ÚLTIMES XIFRES
12 de setembre de 2022


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Segon trimestre de 2022


PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el segon trimestre de 2022 va ser del 12,9%, 4,0 punts menys que fa un any i 0,1 punts menys que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són el Vinalopó Mitjà (un 16,59% de la població activa), el Baix Vinalopó (un 15,70%), i l’Alacantí (un 14,65%). Per altre costat, les comarques amb menor taxa de desocupació són el Alto Mijares (un 9,15%), l’Alt Maestrat (un 8,41%), i els Ports (un 6,72%).

Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
2n trimestre 2022

Respecte al trimestre anterior, en 18 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 16 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Ribera Alta (2,02 punts), el Rincón de Ademuz (1,61 punts) i la Safor (1,54 punts) mentre l’Alt Maestrat (-2,23 punts), la Marina Baixa (-2,58 punts) i el Baix Maestrat (-2,65 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l’any anterior, en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana disminueix la taxa de desocupació. Les comarques amb major descens en la taxa de desocupació són l’Alt Maestrat (-5,21 punts), el Baix Maestrat (-5,38 punts) i la Marina Baixa (-6,14 punts)Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 2n trimestre de 2022 i el 2n trimestre de 2021

Variació absoluta de la taxa de desocupació


Pel que respecta a la taxa d’activitat, segons les dades de l’EPA, en el segon trimestre de 2022 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 75,0%, 0,5 punts més que fa un any i 0,2 punts més que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de l’Horta Sud (un 76,56% de la població activa), el Baix Vinalopó (un 76,09%), i la Ribera Alta (un 75,96%), mentre que els menors valors es donen en la Marina Alta (un 73,38%), l’Alt Maestrat (un 72,97%), i els Ports (un 72,50%).

Pel que fa al trimestre anterior, la taxa d’activitat augmenta en 26 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 8 comarques. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en el Alto Mijares (2,29 punts), l’Alcalatén (1,78 punts) i los Serranos (1,72 punts) i les majors disminucions es produeixen en la Marina Alta (-0,71 punts), l’Alacantí (-1,18 punts) i la Marina Baixa (-2,24 punts).

Quant a la taxa d’activitat augmenta en 29 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 5. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en el Alto Mijares (2,81 punts), los Serranos (2,70 punts) i el Vinalopó Mitjà (2,32 punts) i les majors disminucions es produeixen en la Plana Alta (-0,46 punts), l’Horta Nord (-0,77 punts) i València (-1,38 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació, d’acord amb les dades de l’EPA va ser del 65,3%, en el segon trimestre de 2022 per a la població de 16 a 64 anys, 3,3 punts més que fa un any i 0,3 punts més que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de el Alto Mijares (un 67,84% de la població activa), els Ports (un 67,63%), i la Plana Alta (un 67,47%), i les menors en el Baix Vinalopó (un 64,14%), l’Alacantí (un 63,89%), i el Vinalopó Mitjà (un 63,24%).

Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
2n trimestre 2022
Respecte al trimestre anterior, la taxa d’ocupació augmenta en 24 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 10 comarques. Els majors increments en la taxa d’ocupació es produeixen en el Baix Maestrat (2,73 punts), el Alto Mijares (2,56 punts) i els Ports (2,39 punts) i les majors disminucions es produeixen en el Baix Segura (-0,48 punts), l’Horta Nord (-0,54 punts) i l’Alacantí (-0,63 punts).

Per la seua banda, la taxa de ocupació augmenta en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Els majors increments en la taxa d’ocupació es donen en la Marina Baixa (4,68 punts), la Marina Alta (4,67 punts) i el Baix Vinalopó (4,34 punts).


