logoive

ÚLTIMES XIFRES
16 d'abril de 2021


INDICADORS DEMOGRÀFICS SUBPROVINCIALS. NATALITAT I MORTALITAT, 2019.
COMUNITAT VALENCIANA

PRINCIPALS RESULTATS

Natalitat

Taxa bruta de natalitat

• La taxa bruta de natalitat per a l'any 2019 de les diferents comarques de la Comunitat Valenciana varia entre 4,64‰ i 8,06‰.

• Les comarques amb menor taxa bruta de natalitat són el Alto Mijares, el Rincón de Ademuz i el Valle de Cofrentes-Ayora.

• Les comarques amb major taxa bruta de natalitat són el Baix Vinalopó, l'Horta Oest i la Plana Alta.

Taxa global de fecunditat

• La taxa global de fecunditat varia entre 30,14‰ i 37,66‰.

• Les comarques amb menor taxa global de fecunditat són el Alto Mijares, l'Horta Nord i el Rincón de Ademuz.

• Les comarques amb major taxa global de fecunditat són els Ports, el Baix Maestrat i el Baix Segura.

Indicador sintètic de fecunditat

• L'indicador sintètic de fecunditat varia entre 1,13 i 1,39 fills per dona.

• Les comarques amb menor índex sintètic de fecunditat són el Alto Mijares, l'Horta Nord i la Marina Baixa.

• Les comarques amb major índex sintètic de fecunditat són el Baix Maestrat, el Baix Segura i la Ribera Alta.

Edat mitjana a la maternitat

• L'edat mitjana a la maternitat varia entre 30,98 i 32,93 anys.

• Les comarques amb menor edat mitjana a la maternitat són el Baix Segura, la Safor i la Marina Baixa.

• Les comarques amb edat mitjana a la maternitat més elevada són València, l'Horta Nord i la Vall d'Albaida.

Edat mitjana al naixement del primer fill

• L'edat mitjana de les mares al naixement del primer fill varia entre 29,50 i 31,90 anys.

• Les comarques amb menor edat mitjana al naixement del primer fill són el Baix Segura, la Marina Baixa i la Ribera Alta.

• Les comarques amb edat mitjana al naixement del primer fill més elevada són València, l'Horta Nord i la Vall d'Albaida.


Comarca  Taxa bruta
 natalitat
 Taxa global
 fecunditat
 Indicador
 sintètic
 fecunditat
 Edat mitjana
 maternitat
 Edat mitjana
 naixement
 primer fill
Els Ports 6,52 37,66 1,32 32,36 31,17
L'Alt Maestrat 6,39 36,47 1,31 32,15 31,03
El Baix Maestrat 7,82 37,47 1,39 31,73 30,53
L'Alcalatén 6,57 32,67 1,21 32,41 31,21
La Plana Alta 7,90 34,91 1,30 32,16 31,02
La Plana Baixa 7,81 35,14 1,31 32,10 30,87
El Alto Palancia 6,25 32,70 1,20 32,35 31,14
El Alto Mijares 4,64 30,14 1,13 32,05 31,01
El Rincón de Ademuz 4,76 30,74 1,22 32,04 30,89
Los Serranos 5,58 31,82 1,16 32,35 31,10
El Camp de Túria 7,74 34,19 1,30 32,42 31,26
El Camp de Morvedre 7,06 33,02 1,22 32,05 30,92
L'Horta Nord 7,10 30,57 1,13 32,76 31,70
L'Horta Oest 7,93 34,28 1,27 32,06 30,99
València 7,51 33,69 1,20 32,93 31,90
L'Horta Sud 7,83 33,98 1,26 32,22 31,14
La Plana de Utiel-Requena 6,66 33,40 1,23 32,39 31,01
La Hoya de Buñol 6,55 30,81 1,18 32,14 30,93
El Valle de Cofrentes-Ayora 5,46 31,47 1,19 32,48 31,21
La Ribera Alta 7,83 36,05 1,33 31,66 30,46
La Ribera Baixa 6,95 32,65 1,20 32,27 31,03
La Canal de Navarrés 5,98 31,18 1,20 32,28 31,12
La Costera 7,23 33,52 1,23 32,39 31,26
La Vall d'Albaida 6,81 31,91 1,21 32,49 31,27
La Safor 7,07 32,85 1,25 31,62 30,47
El Comtat 6,90 35,45 1,31 32,11 30,82
L'Alcoià 6,99 33,05 1,22 32,34 31,06
L'Alt Vinalopó 7,53 35,15 1,26 32,22 30,88
El Vinalopó Mitjà 7,42 34,28 1,25 32,19 30,99
La Marina Alta 6,38 32,02 1,18 31,92 30,72
La Marina Baixa 6,92 31,66 1,13 31,64 30,42
L'Alacantí 7,51 32,96 1,20 32,12 31,02
El Baix Vinalopó 8,06 35,34 1,27 32,07 30,79
El Baix Segura 7,77 37,27 1,38 30,98 29,50


Indicador sintètic de fecunditat


Edat mitjana a la maternitat


Mortalitat

Taxa bruta de mortalitat

• La taxa bruta de mortalitat per a l'any 2019 de les diferents comarques de la Comunitat Valenciana varia entre 7,08‰ i 19,06‰.

• Les comarques amb menor taxa bruta de mortalitat són el Camp de Túria, el Baix Vinalopó i l'Horta Oest.

• Les comarques amb major taxa bruta de mortalitat són el Alto Mijares, el Rincón de Ademuz i l'Alt Maestrat.

