ÚLTIMES XIFRES
28 de març de 2024


Enquesta de turisme de residents (ETR/Familitur). Resultats per a la Comunitat Valenciana.

Quart trimestre de 2023

Viatges

Les persones residents a la Comunitat Valenciana van fer 4.066.728 viatges durant el quart trimestre de 2023. Aquesta quantitat és un 13,3% superior que la registrada en el mateix trimestre de l’any anterior. Les pernoctacions trimestrals han augmentat en major mesura, un 20,5% respecte al quart trimestre de l’any anterior. Aquesta situació també arrossega a l’alça la duració mitjana dels viatges que se situa en 3,3 dies, amb una variació anual del 6,3%. Els conceptes relacionats amb la despesa també registren increments anuals. En el cas de la despesa total realitzada, que en el quart trimestre de 2023 se situa en 1.218,5 milions d'euros, eixe increment és del 23,7%. D'altra banda, la despesa per persona i dia, que ascendix a 92,0 euros en el trimestre analitzat, experimenta un increment anual del 2,6%. La partida de despesa més important va ser la destinada a allotjament la qual representa el 26,2% de la despesa total.  Viatges Duració mitjana dels viatges Despesa Despesa mitjana per persona i dia
 Nombre  % variació anual  Dias  % variació anual  Milers €  % variació anual  €  % variació anual
Total 4.066.728 13,3 3,3 6,3 1.218.537,0 23,7 92,0 2,6
Estranger 410.770 40,0 7,3 -2,7 404.959,8 29,4 134,9 -5,0
Espanya 3.655.958 11,0 2,8 5,1 813.577,1 21,0 79,4 3,8
Dins de la Comunitat Valenciana 1.872.590 20,7 2,3 -2,6 221.351,8 34,8 51,4 14,7
A altra comunitat autònoma 1.783.368 2,3 3,3 13,3 592.225,4 16,5 99,8 0,5Un 89,9% dels viatges realitzats pels residents en la Comunitat Valenciana van tindre com a destinació principal una destinació nacional: en el 46,0% dels casos aquesta destinació va ser la Comunitat Valenciana i en el 43,9% la destinació principal va estar en una altra comunitat autònoma.


interanual
En el 43,2% dels viatges amb destinació nacional realitzats per les persones residents en la Comunitat Valenciana, el tipus d’allotjament utilitzat va ser de mercat. Més concretament, en el 29,7% dels casos, l’alternativa de mercat triada va ser un hotel. En el 56,8% dels casos es va optar per un allotjament no de mercat sent l’habitatge en propietat l’allotjament utilitzat en el 16,7% dels viatges amb destinació principal nacional.

Un 79,5% dels desplaçaments turístics amb destinació nacional realitzats pels residents en la Comunitat Valenciana durant el quart trimestre de 2023 va ser realitzat mitjançant un vehicle propi. D’altra banda, el 80,4% d’aquests viatges han tingut una duració d’entre 1 i 3 nits.

El nombre de viatges amb destinació principal en la Comunitat Valenciana realitzats per les persones residents a Espanya durant el quart trimestre de 2023 va ascendir a 3.381.235, el 8,1% del total de viatges realitzats per aquest col·lectiu. La despesa associada a aquests viatges va ascendir a 683,4 milions d’euros, el 5,4% de la despesa total.Excursions

En el quart trimestre de 2023, les persones de 15 o més anys residents en la Comunitat Valenciana van realitzar un total de 5.342.002 excursions a una destinació principal nacional. Aquesta quantitat és un 14,4% superior a l’obtinguda en el mateix trimestre de l’any anterior. La despesa associada a aquesta mena d’activitat turística va ascendir a 198,6 milions d’euros, amb una variació anual positiva del 16,0%.

  Excursions Despesa Despesa mitjana per excursió
 Nombre  % variació anual  Milers €  % variació anual  €  % variació anual
Espanya 5.342.002 14,4 198.632,2 16,0 37,2 1,3
Dins de la Comunitat Valenciana 4.907.274 16,4 171.743,0 18,3 35,0 1,6
A altra comunitat autònoma 434.728 -4,1 26.889,3 2,8 61,9 7,2En el quart trimestre de 2023, un 91,9% de les excursions realitzades per les persones residents en la Comunitat Valenciana van tindre destinació principal en la mateixa comunitat i el 8,1% restant en una altra comunitat autònoma.interanual

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Enquesta de turisme de residents (ETR-FAMILITUR)).Nota metodològica

L’operació Enquesta de turisme de residents (ETR-FAMILITUR). Resultats per a la Comunitat Valenciana és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral que té com a objectius:

  • Estimar el nombre total de viatges realitzats per les persones residents a la Comunitat Valenciana, així com les pernoctacions i la despesa associada a aquests viatges. Desglossar les magnituds anteriors segons les principals característiques dels viatges i les circumstàncies sociodemogràfiques dels viatgers.

  • Estimar el nombre total de viatges realitzats per les persones residents a Espanya i que trien la Comunitat Valenciana com a destinació principal, així com les pernoctacions i la despesa associada a aquests viatges. Desglossar les magnituds anteriors segons les principals característiques dels viatges i les circumstàncies sociodemogràfiques dels viatgers.

  • Estimar el nombre d'excursions realitzades per les persones de 15 o més anys residents a la Comunitat Valenciana i la despesa associada a aquestes.

  • Estimar el nombre d’excursions realitzades per les persones de 15 o més anys residents a Espanya amb destinació principal la Comunitat Valenciana i la despesa associada a aquestes.

L’Institut Valencià d’Estadística (IVE) elabora els resultats d’aquesta operació a partir d’una explotació de les dades procedents de l’Enquesta de Turisme de Residents (ETR/FAMILITUR) promoguda per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El marc legal que regeix l'ETR és la secció 2 del Reglament (UE) Núm. 692/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de juliol de 2011 relatiu a les estadístiques europees sobre el turisme i pel qual es deroga la Directiva 95/57/CE del Consell.