ÚLTIMES XIFRES
22 de novembre de 2022


ndex de xifra de negocis en la indstria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2015)

Setembre de 2022

L'Índex general de xifra de negocis en la indstria (ICN) de la Comunitat Valenciana del mes de setembre de 2022 ha augmentat un 26,5% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del 26,5%.

Diferenciant segons la destinació econmica dels bns, la variació sobre setembre de l'any passat ha sigut del 19,7% per als bns de consum, 13,1% per als d'equip, 18,2% per als intermedis i 120,0% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del 19,6% per als bns de consum, 13,1% per als bns d'equip, 18,3% per als intermedis i 120,6% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del 21,3% sobre setembre de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   ndex   anual  de la mitjana
del que va d’any
NDEX GENERAL 156,6 26,5 28,2 26,5   149,9 21,3 23,6
Béns de consum 143,8 19,7 18,2 19,6   142,3 17,7 17,4
Béns de consum durador 159,3 16,7 15,6 16,7   138,6 11,7 15,0
Béns de consum no durador 142,6 20,0 18,5 20,0   142,6 18,1 17,5
Béns d'equip 112,5 13,1 -0,4 13,1   129,0 22,9 9,1
Béns intermedis 165,6 18,2 25,3 18,3   157,3 14,9 21,9
Energia 302,9 120,0 154,4 120,6   216,5 61,1 104,9interanual

La taxa de variaci mensual de l'ndex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del -3,2%.

interanual

Diferenciant per dest econmic dels bns i considerant les sries corregides d'efectes estacionals i de calendari, l'evoluci mensual de l'ndex ha sigut positiva per a l'energia (7,5%), els bns de consum durador (2,7%) i els de consum no durador (1,0%). Per contra han experimentat variacions mensuals negatives els ndexs associats a la producci de bns d'equip (-1,3%) i els intermedis (-2,8%) .interanual

Nota: Aquestes dades sn provisionals. Les actualitzacions que es produeixen desprs que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sries mensuals disponible en el portal estadstic de la Generalitat.

Pot obtindre's informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Indstria, Energia, Mineria i Construcci > Indstria > ndex de xifra de negocis en la indstria > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodolgica

El Institut Valenci d'Estadstica (IVE) t encomanada l'execuci de l'operaci estadstica ndex de xifra de negocis de la indstria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (ICNCV) a partir de les dades de l'operaci ndex de xifra de negocis en la indstria (ICN) proporcionats per l'Institut Nacional d'Estadstica, l'elaboraci de la qual es regeix pel Reglament (CE) nm. 1165/98 del Consell sobre les estadstiques conjunturals.

Els ndex de xifra de negocis de la indstria. Resultats per a la Comunitat Valenciana tenen com a objectiu mesurar l'evoluci conjuntural de l'activitat de les empreses que integren el sector industrial en l'mbit de la Comunitat Valenciana a partir de les seues xifres de negocis. L'mbit d'activitat d'aquesta operaci inclou les secciones B (excepte la divisi 09) i C de la CNAE-2009.

Els ndex de xifra de negocis s ndex de valor perqu mesuren l'evoluci conjunta de les quantitats, les qualitats i els preus. Aquests ndexs sn indicadors bsics de la conjuntura industrial juntament amb l'ndex de producci industrial i es publiquen amb freqncia mensual.

Actualment, l'any base considerat en l'elaboraci del ICN s 2015. El seu clcul es realitza mitjanant la formula de Laspeyres de base fixa. Amb aquest procediment s'obtenen ndexs elementals que desprs sn agrupats mitjanant un sistema de ponderacions per a construir altres agregacions d'inters.

Es publiquen les sries originals, les corregides de calendari i les corregides de calendari i desestacionalizadas. La publicaci mensual incorpora a les sries originals la dada mensual i actualitza les dades dels 12 mesos anteriors. En el cas de les sries ajustades de calendari i ajustades de calendari i desestacionalizadas, el compliment dels estndards de desestacionalitzaci implica la revisi completa de les sries.

La metodologia d'aquesta operaci cont una exposici ms mplia de les qestions tractades en aquest apartat.