ÚLTIMES XIFRES
1 de juny de 2021


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Primer trimestre de 2021


Efectes de la COVID-19 en indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial

Els resultats de l'enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre de 2021 continuen reflectint la situació derivada de la pandèmia. L'estadística d'indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial s'ha vist també afectada, ja que les seues estimacions s'obtenen sobre la base de l'EPA.

L'ocupació per a la població de 16 a 64 anys disminueix en 38.300 persones en el primer trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de l'Oficina Estadística d'Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT) que s'aplica en l'EPA, es consideren ocupats.

Des de les últimes setmanes del primer trimestre de 2020, s'ha produït una disminució en la grandària mostral de les primeres entrevistes de l'EPA, per la qual cosa la precisió de les estimacions pot ser inferior a l'habitual.

PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el primer trimestre de 2021 va ser del 16,7%, 2,2 punts més que fa un any i 0,1 punts més que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són la Marina Baixa (un 21,45% de la població activa), el Baix Vinalopó (un 20,52%), i el Vinalopó Mitjà (un 20,42%). Per un altre costat les comarques amb menor taxa de desocupació són el Alto Mijares (un 11,67%), los Serranos (un 11,50%), i els Ports (un 11,29%).

Respecte al trimestre anterior, en 19 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 14 comarques disminueix i en 1 es manté. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són el Baix Maestrat (2,11 punts), la Plana Baixa (1,80 punts) i el Alto Palancia (1,72 punts) mentre l’Alt Vinalopó (-0,50 punts), l’Alcoià (-0,74 punts) i el Comtat (-0,77 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l’any anterior, en 26 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 8 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Marina Baixa (6,74 punts), el Comtat (4,60 punts) i l’Alacantí (4,55 punts) mentre la Canal de Navarrés (-0,99 punts), los Serranos (-1,48 punts) i el Valle de Cofrentes-Ayora (-1,88 punts) són les comarques amb majors descensos.Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 1r trimestre de 2021 i el 1r trimestre de 2020

Variació absoluta de la taxa de desocupació


Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
1r trimestre 2021

mapa desocupació població

Pel que respecta a la taxa d’activitat segons les dades de la EPA, en el primer trimestre de 2021 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 72,5%, 1,5 punts menys que fa un any i 1,4 punts menys que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de l’Horta Sud (un 74,54% de la població activa), València (un 73,56%), i l’Horta Nord (un 73,46%), mentre que els menors valors es donen en la Plana de Utiel-Requena (un 70,01%), el Alto Mijares (un 69,74%), i els Ports (un 68,90%).

Pel que fa al trimestre anterior la taxa d’activitat disminueix en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana. Les majors disminucions en la taxa d’activitat es donen en el Alto Mijares (-3,01 punts), el Alto Palancia (-3,06 punts) i els Ports (-3,18 punts)

Quant a la taxa d’activitat augmenta en 1 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 33. l’augment en la taxa d’activitat se da en l’Alt Maestrat (0,01 punts), i les majors disminucions es produeixen en los Serranos (-3,47 punts), el Alto Mijares (-3,50 punts) i el Valle de Cofrentes-Ayora (-3,78 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació d’acord amb les dades de la EPA va ser del 60,4%, en el primer trimestre de 2021 per a la població de 16 a 64 anys, 2,9 punts menys que fa un any i 1,3 punts menys que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de l’Horta Nord (un 63,76% de la població activa), la Ribera Alta (un 62,89%), i el Camp de Morvedre (un 62,63%), i les menors en la Marina Baixa (un 57,67%), el Vinalopó Mitjà (un 57,50%), i l’Alacantí (un 57,27%).

Respecte al trimestre anterior la taxa d’ocupació disminueix en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana. Les majors disminucions en la taxa de ocupacion es donen en la Plana Baixa (-3,56 punts), el Baix Maestrat (-3,68 punts) i el Alto Palancia (-3,87 punts)

Per la seua banda la taxa de ocupació disminueix en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Les majors disminucions en la taxa d’ocupació es donen en l’Alacantí (-4,48 punts), el Baix Vinalopó (-4,61 punts) i la Marina Baixa (-5,12 punts)


Variació absoluta de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 1r trimestre de 2021 i el 1r trimestre de 2020