Variació absoluta de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 2n trimestre de 2022 i el 2n trimestre de 2021

Variació absoluta de la taxa d’ocupacióTaxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Segon trimestre de 2022 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa 
 activitat 
 Taxa 
 ocupació 
 Taxa  
 desocupació 
 Taxa 
 activitat 
 Taxa 
 ocupació 
 Taxa 
 desocupació 
 Taxa 
 activitat 
 Taxa 
 ocupació 
 Taxa 
 desocupació 
Els Ports 72,50 67,63 6,72 1,44 2,39 -1,48 0,55 3,79 -4,55
L'Alt Maestrat 72,97 66,83 8,41 0,67 2,22 -2,23 0,03 3,83 -5,21
El Baix Maestrat 74,80 67,11 10,29 0,86 2,73 -2,65 0,04 4,06 -5,38
L'Alcalatén 74,77 67,21 10,12 1,78 2,37 -1,05 0,54 3,74 -4,38
La Plana Alta 75,07 67,47 10,12 1,14 2,27 -1,68 -0,46 3,32 -4,95
La Plana Baixa 74,01 65,85 11,03 1,63 2,17 -0,99 -0,23 3,22 -4,62
El Alto Palancia 73,93 66,58 9,94 1,47 2,37 -1,45 1,26 4,26 -4,30
El Alto Mijares 74,67 67,84 9,15 2,29 2,56 -0,67 2,81 4,22 -2,32
El Rincón de Ademuz 75,40 65,39 13,28 1,32 -0,05 1,61 1,05 2,88 -2,64
Los Serranos 75,55 66,78 11,61 1,72 0,44 1,46 2,70 3,61 -1,68
El Camp de Túria 74,03 65,86 11,04 0,90 0,27 0,73 0,72 3,29 -3,62
El Camp de Morvedre 75,83 66,43 12,39 1,36 0,26 1,25 0,83 3,23 -3,34
L'Horta Nord 75,34 67,07 10,99 -0,13 -0,54 0,56 -0,77 2,03 -3,57
L'Horta Oest 75,68 65,65 13,25 1,33 0,56 0,80 1,22 4,06 -4,03
València 74,34 65,16 12,36 0,15 0,03 0,14 -1,38 2,12 -4,40
L'Horta Sud 76,56 66,69 12,89 0,73 0,30 0,44 0,08 3,41 -4,37
La Plana de Utiel-Requena 74,02 65,69 11,26 0,85 0,25 0,68 2,12 3,87 -2,77
La Hoya de Buñol 74,19 66,08 10,93 0,82 -0,01 1,01 0,21 2,67 -3,35
El Valle de Cofrentes-Ayora 75,62 65,77 13,03 1,10 0,13 1,12 1,69 3,19 -2,33
La Ribera Alta 75,96 65,80 13,38 1,64 -0,08 2,02 -0,05 2,11 -2,84
La Ribera Baixa 75,95 66,30 12,71 1,18 0,41 0,83 1,09 3,53 -3,45
La Canal de Navarrés 75,13 65,66 12,61 1,67 0,51 1,29 1,84 3,52 -2,61
La Costera 75,72 65,98 12,86 1,41 0,45 1,05 1,30 3,64 -3,37
La Vall d'Albaida 75,01 66,19 11,76 1,24 0,51 0,79 0,45 3,66 -4,38
La Safor 75,04 64,88 13,55 1,26 -0,05 1,54 0,48 2,73 -3,11
El Comtat 74,65 64,95 12,99 -0,66 -0,23 -0,45 0,93 3,84 -4,11
L'Alcoià 74,51 64,44 13,52 -0,66 -0,23 -0,44 0,20 3,17 -4,03
L'Alt Vinalopó / El Alto Vinalopó 75,56 64,72 14,35 0,04 0,05 -0,02 1,58 4,28 -3,96
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 75,82 63,24 16,59 0,20 -0,04 0,27 2,32 4,13 -2,98
La Marina Alta 73,38 65,27 11,05 -0,71 0,45 -1,46 1,25 4,67 -4,93
La Marina Baixa 74,47 65,05 12,66 -2,24 0,02 -2,58 0,13 4,68 -6,14
L'Alacantí 74,86 63,89 14,65 -1,18 -0,63 -0,49 1,81 4,21 -3,65
El Baix Vinalopó 76,09 64,14 15,70 -0,32 0,29 -0,73 1,86 4,34 -3,74
El Baix Segura / La Vega Baja 74,67 64,42 13,74 -0,69 -0,48 -0,15 0,93 3,10 -3,11
COMUNITAT VALENCIANA 75,0 65,3 12,9 0,2 0,3 -0,1 0,5 3,3 -4,0


NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, l’Institut d’Estadística en esta operació utilitza tècniques estadístiques de “xicotetes àrees” que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.

Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:
Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial