ÚLTIMES XIFRES
2 d’abril de 2024


Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR)
Resultats per a la Comunitat Valenciana

Febrer de 2024

Al febrer 583.470 turistes internacionals van triar a la Comunitat Valenciana com a destinació principal en la seua visita a Espanya, un 21,1% més que en el mateix mes de l’any anterior.


interanual


Un 26,4% de la xifra global de turistes internacionals amb destinació principal la Comunitat Valenciana tenien com a país de residència el Regne Unit. El següent país emissor en nombre de turistes va ser França amb una quota del 15,2%.

Les taxes de variació anual de la dada mensual més elevades corresponen a Països Baixos, amb una taxa anual del 41,6%, seguit d'Alemanya, amb una taxa del 40,5%. Per contra, es registra un descens en el nombre de turistes procedents d'Itàlia amb una taxa anual del -17,9%, seguit dels Països nòrdics amb una taxa del -9,1%.interanual


El transport aeri ha sigut el mitjà triat per la majoria dels turistes internacionals a la Comunitat Valenciana. Aquest mitjà ha sigut utilitzat pel 83,9% dels turistes que ens van triar com a destinació principal en la seua visita a Espanya al febrer. Un 51,0% va utilitzar l’aeroport d’Alacant-Elx i un 27,9% l’aeroport de València.

L’allotjament de mercat, o de pagament, va ser triat en el mes de referència pel 64,1% dels turistes internacionals amb destinació principal en la Comunitat Valenciana. Un 46,5% va optar per establiments hotelers i un 15,5% per habitatges de lloguer. El 35,9% va utilitzar allotjaments no de mercat, o no de pagament. Més en concret el 13,8% es van allotjar en segones residències.

Quant al motiu principal que va generar la visita turística, un 75,8% de les mateixes es va produir per motius d’oci, recreació o vacances. La resta de visites es van produir per negocis o motius professionals (7,7%) o bé per motius personals o altres (16,5%).

La taxa de variació interanual del nombre de turistes internacionals que van visitar Espanya al febrer va ser del 15,9%, 5,1 punts inferior a la de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana va ser el cinqué destí principal dels turistes estrangers que van visitar Espanya amb una quota de l'11,6%.


interanualPot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Hostaleria i turisme > Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR).


Nota metodològica

L’Estadística de Moviments Turístics en Frontera (FRONTUR) i l’Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) són dues operacions que aborden l’estudi de l’activitat turística realitzada a Espanya per visitants no residents i què es publiquen amb freqüència mensual. La primera recull dades relatives a l’entrada de visitants i les característiques principals dels viatges, i la segona recull dades relatives a la despesa.

FRONTUR i EGATUR són dues operacions estadístiques vinculades per compartir bona part del procés estadístic, però donant lloc a dos productes estadístics diferents amb difusió diferenciada.

Aquestes operacions utilitzen com a referència els documents ‘Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 (IRTS-2008)’ i ‘Cuenta Satélite de Turismo. Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008’, tots dos elaborats per l’Organització Mundial de Turisme (OMT), dependent de Nacions Unides; així com el ‘Manual Metodológico de Estadísticas de Turismo’ d’Eurostat.

L’Institut Valencià d’Estadística (IVE) publica resultats d’aquestes dues operacions estadístiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de la informació mostral proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La publicació de resultats elaborada per l’IVE àmplia la informació proporcionada per l’INE per a la Comunitat Valenciana en alguns aspectes. Un d’ells és l’ampliació de les vies d’accés considerades per l’INE amb els aeroports d’Alacant-Elx i de València. A més proporciona dades relatives a l’àmbit provincial i a la ciutat de València i Benidorm.