Àrea: Gènere                
Dimensió: Poder i presa de decisions                
Indicador: Distribució dels membres del Consell de la Generalitat              
Àmbit Temporal: 2023-1978                
                 
                 
  Total Dones Homes %Dones /total        
                 
Presidentes/s (totes les legislatures) 7 0 7 0        
Conselleres/rs                
Governs Autonòmics                
Onzena legislatura                
Des del 17-07-2023 9 5 4 55,6        
                 
Decima legislatura                
                 
26-10-2022 a 16-07-2023 11 7 4 63,6        
29-06-2022 a 26-10-2022 11 7 4 63,6        
14-05-2022 a 29-06-2022 11 7 4 63,6        
10-09-2021 a 14-05-2022 11 6 5 54,5        
17-06-2019 a 10-09-2021 11 6 5 54,5        
                 
Novena legislatura                
08-06-2018 a 16-06-2019 9 5 4 55,6        
29-06-2015 a 07-06-2018 9 5 4 55,6        
                 
Octava legislatura                
12-06-2014 a 28-06-2015 8 3 5 37,5        
07-12-2012 a 11-06-2014 8 3 5 37,5        
20-01-2012 a 06-12-2012 10 4 10 40,0        
30-12-2011 a 19-01-2012 10 4 10 40,0        
28-07-2011 a 29-12-2011 10 4 10 40,0        
21-06-2011 a 27-07-2011 10 4 10 40,0        
Setena legislatura                
27-08-2009 a 21-06-2011 13 5 8 38,5        
29-06-2007 a 27-08-2009 14 3 11 21,4        
Sisena legislatura                
30-05-2006 a 29-06-2007 13 3 10 23,1        
27-08-2004 a 30-05-2006 13 3 10 23,1        
21-06-2003 a 27-08-2004 10 2 8 20,0        
Cinquena legislatura                
25-07-2002 a 21-06-2003 11 2 9 18,2        
22-05-2000 a 25-07-2002 12 2 10 16,7        
23-07-1999 a 22-05-2000 12 2 10 16,7        
Quarta legislatura                
15-01-1999 a 23-07-1999 9 1 8 11,1        
16-03-1998 a 15-01-1999 9 1 8 11,1        
24-02-1997 a 16-03-1998 9 2 7 22,2        
07-05-1996 a 24-02-1997 8 2 6 25,0        
06-07-1995 a 07-05-1996 8 1 7 12,5        
Tercera legislatura                
12-07-1993 a 06-07-1995 10 1 9 10,0        
16-07-1991 a 12-07-1993 9 0 9 0,0        
Segona legislatura                
27-07-1987 a 16-07-1991 8 0 8 0,0        
Primera legislatura                
24-07-1985 a 27-07-1987 9 0 9 0,0        
28-06-1983 a 24-07-1985 8 0 8 0,0        
De transició                 
 01-12-1982 a 28-06-1983 12 1 11 8,3        
11-08-1982 a 01-12-1982 11 1 10 9,1        
Preautonòmics                
17-12-1979 a 15-09-1981 4 0 4 0,0        
30-06-1979 a 17-12-1979 17 1 16 5,9        
10-04-1978 a 30-06-1979 14 0 14 0,0        
                 
                 
FITXA TÈCNICA                
Definició: Nombre de membres del Consell de la Generalitat per sexe i relació per quocient entre el nombre de dones      
 i el total                
Unitats: Persones i percentatge                
Àmbit Territorial: Comunitat Valenciana                
Desagregacions: Sexe: Homes, Dones                
Fonts: Elaboració pròpia a partir de:                 
Generalitat. Presidència de la Generalitat. [en línia]. Història del Govern Valencià de la Comunitat Valenciana.        
<http://www.presidencia.gva.es>. [Consulta: 25-07-2023]              
Periodicitat: No aplicable                
Observacions:                 
Última actualització: 07-03-2024