocupació

El nombre de persones que estaven desocupades fa tres mesos i ara no ho estan se situa en 160.600 xifra superior en 26.400 persones respecte al trimestre anterior i inferior en 10.500 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, el flux total d’entrades a la desocupació aconsegueix les 178.100 persones, 28.600 persones per damunt respecte al trimestre anterior i 16.700 persones més respecte al mateix trimestre de l’any anterior.Fluxos de l’activitat

Les entrades a l’activitat en este trimestre són de 143.500, 7.300 persones menys respecte al trimestre anterior i 4.100 persones més respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, un total de 153.200 persones han eixit de l’activitat este trimestre, mentre que al mateix període de l’any anterior van ser 10.500 persones més i en el trimestre anterior 17.500 persones menys.Fluxos d’entrada i eixida a les diferents situacions en relació amb el mercat laboral


COMUNITAT VALENCIANA Quart trimestre
de 2023
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre el mateix
trimestre de l’any anterior
Absoluta % Absoluta %
Persones que entren a l’ocupació 167,1 16,4 10,9 0,1 0,1
Persones que ixen de l’ocupació 167,2 36,9 28,3 5,2 3,2
Persones que entren a la desocupació 178,1 28,6 19,1 16,7 10,4
Persones que ixen de la desocupació 160,6 26,4 19,7 -10,5 -6,2
Persones que entren a l’activitat 143,5 -7,3 -4,8 4,1 2,9
Persones que ixen de l’activitat 153,2 17,5 12,9 -10,5 -6,4
 Unitats: Milers de persones i percentatges (%) 


Resultats per grups d’edat i sexe

Per grups d’edat, el flux d’eixida de l’ocupació a la inactivitat del grup de 55 i més anys és de 18.800 persones en este trimestre. Esta xifra és superior en 900 persones a l’observada en el mateix període de l’any anterior.

Per la seua banda, les persones menors de 25 anys que s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat este trimestre són 12.200 (1.800 menys que en el mateix període de l’any anterior) i 12.400 passen de la desocupació a l’ocupació (300 més que en el mateix període de l’any anterior).Quart trimestre
de 2023
Entrades a l’ocupació Eixides de l’ocupació
Desocupació a
ocupació
Inactivitat a
ocupació
   Total    Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
   Total   
Total 97,4 63,5 167,1 91,9 75,3 167,2
De 16 a 24 anys 12,4 12,2 25,6 10,8 29,9 40,7
De 25 a 34 anys 30,5 18,6 54,3 26,5 7,4 33,9
De 35 a 44 anys 16,9 11,7 28,6 18,1 5,2 23,3
De 45 a 54 anys 21,9 12,6 34,5 25,1 13,9 39,0
De 55 i més anys 15,7 8,3 24,0 11,4 18,8 30,2
 Unitats: Milers de persones 


Quant a les entrades a l’ocupació per sexe, 39.000 dones s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat enfront dels 24.500 homes. Del total d’entrades a l’ocupació que es produeixen este trimestre, un 59,4% són dones enfront d’un 40,6% d’homes. D’altra banda, 84.300 dones ixen de l’ocupació este trimestre (un 50,4% del total d’eixides), xifra superior als 82.900 homes (un 49,6%).NOTES METODOLÒGIQUES

L’Estadística de fluxos de la població activa arreplega informació relativa al seguiment de la població, o grups particulars d’esta, entre un trimestre i l’immediatament anterior en valors absoluts, referent a la seua relació amb el mercat laboral. Esta informació vincula les situacions en les quals es troba l’entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l’Enquesta de població activa (EPA), amb l’objectiu d’estudiar la seua evolució. Esta vinculació és possible perquè en l’EPA es renova una sisena part de la mostra cada trimestre i es mantenen fixes les restants 5/6 parts.

A causa de la metodologia utilitzada en la seua elaboració, els resultats no necessàriament coincideixen amb els saldos nets de l’EPA trimestral, explicant-se les diferències principalment pels col·lectius de "no consta" (persones que compleixen 16 anys en el pas d’un trimestre a un altre i els qui no residien a Espanya en el trimestre anterior).

Es denominen:

Promoguda i executada per l’Institut Nacional d’Estadística, a partir dels fitxers rebuts trimestralment amb els registres corresponents a la Comunitat Valenciana, l’Institut Valencià d’Estadística realitza una explotació ampliada d’esta estadística per a l’àmbit regional, amb la finalitat de disposar d’informació a major nivell de detall sobre els fluxos del mercat de treball de la Comunitat Valenciana.

 

Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Fluxos de la població activa

Enquesta de població activa (EPA)