ÚLTIMES XIFRES
3 de juliol de 2024


Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR)
Resultats per a la Comunitat Valenciana

Maig de 2024

En maig 1.152.053 turistes internacionals van triar a la Comunitat Valenciana com a destinació principal en la seua visita a Espanya, un 15,1% més que en el mateix mes de l’any anterior.


interanual


Un 26,7% de la xifra global de turistes internacionals amb destinació principal la Comunitat Valenciana tenien com a país de residència el Regne Unit. El següent país emissor en nombre de turistes va ser França amb una quota del 14,0%.

Les taxes de variació anual de la dada mensual més elevades corresponen a Països nòrdics, amb una taxa anual del 52,6%, seguit de Països Baixos, amb una taxa del 47,1%, i d'Itàlia, on la taxa és del 45,2%. Per contra, es registra un descens en el nombre de turistes procedents de Bèlgica amb una taxa anual del -17,2%, seguit de la França amb una taxa del -12,6%.interanual


El transport aeri ha sigut el mitjà triat per la majoria dels turistes internacionals a la Comunitat Valenciana. Este mitjà ha sigut utilitzat pel 81,4% dels turistes que ens van triar com a destinació principal en la seua visita a Espanya en maig. Un 56,0% va usar l’aeroport d’Alacant-Elx i un 21,0% l’aeroport de València.

L’allotjament de mercat, o de pagament, va ser triat en el mes de referència pel 60,8% dels turistes internacionals amb destinació principal en la Comunitat Valenciana. Un 39,0% va optar per establiments hotelers i un 19,2% per habitatges de lloguer. El 39,2% va usar allotjaments no de mercat, o no de pagament. Més en concret el 15,0% es van allotjar en segones residències.

Quant al motiu principal que va generar la visita turística, un 82,7% de les mateixes es va produir per motius d’oci, recreació o vacances. La resta de visites es van produir per negocis o motius professionals (2,8%) o bé per motius personals o altres (14,5%).

La taxa de variació interanual del nombre de turistes internacionals que van visitar Espanya en maig va ser de l'11,5%, 3,5 punts inferior a la de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana va ser el cinqué destí principal dels turistes estrangers que van visitar Espanya amb una quota del 12,4%.


interanualPot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Hostaleria i turisme > Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR).


Nota metodològica

L’Estadística de Moviments Turístics en Frontera (FRONTUR) i l’Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) són dos operacions que aborden l’estudi de l’activitat turística realitzada a Espanya per visitants no residents i què es publiquen amb freqüència mensual. La primera recull dades relatives a l’entrada de visitants i les característiques principals dels viatges, i la segona recull dades relatives a la despesa.

FRONTUR i EGATUR són dos operacions estadístiques vinculades per compartir bona part del procés estadístic, però donant lloc a dos productes estadístics diferents amb difusió diferenciada.

Estes operacions utilitzen com a referència els documents ‘Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008 (IRTS-2008)’ i ‘Cuenta Satélite de Turismo. Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008’, tots dos elaborats per l’Organització Mundial de Turisme (OMT), dependent de Nacions Unides; així com el ‘Manual Metodológico de Estadísticas de Turismo’ d’Eurostat.

L’Institut Valencià d’Estadística (IVE) publica resultats d’estes dos operacions estadístiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a partir de la informació mostral proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La publicació de resultats elaborada per l’IVE àmplia la informació proporcionada per l’INE per a la Comunitat Valenciana en alguns aspectes. Un d’ells és l’ampliació de les vies d’accés considerades per l’INE amb els aeroports d’Alacant-Elx i de València. A més proporciona dades relatives a l’àmbit provincial i a la ciutat de València i Benidorm.