ÚLTIMES XIFRES
24 de novembre de 2022


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Tercer trimestre de 2022


PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el tercer trimestre de 2022 va ser del 13,6%, 2,7 punts menys que fa un any i 0,7 punts més que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són el Vinalopó Mitjà (un 15,87% de la població activa), la Ribera Alta (un 15,72%), i la Safor (un 15,50%). Per un altre costat, les comarques amb menor taxa de desocupació són la Marina Alta (un 10,39%), l’Alt Maestrat (un 9,73%), i els Ports (un 7,79%).

Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
3r trimestre 2022

Respecte al trimestre anterior, en 26 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 8 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Ribera Alta (2,34 punts), la Vall d’Albaida (2,33 punts) i la Plana Baixa (2,04 punts) mentre la Marina Alta (-0,66 punts), el Vinalopó Mitjà (-0,72 punts) i la Marina Baixa (-1,38 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l’any anterior, en 2 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 32 comarques disminueix. Les comarques amb un increment en la taxa de desocupació són el Alto Mijares (0,52 punts) i los Serranos (0,18 punts), mentre la Marina Alta (-5,43 punts) i la Marina Baixa (-6,79 punts) són les comarques amb majors descens.Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 3r trimestre de 2022 i el 3r trimestre de 2021
Pel que respecta a la taxa d’activitat, segons les dades de la EPA, en el tercer trimestre de 2022 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 76,0%, 0,8 punts més que fa un any i 1,0 punts més que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat, d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de el Baix Vinalopó (un 77,75% de la població activa), l’Horta Sud (un 77,29%), i la Ribera Alta (un 77,27%), mentre que els menors valors es donen en l’Alt Maestrat (un 74,55%), la Plana de Utiel-Requena (un 74,47%), i els Ports (un 73,75%).

Pel que fa al trimestre anterior, la taxa d’activitat augmenta en 32 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, i a penes varia en en 2 comarques. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en l’Alcalatén (1,98 punts), la Plana Baixa (1,87 punts) i el Alto Mijares (1,85 punts) i es manté en l’Horta Nord i en el Valle de Cofrentes-Ayora (-0,04 punts).

Quant a la taxa d’activitat, augmenta en 31 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 3. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en el Alto Mijares (3,53 punts), el Vinalopó Mitjà (3,03 punts) i el Alto Palancia (2,42 punts) i es produeix una disminució en la Vall d’Albaida (-0,09 punts), en València (-0,72 punts) i en l’Horta Nord (-2,47 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació, d’acord amb les dades de la EPA va ser del 65,6%, en el tercer trimestre de 2022 per a la població de 16 a 64 anys, 2,7 punts més que fa un any i 0,3 punts més que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de el Alto Mijares (un 68,50% de la població activa), la Plana Alta (un 68,24%), i els Ports (un 68,01%), i les menors en el Vinalopó Mitjà (un 64,94%), València (un 64,64%), i la Safor (un 64,00%).

Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
3r trimestre 2022
Respecte al trimestre anterior la taxa d’ocupació augmenta en 17 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 17 comarques. Els majors increments en la taxa d’ocupació es produeixen en la Marina Baixa (1,86 punts), la Marina Alta (1,76 punts) i el Vinalopó Mitjà (1,70 punts) i les majors disminucions es produeixen en los Serranos (-0,81 punts), la Safor (-0,88 punts) i la Vall d’Albaida (-0,94 punts).

Per la seua banda, la taxa de ocupació augmenta en 33 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en l’Horta Nord (-1,02 punts). Els majors increments en la taxa d’ocupació es donen en la Marina Baixa (6,19 punts), el Vinalopó Mitjà (6,03 punts) i la Marina Alta (5,74 punts).


