ÚLTIMES XIFRES
12 de setembre de 2023


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Segon trimestre de 2023


PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el segon trimestre de 2023 va ser del 12,3%, 0,5 punts menys que fa un any i 1,6 punts menys que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són l’Alcalatén (un 17,06% de la població activa de 16 a 64 anys), la Plana Baixa (un 15,30%), i el Vinalopó Mitjà (un 14,86%). Per altra banda, les comarques amb menor taxa de desocupació són la Hoya de Buñol (un 10,16%), el Camp de Túria (un 9,94%), i la Marina Alta (un 9,80%).


Respecte al trimestre anterior, en 7 de les comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 26 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Plana Baixa (1,17 punts), l’Alcalatén (1,00 punt) i el Alto Mijares (0,54 punts) mentre la Marina Alta (-2,67 punts), el Baix Vinalopó (-2,67 punts) i la Marina Baixa (-3,78 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l’any anterior, en 4 de les comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 23 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Plana Baixa (4,27 punts), el Alto Palancia (3,23 punts) i el Baix Maestrat (2,83 punts) mentre el Vinalopó Mitjà (-1,73 punts), la Marina Baixa (-1,82 punts) i el Baix Vinalopó (-1,85 punts) són les comarques amb majors descens.Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 2n trimestre de 2023 i el 2n trimestre de 2022
Pel que respecta a la taxa d’activitat segons les dades de la EPA, en el segon trimestre de 2023 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 75,4%, 0,5 punts més que fa un any i -0,3 punts menys que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de l’Alcalatén (un 77,40% de la població de 16 a 64 anys), la Ribera Baixa (un 77,08%), i la Costera (un 76,83%), mentre que els menors valors es donen en la Marina Alta (un 73,30%), el Baix Maestrat (un 72,94%), i l’Alt Maestrat (un 72,72%).

Pel que fa al trimestre anterior la taxa d’activitat augmenta en 8 de les comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 25 comarques. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en la Plana Baixa (1,77 punts), l’Alcalatén (1,72 punts) i la Plana Alta (1,09 punts) i les majors disminucions es produeixen en València (-0,78 punts), la Marina Baixa (-1,10 punts) i el Valle de Cofrentes-Ayora (-1,47 punts).

Quant a la taxa d’activitat augmenta en 20 de les comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 7. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en la Plana Baixa (1,26 punts), la Vall d’Albaida (1,17 punts) i la Ribera Baixa (1,13 punts) i les majors disminucions es produeixen en el Alto Mijares (-0,49 punts), el Alto Palancia (-0,55 punts) i el Baix Maestrat (-1,87 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació d’acord amb les dades de la EPA va ser del 66,2%, en el segon trimestre de 2023 per a la població de 16 a 64 anys, 0,8 punts més que fa un any i 0,9 punts més que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de l’Horta Nord (un 68,36% de la població de 16 a 64 anys), los Serranos (un 67,77%), i la Ribera Baixa (un 67,77%), i les menors en el Alto Palancia (un 63,72%), i el Baix Maestrat (un 63,37%).

Respecte al trimestre anterior la taxa d’ocupació augmenta en les comarques de la Comunitat Valenciana. Els majors increments en la taxa d’ocupació es produeixen en la Marina Baixa (1,88 punts), la Marina Alta (1,87 punts) i l’Alcoià (1,71 punts).

Per la seua banda, la taxa d’ocupació augmenta en 23 de les comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 4. Els majors increments en la taxa d’ocupació es donen en València (1,87 punts), el Vinalopó Mitjà (1,71 punts) i la Plana de Utiel-Requena (1,52 punts) i les majors disminucions es produeixen en el Alto Mijares (-2,51 punts), el Alto Palancia (-2,86 punts) i el Baix Maestrat (-3,74 punts).


Variació absoluta de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 2n trimestre de 2023 i el 2n trimestre de 2022

Taxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Segon trimestre de 2023 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa 
 activitat 
 Taxa 
 ocupació 
 Taxa  
 desocupació 
 Taxa  
 activitat 
 Taxa  
 ocupació 
 Taxa  
 desocupació 
 Taxa  
 activitat 
 Taxa  
 ocupació 
 Taxa  
 desocupació 
Els Ports 73,79 64,77 12,23 1,08 0,69 0,36 n.a. n.a. n.a.
L'Alt Maestrat 72,72 65,13 10,44 0,97 0,80 0,10 n.a. n.a. n.a.
El Baix Maestrat 72,94 63,37 13,12 -0,50 0,22 -0,89 -1,87 -3,74 2,83
L'Alcalatén 77,40 64,20 17,06 1,72 0,67 1,00 n.a. n.a. n.a.
La Plana Alta 75,11 64,21 14,51 1,09 0,55 0,51 n.a. n.a. n.a.
La Plana Baixa 75,26 63,75 15,30 1,77 0,64 1,17 1,26 -2,10 4,27
El Alto Palancia 73,39 63,72 13,17 0,68 0,30 0,40 -0,55 -2,86 3,23
El Alto Mijares 74,18 65,33 11,94 0,76 0,27 0,54 -0,49 -2,51 2,79
El Rincón de Ademuz 76,27 66,58 12,71 -0,08 0,44 -0,67 0,87 1,18 -0,56
Los Serranos 76,15 67,77 11,00 0,19 0,72 -0,73 0,60 0,99 -0,60
El Camp de Túria 74,68 67,26 9,94 -0,35 0,66 -1,30 0,65 1,40 -1,10
El Camp de Morvedre 76,28 66,92 12,27 -0,76 0,21 -1,13 0,45 0,49 -0,12
L'Horta Nord 76,26 68,36 10,36 -0,23 0,82 -1,34 n.a. n.a. n.a.
València 75,28 67,03 10,96 -0,78 0,41 -1,44 0,94 1,87 -1,39
L'Horta Sud 76,81 67,52 12,09 -0,39 0,70 -1,36 n.a. n.a. n.a.
La Plana de Utiel-Requena 74,90 67,21 10,26 -0,41 0,68 -1,39 0,88 1,52 -0,99
La Hoya de Buñol 74,67 67,08 10,16 -0,51 0,44 -1,20 0,48 1,00 -0,76
El Valle de Cofrentes-Ayora 76,15 67,02 12,00 -1,47 0,50 -2,32 0,53 1,25 -1,03
La Ribera Alta 76,68 66,87 12,79 -0,18 0,41 -0,74 0,72 1,07 -0,58
La Ribera Baixa 77,08 67,77 12,07 -0,47 0,64 -1,36 1,13 1,48 -0,63
La Canal de Navarrés 75,81 66,97 11,66 -0,43 0,61 -1,29 0,67 1,31 -0,96
La Costera 76,83 67,48 12,17 -0,18 0,75 -1,18 1,10 1,50 -0,69
La Vall d'Albaida 76,18 67,35 11,59 -0,34 0,67 -1,26 1,17 1,15 -0,16
La Safor 75,37 65,61 12,94 -0,65 0,28 -1,11 0,32 0,74 -0,61
El Comtat 75,17 65,45 12,93 -0,12 1,38 -1,98 0,52 0,50 -0,06
L'Alcoià 74,84 65,35 12,68 -0,24 1,71 -2,56 0,33 0,91 -0,84
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 75,36 65,57 13,00 -0,26 1,64 -2,47 -0,20 0,84 -1,35
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 76,29 64,95 14,86 -0,62 1,37 -2,47 0,47 1,71 -1,73
La Marina Alta 73,30 66,12 9,80 -0,09 1,87 -2,67 -0,08 0,84 -1,25
La Marina Baixa 74,56 66,48 10,84 -1,10 1,88 -3,78 0,09 1,44 -1,82
L'Alacantí 74,79 64,78 13,38 -0,50 1,53 -2,61 -0,07 0,89 -1,27
El Baix Vinalopó 75,71 65,23 13,85 -0,56 1,56 -2,67 -0,37 1,09 -1,85
El Baix Segura / La Vega Baja 74,86 65,48 12,53 -0,51 1,53 -2,62 0,18 1,06 -1,21
COMUNITAT VALENCIANA 75,4 66,2 12,3 -0,3 0,9 -1,6 0,5 0,8 -0,5

n.a.  Dada no disponible

NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, l’Institut d’Estadística en aquesta operació utilitza tècniques estadístiques de “xicotetes àrees” que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics.

En concret, per a cada una de les 33 comarques de la Comunitat Valenciana, s’ofereixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.

(*) L’agrupació de municipis en comarques ha canviat amb data 1 de gener de 2023 (es pot consultar en Canvi en la comarcalització). Aquest canvi d’agrupació afecta les següents comarques: l’Horta Oest, que desapareix, els Ports, l’Alt Maestrat, l’Alcalatén, la Plana Alta, l’Horta Sud i l’Horta Nord. Això implica que les seues dades no són comparables amb períodes anteriors a aquesta data i, en conseqüència, en aquest document només es calculen les taxes de variació de les comarques comparables, és a dir, les que no han canviat.

Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:
Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial