ÚLTIMES XIFRES
27 de juny de 2024


Enquesta de turisme de residents (ETR/Familitur). Resultats per a la Comunitat Valenciana.

Primer trimestre de 2024

Viatges

Les persones residents a la Comunitat Valenciana van fer 3.812.289 viatges durant el primer trimestre de 2024. Esta quantitat és un 5,4% superior que la registrada en el mateix trimestre de l’any anterior. Les pernoctacions trimestrals han augmentat en major mesura, un 18,4% respecte al primer trimestre de l’any anterior. Esta situació també arrossega a l’alça la duració mitjana dels viatges que se situa en 3,2 dies amb una variació anual del 12,3%. De manera anàloga, s’ha produït una evolució anual positiva del 27,2% en la variable despesa, que se situa en 1.074,5 milions d’euros, i també en la despesa per persona i dia que ascendix a 87,3 euros en el trimestre analitzat, amb un increment anual del 7,4%. La partida de despesa més important va ser la destinada a transport la qual representa el 25,9% de la despesa total.  Viatges Duració mitjana dels viatges Despesa Despesa mitjana per persona i dia
 Nombre  % variació anual  Dias  % variació anual  Milers €  % variació anual  €  % variació anual
Total 3.812.289 5,4 3,2 12,3 1.074.532,1 27,2 87,3 7,4
Estranger 451.978 39,9 8,0 6,1 415.744,6 32,4 114,6 -10,8
Espanya 3.360.311 2,0 2,6 7,0 658.787,5 24,1 75,8 13,7
Dins de la Comunitat Valenciana 1.769.892 -5,8 2,1 -3,1 168.893,5 7,3 46,2 17,5
A altra comunitat autònoma 1.590.419 12,4 3,2 13,2 489.894,0 31,2 97,4 3,1Un 88,1% dels viatges realitzats pels residents en la Comunitat Valenciana van tindre com a destí principal un destí nacional: en el 46,4% dels casos este destí va ser la Comunitat Valenciana i en el 41,7% el destí principal va estar en una altra comunitat autònoma.


interanual
En el 39,4% dels viatges amb destinació nacional realitzats per les persones residents en la Comunitat Valenciana, el tipus d’allotjament utilitzat va ser de mercat. Més concretament, en el 26,5% dels casos, l’alternativa de mercat triada va ser un hotel. En el 60,6% dels casos es va optar per un allotjament no de mercat sent l’habitatge en propietat l’allotjament utilitzat en el 17,6% dels viatges amb destinació principal nacional.

Un 83,3% dels desplaçaments turístics amb destinació nacional realitzats pels residents en la Comunitat Valenciana durant el primer trimestre de 2024 va ser realitzat mitjançant un vehicle propi. D’altra banda, el 82,3% d’estos viatges han tingut una duració d’entre 1 i 3 nits.

El nombre de viatges amb destinació principal en la Comunitat Valenciana realitzats per les persones residents a Espanya durant el primer trimestre de 2024 va ascendir a 3.440.816, el 8,5% del total de viatges realitzats per este col·lectiu. La despesa associada a estos viatges va ascendir a 640,9 milions d’euros, el 5,5% de la despesa total.Excursions

En el primer trimestre de 2024, les persones de 15 o més anys residents en la Comunitat Valenciana van realitzar un total de 5.407.217 excursions a un destí principal nacional. Esta quantitat és un 12,2% superior a l’obtinguda en el mateix trimestre de l’any anterior. La despesa associada a esta mena d’activitat turística va ascendir a 200 milions d’euros, amb una variació anual positiva de l’11,5%.

  Excursions Despesa Despesa mitjana per excursió
 Nombre  % variació anual  Milers €  % variació anual  €  % variació anual
Espanya 5.407.217 12,2 200.036,7 11,5 37,0 -0,6
Dins de la Comunitat Valenciana 4.928.419 12,8 170.750,5 13,4 34,6 0,5
A altra comunitat autònoma 478.798 6,3 29.286,2 1,5 61,2 -4,5En el primer trimestre de 2024, un 91,1% de les excursions realitzades per les persones residents en la Comunitat Valenciana van tindre destí principal en la mateixa comunitat i el 8,9% restant en una altra comunitat autònoma.interanual

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Enquesta de turisme de residents (ETR-FAMILITUR)).Nota metodològica

L’operació Enquesta de turisme de residents (ETR-FAMILITUR). Resultats per a la Comunitat Valenciana és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral que té com a objectius:

  • Estimar el nombre total de viatges realitzats per les persones residents a la Comunitat Valenciana, així com les pernoctacions i la despesa associada a estos viatges. Desglossar les magnituds anteriors segons les principals característiques dels viatges i les circumstàncies sociodemogràfiques dels viatgers.

  • Estimar el nombre total de viatges realitzats per les persones residents a Espanya i que trien la Comunitat Valenciana com a destí principal, així com les pernoctacions i la despesa associada a estos viatges. Desglossar les magnituds anteriors segons les principals característiques dels viatges i les circumstàncies sociodemogràfiques dels viatgers.

  • Estimar el nombre d'excursions realitzades per les persones de 15 o més anys residents a la Comunitat Valenciana i la despesa associada a estes.

  • Estimar el nombre d’excursions realitzades per les persones de 15 o més anys residents a Espanya amb destinació principal la Comunitat Valenciana i la despesa associada a estes.

L’Institut Valencià d’Estadística (IVE) elabora els resultats d’esta operació a partir d’una explotació de les dades procedents de l’Enquesta de Turisme de Residents (ETR/FAMILITUR) promoguda per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El marc legal que regix l'ETR és la secció 2 del Reglament (UE) Núm. 692/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de juliol de 2011 relatiu a les estadístiques europees sobre el turisme i pel qual es deroga la Directiva 95/57/CE del Consell.