Variació absoluta de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 3r trimestre de 2022 i el 3r trimestre de 2021

Taxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Tercer trimestre de 2022 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa 
 activitat 
 Taxa 
 ocupació 
 Taxa  
 desocupació 
 Taxa 
 activitat 
 Taxa 
 ocupació 
 Taxa 
 desocupació 
 Taxa 
 activitat 
 Taxa 
 ocupació 
 Taxa 
 desocupació 
Els Ports 73,75 68,01 7,79 1,25 0,37 1,07 0,55 1,86 -1,86
L'Alt Maestrat 74,55 67,30 9,73 1,58 0,46 1,32 0,90 2,18 -1,86
El Baix Maestrat 76,20 67,79 11,03 1,40 0,69 0,75 0,58 1,41 -1,18
L'Alcalatén 76,75 67,68 11,82 1,98 0,47 1,70 2,11 2,06 -0,27
La Plana Alta 76,87 68,24 11,22 1,80 0,77 1,11 1,39 2,09 -1,12
La Plana Baixa 75,87 65,96 13,07 1,87 0,11 2,04 1,37 1,59 -0,52
El Alto Palancia 75,47 67,10 11,09 1,53 0,52 1,15 2,42 2,82 -0,92
El Alto Mijares 76,52 68,50 10,49 1,85 0,66 1,34 3,53 2,78 0,52
El Rincón de Ademuz 75,96 64,98 14,46 0,56 -0,41 1,18 0,93 1,34 -0,72
Los Serranos 76,25 65,97 13,48 0,70 -0,81 1,88 1,81 1,44 0,18
El Camp de Túria 74,56 65,31 12,40 0,53 -0,55 1,37 0,83 1,89 -1,57
El Camp de Morvedre 76,51 65,90 13,86 0,68 -0,53 1,47 0,90 1,39 -0,81
L'Horta Nord 75,31 66,30 11,96 -0,04 -0,77 0,98 -2,47 -1,02 -1,49
L'Horta Oest 76,29 65,25 14,47 0,62 -0,40 1,22 2,06 3,06 -1,75
València 74,94 64,64 13,75 0,60 -0,52 1,39 -0,72 1,04 -2,20
L'Horta Sud 77,29 66,08 14,50 0,73 -0,61 1,61 0,56 1,94 -1,90
La Plana de Utiel-Requena 74,47 65,29 12,32 0,45 -0,39 1,07 1,46 1,82 -0,74
La Hoya de Buñol 74,61 65,45 12,27 0,42 -0,63 1,34 0,24 1,10 -1,20
El Valle de Cofrentes-Ayora 75,59 65,25 13,67 -0,04 -0,51 0,64 1,26 1,46 -0,50
La Ribera Alta 77,27 65,12 15,72 1,31 -0,68 2,34 0,09 0,32 -0,32
La Ribera Baixa 76,75 65,56 14,57 0,80 -0,73 1,86 1,36 1,76 -0,79
La Canal de Navarrés 75,90 65,17 14,13 0,77 -0,48 1,52 1,62 1,79 -0,55
La Costera 77,10 65,65 14,85 1,38 -0,33 1,99 1,64 2,18 -1,03
La Vall d'Albaida 75,95 65,25 14,08 0,94 -0,94 2,33 -0,09 0,98 -1,39
La Safor 75,73 64,00 15,50 0,69 -0,88 1,95 0,02 0,39 -0,49
El Comtat 76,16 66,20 13,07 1,51 1,25 0,08 0,47 4,18 -4,98
L'Alcoià 75,93 65,77 13,38 1,42 1,33 -0,14 0,62 4,29 -4,98
L'Alt Vinalopó / El Alto Vinalopó 76,86 66,03 14,10 1,30 1,30 -0,25 1,20 4,75 -4,92
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 77,20 64,94 15,87 1,38 1,70 -0,72 3,03 6,03 -4,68
La Marina Alta 74,80 67,03 10,39 1,43 1,76 -0,66 2,00 5,74 -5,43
La Marina Baixa 75,42 66,91 11,28 0,94 1,86 -1,38 1,31 6,19 -6,79
L'Alacantí 76,01 65,30 14,09 1,15 1,41 -0,56 1,89 5,08 -4,66
El Baix Vinalopó 77,75 65,80 15,37 1,66 1,66 -0,34 2,24 5,66 -4,98
El Baix Segura / La Vega Baja 75,59 65,49 13,37 0,92 1,07 -0,37 0,19 3,17 -3,98
COMUNITAT VALENCIANA 76,0 65,6 13,6 1,0 0,3 0,7 0,8 2,7 -2,7


NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, l’Institut Valencià d’Estadística en esta operació utilitza tècniques estadístiques de xicotetes àrees que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.

Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:
Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial