ÚLTIMES XIFRES
4 de març de 2024


Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR)
Resultats per a la Comunitat Valenciana

Gener de 2024

Al gener 619.718 turistes internacionals van triar a la Comunitat Valenciana com a destinació principal en la seua visita a Espanya, un 29% més que en el mateix mes de l'any anterior.


interanual


Un 20,5% de la xifra global de turistes internacionals amb destinació principal la Comunitat Valenciana tenien com a país de residència el Regne Unit. El següent país emissor en nombre de turistes va ser França amb una quota del 17,8%.

La taxa de variació anual del nombre de turistes residents al Regne Unit és del 16,3% i aconsegueix el 60,6% en el cas de França.interanual


El transport aeri ha sigut el mitjà triat per la majoria dels turistes internacionals a la Comunitat Valenciana. Aquest mitjà ha sigut utilitzat pel 77,3% dels turistes que ens van triar com a destinació principal en la seua visita a Espanya al gener. Un 46,1% va utilitzar l’aeroport d’Alacant-Elx i un 25,3% l’aeroport de València.

L’allotjament de mercat, o de pagament, va ser triat en el mes de referència pel 51,3% dels turistes internacionals amb destinació principal en la Comunitat Valenciana. Un 37,5% va optar per establiments hotelers i un 11,4% per habitatges de lloguer. El 48,7% va utilitzar allotjaments no de mercat, o no de pagament. Més en concret el 18,3% es van allotjar en segones residències.

Quant al motiu principal que va generar la visita turística, un 75,2% de les mateixes es va produir per motius d’oci, recreació o vacances. La resta de visites es van produir per negocis o motius professionals (4,7%) o bé per motius personals o altres (20,1%).

La taxa de variació interanual del nombre de turistes internacionals que van visitar Espanya al gener va ser del 15,3%, 13,7 punts inferior a la de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana va ser el cinqué destí principal dels turistes estrangers que van visitar Espanya amb una quota del 13,0%.


interanualPot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Hostaleria i turisme > Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR).


Nota metodològica

L’Estadística de Moviments Turístics en Frontera (FRONTUR) i l’Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) són dues operacions que aborden l’estudi de l’activitat turística realitzada a Espanya per visitants no residents i què es publiquen amb freqüència mensual. La primera recull dades relatives a l’entrada de visitants i les característiques principals dels viatges, i la segona recull dades relatives a la despesa.

FRONTUR i EGATUR són dues operacions estadístiques vinculades per compartir bona part del procés estadístic, però donant lloc a dos productes estadístics diferents amb difusió diferenciada.

Aquestes operacions utilitzen com a referència els documents ‘Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 (IRTS-2008)’ i ‘Cuenta Satélite de Turismo. Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008’, tots dos elaborats per l’Organització Mundial de Turisme (OMT), dependent de Nacions Unides; així com el ‘Manual Metodológico de Estadísticas de Turismo’ d’Eurostat.

L’Institut Valencià d’Estadística (IVE) publica resultats d’aquestes dues operacions estadístiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de la informació mostral proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La publicació de resultats elaborada per l’IVE àmplia la informació proporcionada per l’INE per a la Comunitat Valenciana en alguns aspectes. Un d’ells és l’ampliació de les vies d’accés considerades per l’INE amb els aeroports d’Alacant-Elx i de València. A més proporciona dades relatives a l’àmbit provincial i a la ciutat de València i Benidorm.

Les dades publicades són provisionals. Per a cada any de referència, les dades mensuals es fan definitives al llarg del primer trimestre de l'any següent.