ÚLTIMES XIFRES
6 de febrer de 2024


Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR)
Resultats per a la Comunitat Valenciana

Desembre de 2023

Al desembre 714.043 turistes internacionals van triar a la Comunitat Valenciana com a destinació principal en la seua visita a Espanya, un 39,0% més que en el mateix mes de 2022.


interanual


Un 20,1% de la xifra global de turistes internacionals amb destinació principal la Comunitat Valenciana tenien com a país de residència el Regne Unit. El següent país emissor en nombre de turistes va ser França amb una quota del 19,7%.

Les taxes de variació anual de la dada mensual més elevades corresponen a Itàlia, amb una taxa anual del 97,1%, seguit de Bèlgica, amb una taxa del 62,5%. Per contra, es registra un descens en el nombre de turistes procedents de Països nòrdics amb una taxa anual del -13,5%.interanual


El transport aeri ha sigut el mitjà triat per la majoria dels turistes internacionals a la Comunitat Valenciana. Aquest mitjà ha sigut utilitzat pel 74,2% dels turistes que ens van triar com a destinació principal en la seua visita a Espanya al desembre. Un 43,4% va utilitzar l’aeroport d’Alacant-Elx i un 25,1% l’aeroport de València.

L’allotjament de mercat, o de pagament, va ser triat en el mes de referència pel 52,4% dels turistes internacionals amb destinació principal en la Comunitat Valenciana. Un 35,2% va optar per establiments hotelers i un 15,4% per habitatges de lloguer. El 47,6% va utilitzar allotjaments no de mercat, o no de pagament. Més en concret el 21,1% es van allotjar en segones residències.

Quant al motiu principal que va generar la visita turística, un 74,3% de les mateixes es va produir per motius d’oci, recreació o vacances. La resta de visites es van produir per negocis o motius professionals (4,2%) o bé per motius personals o altres (21,5%).

La taxa de variació interanual del nombre de turistes internacionals que van visitar Espanya al desembre va ser del 26,2%, 12,8 punts inferior a la de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana va ser el tercer destí principal dels turistes estrangers que van visitar Espanya amb una quota del 13,7%.


interanualPot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Hostaleria i turisme > Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR).


Nota metodològica

L’Estadística de Moviments Turístics en Frontera (FRONTUR) i l’Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) són dues operacions que aborden l’estudi de l’activitat turística realitzada a Espanya per visitants no residents i què es publiquen amb freqüència mensual. La primera recull dades relatives a l’entrada de visitants i les característiques principals dels viatges, i la segona recull dades relatives a la despesa.

FRONTUR i EGATUR són dues operacions estadístiques vinculades per compartir bona part del procés estadístic, però donant lloc a dos productes estadístics diferents amb difusió diferenciada.

Aquestes operacions utilitzen com a referència els documents ‘Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 (IRTS-2008)’ i ‘Cuenta Satélite de Turismo. Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008’, tots dos elaborats per l’Organització Mundial de Turisme (OMT), dependent de Nacions Unides; així com el ‘Manual Metodológico de Estadísticas de Turismo’ d’Eurostat.

L’Institut Valencià d’Estadística (IVE) publica resultats d’aquestes dues operacions estadístiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de la informació mostral proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La publicació de resultats elaborada per l’IVE àmplia la informació proporcionada per l’INE per a la Comunitat Valenciana en alguns aspectes. Un d’ells és l’ampliació de les vies d’accés considerades per l’INE amb els aeroports d’Alacant-Elx i de València. A més proporciona dades relatives a l’àmbit provincial i a la ciutat de València i Benidorm.