Esperança de vida al naixement. Homes

• L'esperança de vida al naixement per als homes varia entre 78,95 i 81,94 anys.

• Les comarques amb menors esperances de vida per als homes són el Rincón de Ademuz, la Ribera Alta i la Safor.

• Les comarques amb majors esperances de vida per als homes són el Camp de Túria, el Baix Vinalopó i la Marina Baixa.

Esperança de vida al naixement. Dones

• L'esperança de vida al naixement per a les dones varia entre 84,48 i 87,24 anys.

• Les comarques amb menors esperances de vida per a les dones són la Ribera Baixa, el Rincón de Ademuz i la Costera.

• Les comarques amb majors esperances de vida per a les dones són el Camp de Túria, el Alto Mijares i l'Alacantí.

Esperança de vida als 65 anys. Homes

• L'esperança de vida als 65 anys per als homes varia entre 18,05 i 20,28 anys.

• Les comarques amb menors esperances de vida als 65 anys per als homes són el Rincón de Ademuz, la Ribera Alta i la Ribera Baixa.

• Les comarques amb majors esperances de vida als 65 anys per als homes són el Camp de Túria, la Marina Baixa i el Baix Vinalopó.

Esperança de vida als 65 anys. Dones

• L'esperança de vida als 65 anys per a les dones varia entre 21,90 i 24,23 anys.

• Les comarques amb menors esperances de vida als 65 anys per a les dones són la Ribera Baixa, el Rincón de Ademuz i la Costera.

• Les comarques amb majors esperances de vida als 65 anys per a les dones són el Camp de Túria, el Alto Mijares i l'Alacantí.


Comarca Taxa bruta
mortalitat
Esperança vida
naixement. Homes
Esperança vida
naixement. Dones
Esperança vida
a 65 anys. Homes
Esperança vida
a 65 anys. Dones
Els Ports 14,94 80,98 86,02 19,63 23,19
L'Alt Maestrat 16,25 80,54 85,94 19,28 23,12
El Baix Maestrat 9,51 80,53 86,02 19,31 23,20
L'Alcalatén 11,28 80,17 85,39 19,00 22,67
La Plana Alta 8,45 80,34 85,88 19,13 23,07
La Plana Baixa 8,82 80,17 85,36 18,89 22,59
El Alto Palancia 12,77 80,82 85,98 19,50 23,15
El Alto Mijares 19,06 80,83 86,73 19,48 23,78
El Rincón de Ademuz 18,12 78,95 84,52 18,05 21,95
Los Serranos 13,60 80,39 85,64 19,19 22,88
El Camp de Túria 7,08 81,94 87,24 20,28 24,23
El Camp de Morvedre 10,02 79,84 85,74 18,70 22,93
L'Horta Nord 8,10 80,10 86,09 18,84 23,19
L'Horta Oest 7,74 80,11 85,48 18,93 22,73
València 9,23 80,15 85,75 19,04 22,96
L'Horta Sud 7,89 80,13 85,72 18,88 22,91
La Plana de Utiel-Requena 11,46 80,49 85,89 19,21 23,05
La Hoya de Buñol 9,35 80,25 85,79 19,01 22,98
El Valle de Cofrentes-Ayora 13,71 81,18 86,22 19,73 23,33
La Ribera Alta 9,74 79,03 84,96 18,05 22,27
La Ribera Baixa 10,54 79,39 84,48 18,32 21,90
La Canal de Navarrés 13,16 80,02 85,12 18,88 22,45
La Costera 9,80 79,58 84,83 18,47 22,15
La Vall d'Albaida 9,65 80,09 85,41 18,77 22,58
La Safor 9,61 79,13 85,75 18,33 23,04
El Comtat 10,84 80,89 86,11 19,55 23,24
L'Alcoià 9,36 80,65 86,17 19,28 23,25
L'Alt Vinalopó 9,15 80,30 85,63 19,11 22,86
El Vinalopó Mitjà 8,94 80,85 86,07 19,52 23,22
La Marina Alta 9,57 81,12 85,47 19,86 22,84
La Marina Baixa 8,04 81,35 86,10 20,02 23,35
L'Alacantí 8,01 81,09 86,37 19,79 23,55
El Baix Vinalopó 7,34 81,63 86,16 19,99 23,22
El Baix Segura 8,78 79,97 85,08 18,80 22,40


Esperança de vida al naixement. Homes


Esperança de vida al naixement. Dones


Esperança de vida als 65 anysNOTA METODOLÒGICA

Els indicadors demogràfics subprovincials (d'ara en avant IDS) són una operació estadística, de periodicitat anual, l'execució de la qual correspon a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Els IDS publicats es refereixen als fenòmens de natalitat i mortalitat i l'àmbit subprovincial considerat són les comarques. L'obtenció d'aquests, indicadors s'ha realitzat a partir de modelitzacions estadístiques. En aquest cas, els mètodes utilitzats per a obtindre'ls han sigut del tipus bayesià.

Aquests mètodes s'han utilitzat amb la finalitat d'augmentar la precisió dels indicadors, donat l'escàs nombre d'esdeveniments observats, per provindre d'una població no molt nombrosa en termes demogràfics.

Les dades utilitzades provenen dels resultats definitius del Moviment natural de la població i de les Estimacions de població. En tots els casos s'ha partit de la modelització dels esdeveniments per edat en anys complits i, si és el cas, sexe de cada una de les comarques, com a desviació del comportament de la Comunitat Valenciana, la qual s'ha pres com a base.

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat