ÚLTIMES XIFRES
7 de novembre de 2023


Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2015)

Setembre de 2023

L'Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de setembre de 2023 ha disminut un 6,1% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del -3,2%.

Diferenciant segons la destinació econmica dels bns, la variació sobre setembre de l'any passat ha sigut del -7,3% per als bns de consum, -5,8% per als d'equip, -3,2% per als intermedis i -12,5% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del -4,8% per als bns de consum, -1,7% per als bns d'equip, -3,2% per als intermedis i -12,3% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del -4,1% sobre setembre de l'any passat.  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
NDEX GENERAL 109,6 -6,1 -3,0 -3,2   106,3 -4,1 -1,0
ndex secci C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 113,0 -5,0 -3,6 -2,2   110,0 -2,6 -0,1
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 102,4 -7,3 -2,6 -4,8   107,0 -6,6 -0,3
Béns de consum durador 109,6 0,7 -2,4 4,5   105,2 -7,5 -2,9
Béns de consum no durador 101,6 -8,1 -2,6 -4,5   107,1 -6,6 0,0
Béns d'equip 109,1 -5,8 -6,5 -1,7   119,0 1,2 5,1
Béns intermedis 121,9 -3,2 -2,9 -3,2   107,3 -1,7 -3,1
Energia 92,8 -12,5 0,0 -12,3   91,1 -10,4 -5,3interanual


La taxa de variaci mensual de l'ndex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut de l'1,4%.

interanual

Diferenciant per destinaci econmica dels bns i considerant les sries corregides, l'evoluci mensual de l'ndex ha sigut positiva per als bns de consum durador (4,4%), els intermedis (3,0%) i els de consum no durador (2,9%). Per contra han experimentat variacions mensuals negatives els ndexs associats a la producci de bns d'equip (-2,3%) i d'energia (-8,9%).interanual

La representaci de la srie histrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evoluci de la srie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual

Per branques d'activitat, experimenta creixement la branca Material i equip elctric, electrnic, informàtic i ptic (10,2%), seguit de Fusta (7,3%), Qumica (1,6%) i Cautx i plstic (1,6%). Els principals descensos corresponen a Indstria del cuiro i del calat (-29,0%) i Taulells (-19,6%).

Índexs per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 109,6 -6,1 -3,0 -3,2
Extractives i refinació; energia i aigua 93,7 -12,1 0,3 -11,3
Alimentació, begudes i tabac 123,6 -4,2 -1,0 -1,4
Indústria tèxtil i de la confecció 97,2 -12,3 -9,6 -8,5
Indústria del cuiro i del calçat 57,0 -29,0 -17,5 -24,2
Fusta 69,9 7,3 -16,5 10,7
Paper i cartó; arts gràfiques 82,7 -9,7 -7,7 -7,0
Química 99,1 1,6 -6,4 4,8
Cautxú i plàstic 113,2 1,6 -3,7 4,8
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 102,8 -4,1 -6,2 -0,6
Taulells 83,4 -19,6 -17,9 -19,1
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 120,3 -0,5 -2,4 3,6
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 542,8 10,2 36,7 13,3
Maquinària i equip 147,9 -12,4 -18,1 -12,5
Material de transport 84,5 -6,7 -3,3 -2,7
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 110,2 -6,7 -5,2 -3,2


Quinze de les dsset comunitats autnomes registren variacions anuals negatives en l'ndex general de producci industrial. Quatre d'elles experimenten baixades ms pronunciades que la registrada a la Comunitat Valenciana.

interanual

Nota: Estes dades sn provisionals. Les actualitzacions que es produxen desprs que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sries mensuals disponibles en el portal estadstic de la Generalitat.

Pot obtindre's informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Indstria, Energia, Mineria i Construcci > Indstria > ndexs de producci industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodolgica

Els ndexs de producci industrial sn indicadors estadstics que tenen com a objectiu mesurar l'evoluci conjuntural del volum de la producci generat per les activitats industrials.

A partir del mes de referncia de gener de 2018, els ndexs de producci industrial es publiquen en base 2015, acomplint el Reglament (CE) N 1165/98 del Consell sobre les estadstiques conjunturals.

L'IPI, amb nova base 2015, permet el seguiment dels sectors ms representatius de la indstria valenciana a partir d'una enquesta mensual especfica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats a la Comunitat Valenciana. L'actualitzaci de la base ha perms la revisi i actualitzaci dels components que conformen el clcul de l'ndex a fi d'obtindre un indicador ms representatiu del sector industrial.

Cal indicar que en el clcul dels nous ndexs s'han usat coeficients d'enlla fins a desembre del 2015, amb la qual cosa les taxes de variaci coincidixen amb les publicades en base 2010. A partir de l'any 2016 els ndexs es calculen prenent com a referncia la nova base, per la qual cosa les taxes poden ser diferents de les publicades en la base anterior.

Els ndexs elementals dels distints productes que componen la cistella investigada en la Comunitat Valenciana es calculen de forma encadenada, de manera que les variacions intermensuals es deriven de les dades de producci facilitades cada mes pels informadors dels respectius productes. Estos ndexs s'agreguen segons la frmula de Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015) que es calculen en funci del pes relatiu de les branques d'activitat industrial a la Comunitat Valenciana, mesurat en termes de valor afegit, i dels productes fabricats en l'mbit regional, segons el valor de la producci.

L'Institut Valenci d'Estadstica (IVE) publica mensualment els ndexs de producci industrial a la Comunitat Valenciana a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadstica (INE). Els ndexs publicats es refereixen a la producci industrial en general, a la indstria manufacturera (secci C de la CNAE-2009), segons destinaci econmica o grans sectors industrials (GSI) i a les quinze branques d'activitat que tradicionalment s'han utilitzat amb la finalitat de proporcionar informaci ms coherent amb l'estructura productiva de la Comunitat Valenciana.

La publicaci tamb cont les sries mensuals d'ndexs corregides de calendari i estacionalitat. Per a realitzar l'ajust estacional de les sries s'ha seguit l'estndard de l'INE per a la correcci d'efectes estacionals i efectes de calendari. Les sries corregides corresponents a ndexs agregats s'obtenen mitjanant ajust directe amb la qual cosa no es garanteix la consistncia entre els diferents nivells de desagregaci.