Enquesta de turisme de residents (ETR-FAMILITUR). Resultats per a la Comunitat Valenciana

L'operació Enquesta de turisme de residents (ETR-FAMILITUR). Resultats per a la Comunitat Valenciana és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral que proporciona informació sobre els viatges i les excursions realitzats per les persones residents en la Comunitat Valenciana, així com d'altres magnituds com les pernoctacions, en el cas dels viatges, i la despesa realitzada. També es proporciona informació sobre els viatges i excursions realitzades per les persones residents a Espanya i que tenen com a destinació principal la Comunitat Valenciana.