ÚLTIMES XIFRES
8 de setembre de 2023


Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2015)

Juliol de 2023

L'Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de juliol de 2023 ha disminut un 6,4% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del -6,4%.

Diferenciant segons la destinació econmica dels bns, la variació sobre juliol de l'any passat ha sigut del -2,7% per als bns de consum, -15,3% per als d'equip, -4,0% per als intermedis i -9,2% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del -2,9% per als bns de consum, -15,3% per als bns d'equip, -4,1% per als intermedis i -9,7% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del -1,8% sobre juliol de l'any passat.  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   ndex   anual  de la mitjana
del que va d’any
NDEX GENERAL 109,9 -6,4 -2,3 -6,4   107,4 -1,8 -0,1
ndex secci C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 110,8 -5,8 -3,2 -5,9   109,0 0,4 0,7
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 105,5 -2,7 -1,5 -2,9   108,6 0,0 0,9
Béns de consum durador 113,6 -6,4 -3,2 -6,4   112,2 -7,4 -1,7
Béns de consum no durador 104,7 -2,3 -1,3 -2,2   108,3 0,7 1,1
Béns d'equip 92,1 -15,3 -7,2 -15,3   113,4 6,0 6,4
Béns intermedis 122,6 -4,0 -2,5 -4,1   107,0 -2,3 -2,9
Energia 105,7 -9,2 2,1 -9,7   100,4 -10,9 -4,4interanual


La taxa de variaci mensual de l'ndex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del 0,2%.

interanual

Diferenciant per destinaci econmica dels bns i considerant les sries corregides, l'evoluci mensual de l'ndex ha sigut negativa en tots els casos: els bns de consum no durador (-0,3%), els de consum durador (-0,7%), els intermedis (-1,2%), l'energia (-2,1%) i els bns d'equip (-3,4%).interanual

Una representaci de les taxes de variaci anuals referides a un perode ms ampli permet comparar l’impacte en l’ndex produt per crisis anteriors i el produt fins al moment per la crisi sanitria ocasionada per la COVID-19.interanual

Per branques d'activitat, experimenta creixement la branca Material i equip elctric, electrnic, informàtic i ptic (28,8%), seguit de Alimentaci, begudes i tabac (3,9%) i Fusta (1,0%). Els principals descensos corresponen a Indstria del cuiro i del calat (-26,2%), Maquinria i equip (-25,3%) i Taulells (-20,1%).

Índexs per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 109,9 -6,4 -2,3 -6,4
Extractives i refinació; energia i aigua 106,4 -8,9 2,4 -9,2
Alimentació, begudes i tabac 127,8 3,9 0,3 4,1
Indústria tèxtil i de la confecció 101,5 -6,8 -8,7 -6,7
Indústria del cuiro i del calçat 65,9 -26,2 -15,0 -25,1
Fusta 76,7 1,0 -19,1 -0,2
Paper i cartó; arts gràfiques 83,6 -9,3 -7,5 -9,2
Química 102,6 -2,0 -7,5 -2,1
Cautxú i plàstic 111,4 -8,9 -4,3 -8,7
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 105,6 -12,7 -5,9 -12,7
Taulells 99,8 -20,1 -16,7 -22,2
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 127,2 -0,6 -2,8 -0,8
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 451,2 28,8 43,0 29,9
Maquinària i equip 118,4 -25,3 -19,0 -25,4
Material de transport 63,1 -18,2 -3,8 -16,0
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 107,2 -8,4 -4,8 -8,3


Nota: Estes dades sn provisionals. Les actualitzacions que es produxen desprs que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sries mensuals disponibles en el portal estadstic de la Generalitat.

Pot obtindre's informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Indstria, Energia, Mineria i Construcci > Indstria > ndexs de producci industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodolgica

Els ndexs de producci industrial sn indicadors estadstics que tenen com a objectiu mesurar l'evoluci conjuntural del volum de la producci generat per les activitats industrials.

A partir del mes de referncia de gener de 2018, els ndexs de producci industrial es publiquen en base 2015, acomplint el Reglament (CE) N 1165/98 del Consell sobre les estadstiques conjunturals.

L'IPI, amb nova base 2015, permet el seguiment dels sectors ms representatius de la indstria valenciana a partir d'una enquesta mensual especfica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats a la Comunitat Valenciana. L'actualitzaci de la base ha perms la revisi i actualitzaci dels components que conformen el clcul de l'ndex a fi d'obtindre un indicador ms representatiu del sector industrial.

Cal indicar que en el clcul dels nous ndexs s'han usat coeficients d'enlla fins a desembre del 2015, amb la qual cosa les taxes de variaci coincidixen amb les publicades en base 2010. A partir de l'any 2016 els ndexs es calculen prenent com a referncia la nova base, per la qual cosa les taxes poden ser diferents de les publicades en la base anterior.

Els ndexs elementals dels distints productes que componen la cistella investigada en la Comunitat Valenciana es calculen de forma encadenada, de manera que les variacions intermensuals es deriven de les dades de producci facilitades cada mes pels informadors dels respectius productes. Estos ndexs s'agreguen segons la frmula de Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015) que es calculen en funci del pes relatiu de les branques d'activitat industrial a la Comunitat Valenciana, mesurat en termes de valor afegit, i dels productes fabricats en l'mbit regional, segons el valor de la producci.

L'Institut Valenci d'Estadstica (IVE) publica mensualment els ndexs de producci industrial a la Comunitat Valenciana a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadstica (INE). Els ndexs publicats es refereixen a la producci industrial en general, a la indstria manufacturera (secci C de la CNAE-2009), segons destinaci econmica o grans sectors industrials (GSI) i a les quinze branques d'activitat que tradicionalment s'han utilitzat amb la finalitat de proporcionar informaci ms coherent amb l'estructura productiva de la Comunitat Valenciana.