Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana
Edició anual 2022
Àrea 7. Gènere actualitzada 06-03-2023
Notes metodològiques