ÚLTIMES XIFRES
21 de febrer de 2024


ndex de xifra de negocis en la indstria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2015)

Desembre de 2023

L'Índex general de xifra de negocis en la indstria (ICN) de la Comunitat Valenciana del mes de desembre de 2023 ha disminut un 16,7% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del -13,7%.

Diferenciant segons la destinació econmica dels bns, la variació sobre desembre de l'any passat ha sigut del -1,2% per als bns de consum, -24,1% per als d'equip, -17,6% per als intermedis i -32,9% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del 2,4% per als bns de consum, -21,0% per als bns d'equip, -14,5% per als intermedis i -32,9% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del -8,7% sobre desembre de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   ndex   anual  de la mitjana
del que va d’any
NDEX GENERAL 109,7 -16,7 -6,3 -13,7   124,6 -8,7 -1,9
Béns de consum 126,1 -1,2 6,8 2,4   135,8 -1,5 6,0
Béns de consum durador 130,7 -9,9 0,1 -6,1   116,3 -9,9 -3,5
Béns de consum no durador 125,8 -0,5 7,4 2,5   137,0 -1,0 6,6
Béns d'equip 71,7 -24,1 -3,5 -21,0   120,8 -4,8 8,9
Béns intermedis 111,3 -17,6 -10,3 -14,5   109,9 -13,7 -8,3
Energia 168,8 -32,9 -19,9 -32,9   160,4 -21,8 -20,2interanual

La taxa de variaci mensual de l'ndex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del -2,1%.

interanual

Diferenciant per dest econmic dels bns i considerant les sries corregides d'efectes estacionals i de calendari, l'evoluci mensual de l'ndex ha sigut positiva per a l'energia (2,3%) i per als bns de consum no durador (0,2%). Per contra han experimentat variacions mensuals negatives els ndexs associats a la producci de bns intermedis (-4,3%), bns de consum durador (-5,1%) i bns d'equip (-5,9%).interanual

La Comunitat Valenciana, amb una taxa de variaci anual del -16,7%, ocupa la posici catorzena en el rnquing establit a partir de les taxes de variaci anual observades en les diferents comunitats autnomes.

interanual_empleo

Nota: Aquestes dades sn provisionals. Les actualitzacions que es produeixen desprs que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sries mensuals disponibles en el portal estadstic de la Generalitat.

Pot obtindre's informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Indstria, Energia, Mineria i Construcci > Indstria > ndex de xifra de negocis en la indstria > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodolgica

L'Institut Valenci d'Estadstica (IVE) t encomanada l'execuci de l'operaci estadstica ndex de xifra de negocis de la indstria. Resultats per a la Comunitat Valenciana (ICNCV) a partir de les dades de l'operaci ndex de xifra de negocis en la indstria (ICN) proporcionats per l'Institut Nacional d'Estadstica, l'elaboraci de la qual es regeix pel Reglament (CE) nm. 1165/98 del Consell sobre les estadstiques conjunturals.

Els ndexs de xifra de negocis de la indstria. Resultats per a la Comunitat Valenciana tenen com a objectiu mesurar l'evoluci conjuntural de l'activitat de les empreses que integren el sector industrial en l'mbit de la Comunitat Valenciana a partir de les seues xifres de negocis. L'mbit d'activitat d'aquesta operaci inclou les secciones B (excepte la divisi 09) i C de la CNAE-2009.

Els ndexs de xifra de negocis s ndex de valor perqu mesuren l'evoluci conjunta de les quantitats, les qualitats i els preus. Aquests ndexs sn indicadors bsics de la conjuntura industrial juntament amb l'ndex de producci industrial i es publiquen amb freqncia mensual.

Actualment, l'any base considerat en l'elaboraci de l'ICN s 2015. El seu clcul es realitza mitjanant la frmula de Laspeyres de base fixa. Amb aquest procediment s'obtenen ndexs elementals que desprs sn agrupats mitjanant un sistema de ponderacions per a construir altres agregacions d'inters.

Es publiquen les sries originals, les corregides de calendari i les corregides de calendari i desestacionalitzades La publicaci mensual incorpora a les sries originals la dada mensual i actualitza les dades dels 12 mesos anteriors. En el cas de les sries ajustades de calendari i ajustades de calendari i desestacionalitzades, el compliment dels estndards de desestacionalitzaci implica la revisi completa de les sries.

La metodologia d'aquesta operaci cont una exposici ms mplia de les qestions tractades en aquest apartat.