Variació absoluta de la taxa d’ocupació
Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
1r trimestre 2021

mapa ocupació població


Taxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Primer trimestre de 2021 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
Els Ports 68,90 61,12 11,29 -3,18 -3,47 0,89 -1,10 -2,91 2,76
L'Alt Maestrat 70,54 60,69 13,96 -2,73 -3,32 1,33 0,01 -2,82 4,01
El Baix Maestrat 73,11 60,68 17,00 -2,51 -3,68 2,11 -0,44 -2,04 2,28
L'Alcalatén 72,24 61,06 15,48 -2,95 -3,50 1,34 -0,50 -2,83 3,31
La Plana Alta 73,39 61,48 16,22 -2,44 -3,24 1,58 -1,21 -2,26 1,68
La Plana Baixa 71,96 60,71 15,63 -2,62 -3,56 1,80 -1,59 -3,14 2,45
El Alto Palancia 70,80 60,09 15,13 -3,06 -3,87 1,72 -2,30 -3,54 2,18
El Alto Mijares 69,74 61,60 11,67 -3,01 -3,21 0,76 -3,50 -2,80 -0,41
El Rincón de Ademuz 72,69 61,93 14,81 -1,81 -1,54 0,00 -1,24 -2,02 1,30
Los Serranos 70,25 62,17 11,50 -2,03 -1,61 -0,25 -3,47 -1,99 -1,48
El Camp de Túria 71,22 61,81 13,21 -1,77 -1,66 0,17 -2,35 -2,30 0,35
El Camp de Morvedre 73,13 62,63 14,36 -1,63 -1,35 -0,06 -2,05 -1,43 -0,43
L'Horta Nord 73,46 63,76 13,21 -1,42 -1,12 -0,15 -1,40 -1,26 0,06
L'Horta Oest 72,93 61,30 15,95 -1,94 -1,58 -0,07 -1,36 -1,74 0,80
València 73,56 62,04 15,66 -1,57 -1,48 0,21 -1,08 -2,41 2,00
L'Horta Sud 74,54 62,53 16,12 -1,86 -1,73 0,23 -1,15 -1,94 1,29
La Plana de Utiel-Requena 70,01 61,31 12,42 -1,62 -1,68 0,37 -2,43 -2,01 -0,16
La Hoya de Buñol 71,72 62,42 12,96 -1,70 -1,50 0,03 -2,32 -2,05 0,04
El Valle de Cofrentes-Ayora 71,59 61,73 13,78 -1,76 -1,50 -0,02 -3,78 -1,84 -1,88
La Ribera Alta 73,33 62,89 14,24 -0,88 -1,08 0,44 -1,67 -1,11 -0,42
La Ribera Baixa 72,90 62,11 14,80 -1,67 -1,59 0,23 -2,32 -2,11 0,17
La Canal de Navarrés 71,16 61,39 13,73 -1,77 -1,50 -0,03 -3,25 -2,07 -0,99
La Costera 72,32 61,62 14,80 -1,40 -1,26 0,10 -2,24 -1,94 0,04
La Vall d'Albaida 71,92 61,57 14,40 -2,34 -1,83 -0,23 -2,05 -2,24 0,66
La Safor 72,10 61,04 15,34 -1,45 -1,42 0,26 -2,88 -2,02 -0,56
El Comtat 71,08 58,48 17,72 -1,10 -0,35 -0,77 -0,81 -3,97 4,60
L'Alcoià 71,73 58,38 18,62 -1,10 -0,35 -0,74 -0,95 -4,01 4,46
L'Alt Vinalopó / El Alto Vinalopó 72,18 57,99 19,66 -0,76 -0,24 -0,50 -1,18 -4,09 4,28
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 72,26 57,50 20,42 -0,68 -0,24 -0,41 -2,24 -3,79 2,70
La Marina Alta 70,28 58,08 17,35 -0,54 -0,45 0,01 -0,94 -3,95 4,45
La Marina Baixa 73,42 57,67 21,45 -0,82 -0,75 0,15 -0,20 -5,12 6,74
L'Alacantí 70,82 57,27 19,13 -0,98 -0,55 -0,34 -1,47 -4,48 4,55
El Baix Vinalopó 72,71 57,79 20,52 -1,11 -0,63 -0,35 -2,03 -4,61 4,01
El Baix Segura / La Vega Baja 71,66 58,56 18,28 -0,69 -0,34 -0,32 -1,31 -3,31 3,07
COMUNITAT VALENCIANA 72,5 60,4 16,7 -1,4 -1,3 0,1 -1,5 -2,9 2,2


NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, en esta operació s'utilitzen tècniques estadístiques de “xicotetes àrees” que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.

Adaptació de l'Enquesta de Població Activa al nou reglament europeu. A partir de l'1 de gener de 2021, ha entrat en vigor del Reglament (UE) 2019/1700, i el seu Reglament d'Execució (UE) 2019/2240, així com altres Reglaments delegats i d'execució pels quals s'estableixen les variables, les definicions i les periodicitats per a cadascuna de les variables de l'Enquesta de Força de Treball (EFT) europea que, a Espanya, proporciona l'EPA.


Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial