ÚLTIMES XIFRES
26 d’agost de 2021


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Segon trimestre de 2021


Efectes de la COVID-19 en indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial

Els resultats de l'enquesta de població activa (EPA) del segon trimestre de 2021 continuen reflectint la situació derivada de la pandèmia. L'estadística d'indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial s'ha vist també afectada, ja que les seues estimacions s'obtenen sobre la base de l'EPA.

L'ocupació per a la població de 16 a 64 anys augmenta en 18.900 persones en el segon trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de l'Oficina Estadística d'Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT) que s'aplica en l'EPA, es consideren ocupats.

Des de les últimes setmanes del primer trimestre de 2020, s'ha produït una disminució en la grandària mostral de les primeres entrevistes de l'EPA, per la qual cosa la precisió de les estimacions pot ser inferior a l'habitual.

PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el segon trimestre de 2021 va ser del 16,8%, 0,1 punts menys que fa un any i 0,1 punts més que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són el Vinalopó Mitjà (un 19,57% de la població activa), el Baix Vinalopó (un 19,44%), i la Marina Baixa (un 18,80%). Per un altre costat les comarques amb menor taxa de desocupació són los Serranos (un 13,28%), el Alto Mijares (un 11,48%), i els Ports (un 11,27%).

Respecte al trimestre anterior, en 18 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 16 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Ribera Alta (1,98 punts), los Serranos (1,79 punts) i la Vall d’Albaida (1,74 punts) mentre la Marina Alta (-1,37 punts), el Baix Segura (-1,43 punts) i la Marina Baixa (-2,65 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l’any anterior, en 18 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 16 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són els Ports (2,27 punts), l’Alt Maestrat (2,23 punts) i l’Alcalatén (1,69 punts) mentre la Marina Baixa (-0,99 punts), l’Alt Vinalopó (-1,28 punts) i el Vinalopó Mitjà (-1,99 punts) són les comarques amb majors descensos.Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 2n trimestre de 2021 i el 2n trimestre de 2020

Variació absoluta de la taxa de desocupació
Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
2n trimestre 2021

mapa desocupació població

Pel que respecta a la taxa d’activitat segons les dades de la EPA, en el segon trimestre de 2021 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 74,5%, 3,4 punts més que fa un any i 2,0 punts més que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de l’Horta Sud (un 76,48% de la població activa), l’Horta Nord (un 76,12%), i la Ribera Alta (un 76,01%), mentre que els menors valors es donen en els Ports (un 71,96%), la Plana de Utiel-Requena (un 71,90%), i el Alto Mijares (un 71,87%).

Pel que fa al trimestre anterior la taxa d’activitat augmenta en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en els Ports (3,06 punts), la Ribera Alta (2,68 punts) i l’Horta Nord (2,65 punts).

Quant a la taxa d’activitat augmenta en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en el Baix Segura (5,30 punts), el Comtat (4,79 punts) i la Marina Alta (4,68 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació d’acord amb les dades de la EPA va ser del 62,0%, en el segon trimestre de 2021 per a la població de 16 a 64 anys, 2,9 punts més que fa un any i 1,6 punts més que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de l’Horta Nord (un 65,04% de la població activa), la Plana Alta (un 64,15%), i els Ports (un 63,85%), i les menors en el Baix Vinalopó (un 59,80%), l’Alacantí (un 59,68%), i el Vinalopó Mitjà (un 59,12%).

Respecte al trimestre anterior la taxa d’ocupació augmenta en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana. Els majors increments en la taxa d’ocupació es produeixen en l’Alcoià (2,90 punts), el Baix Segura (2,75 punts) i els Ports (2,72 punts).

Per la seua banda la taxa de ocupació augmenta en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Els majors increments en la taxa d’ocupació es donen en el Baix Segura (4,42 punts), l’Alcoià (3,87 punts) i la Marina Alta (3,78 punts).


Variació absoluta de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 2n trimestre de 2021 i el 2n trimestre de 2020

Variació absoluta de la taxa d’ocupació
Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
2n trimestre 2021

mapa ocupació població


Taxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Segon trimestre de 2021 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
Els Ports 71,96 63,85 11,27 3,06 2,72 -0,02 4,01 2,01 2,27
L'Alt Maestrat 72,94 63,01 13,62 2,40 2,31 -0,34 3,72 1,67 2,23
El Baix Maestrat 74,76 63,05 15,67 1,65 2,37 -1,33 2,62 2,33 -0,17
L'Alcalatén 74,23 63,47 14,50 1,99 2,41 -0,98 3,41 1,72 1,69
La Plana Alta 75,53 64,15 15,07 2,14 2,66 -1,15 2,95 2,22 0,40
La Plana Baixa 74,24 62,63 15,64 2,28 1,92 0,01 2,46 1,24 1,16
El Alto Palancia 72,67 62,33 14,24 1,87 2,24 -0,89 2,64 1,34 1,33
El Alto Mijares 71,87 63,62 11,48 2,12 2,01 -0,19 2,35 1,60 0,70
El Rincón de Ademuz 74,35 62,51 15,92 1,66 0,58 1,12 3,82 2,35 1,22
Los Serranos 72,85 63,18 13,28 2,60 1,00 1,79 3,93 2,80 0,89
El Camp de Túria 73,30 62,56 14,65 2,08 0,75 1,44 3,47 2,35 0,87
El Camp de Morvedre 75,00 63,20 15,74 1,87 0,57 1,37 2,85 2,69 -0,41
L'Horta Nord 76,12 65,04 14,56 2,65 1,28 1,35 4,50 3,69 0,21
L'Horta Oest 74,46 61,59 17,29 1,53 0,28 1,34 2,45 2,28 -0,35
València 75,73 63,04 16,75 2,16 1,00 1,09 3,59 2,74 0,35
L'Horta Sud 76,48 63,28 17,26 1,93 0,75 1,14 2,64 2,49 -0,41
La Plana de Utiel-Requena 71,90 61,81 14,02 1,89 0,50 1,61 3,95 2,27 1,66
La Hoya de Buñol 73,98 63,41 14,28 2,26 0,99 1,31 3,74 2,65 0,79
El Valle de Cofrentes-Ayora 73,94 62,58 15,37 2,34 0,84 1,59 2,97 2,79 -0,39
La Ribera Alta 76,01 63,68 16,21 2,68 0,79 1,98 3,57 3,19 -0,27
La Ribera Baixa 74,86 62,77 16,16 1,96 0,66 1,35 2,72 2,37 -0,12
La Canal de Navarrés 73,29 62,13 15,23 2,14 0,75 1,50 3,05 2,51 0,11
La Costera 74,42 62,34 16,23 2,09 0,72 1,43 3,15 2,64 -0,01
La Vall d'Albaida 74,56 62,53 16,14 2,64 0,96 1,74 2,95 2,53 -0,08
La Safor 74,57 62,15 16,66 2,47 1,11 1,32 2,57 2,76 -0,85
El Comtat 73,72 61,12 17,10 2,64 2,63 -0,62 4,79 3,65 0,47
L'Alcoià 74,32 61,27 17,55 2,58 2,90 -1,07 4,22 3,87 -0,55
L'Alt Vinalopó / El Alto Vinalopó 73,99 60,44 18,31 1,80 2,45 -1,35 3,31 3,61 -1,28
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 73,50 59,12 19,57 1,25 1,61 -0,85 1,91 2,96 -1,99
La Marina Alta 72,13 60,60 15,98 1,85 2,52 -1,37 4,68 3,78 0,22
La Marina Baixa 74,34 60,36 18,80 0,92 2,69 -2,65 2,90 3,06 -0,99
L'Alacantí 73,05 59,68 18,31 2,23 2,41 -0,82 4,18 3,15 0,38
El Baix Vinalopó 74,23 59,80 19,44 1,52 2,01 -1,08 2,56 2,71 -0,90
El Baix Segura / La Vega Baja 73,74 61,32 16,85 2,08 2,75 -1,43 5,30 4,42 -0,03
COMUNITAT VALENCIANA 74,5 62,0 16,8 2,0 1,6 0,1 3,4 2,9 -0,1

NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en esta operació utilitza tècniques estadístiques de “xicotetes àrees” que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.


Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial