Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social


Dades trimestrals i amb desagregació territorial municipal, sobre treballadors afiliats a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana, obtingudes a partir de l'explotació estadística dels comptes de cotització i afiliacions a la Seguretat Social. Aquesta estadística forma part de l'operació "Estadística de comptes de cotització i afiliació de treballadors a la Seguretat Social".