ÚLTIMES XIFRES
8 de març de 2024


Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2021)

Gener de 2024

L'Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de gener de 2024 ha augmentat un 1,6% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del -1,9%.

Diferenciant segons la destinació econmica dels bns, la variació sobre gener de l'any passat ha sigut del 3,8% per als bns de consum, 7,7% per als d'equip, -3,8% per als intermedis i 4,9% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del -0,5% per als bns de consum, 7,6% per als bns d'equip, -4,4% per als intermedis i 5,1% per a energia.

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del 3,6% sobre gener de l'any passat.  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
NDEX GENERAL 99,1 1,6 1,6 -1,9   101,9 3,6 3,6
ndex secci C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 97,7 1,1 1,1 -2,3   100,2 4,0 4,0
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 99,2 3,8 3,8 -0,5   99,9 3,1 3,1
Béns de consum durador 87,6 -5,5 -5,5 -9,7   93,2 -5,2 -5,2
Béns de consum no durador 100,7 5,1 5,1 0,8   100,5 3,9 3,9
Béns d'equip 105,2 7,7 7,7 7,6   108,3 7,5 7,5
Béns intermedis 92,0 -3,8 -3,8 -4,4   94,4 2,5 2,5
Energia 110,5 4,9 4,9 5,1   110,4 1,5 1,5interanual


La taxa de variaci mensual de l'ndex general corregit d'efectes estacionals i de calendari ha sigut del 2,4%.

interanual

Diferenciant per destinaci econmica dels bns i considerant les sries corregides, l'evoluci mensual de l'ndex ha sigut positiva per a tots els bns; els d'equip (15,0%), els intermedis (9,2%), l'energia (7,2%), els de consum durador (2,0%) i els de consum no durador (1,0%).interanual

La representaci de la srie histrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evoluci de la srie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual

Per branques d'activitat, destaca el creixement de Material i equip elctric, electrnic, informàtic i ptic (20,5%), seguit de Cautx i plstic (13,8%) i d'Alimentaci, begudes i tabac (10,9%). Els principals descensos corresponen a Taulells (-29,6%), i a Indstria txtil i de la confecció (-13,0%).

Índexs per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 99,1 1,6 1,6 -1,9
Extractives i refinació; energia i aigua 109,9 5,2 5,2 4,6
Alimentació, begudes i tabac 93,6 10,9 10,9 6,7
Indústria tèxtil i de la confecció 81,0 -13,0 -13,0 -16,5
Indústria del cuiro i del calçat 115,7 -3,8 -3,8 -14,5
Fusta 78,4 -4,1 -4,1 -8,7
Paper i cartó; arts gràfiques 109,1 5,8 5,8 2,5
Química 96,9 7,4 7,4 7,2
Cautxú i plàstic 103,8 13,8 13,8 12,5
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 88,9 -6,2 -6,2 -6,2
Taulells 78,7 -29,6 -29,6 -35,5
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 104,8 1,1 1,1 0,7
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 135,5 20,5 20,5 19,9
Maquinària i equip 65,1 6,5 6,5 6,3
Material de transport 120,1 9,4 9,4 -2,1
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 82,7 -8,2 -8,2 -11,8


La Comunitat Valenciana s una de les dotze comunitats autnomes amb evoluci anual positiva de l'IPI el mes de gener. La seua taxa anual de variaci s 2 punts inferior a la registrada en l'mbit nacional.

interanual

Nota: Estes dades sn provisionals. Les actualitzacions que es produxen desprs que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sries mensuals disponibles en el portal estadstic de la Generalitat.

Pot obtindre's informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Indstria, Energia, Mineria i Construcci > Indstria > ndexs de producci industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodolgica

L'operaci "ndexs de producci industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (IPI) s una estadstica conjuntural que t com a objectiu mesurar l'evoluci mensual del volum de la producci generat per les activitats industrials. L'mbit d'activitat cobert per esta operaci comprn les secciones B, C i D i divisi 36 de la CNAE-2009.

A partir del mes de referncia de gener de 2024, els ndexs de producci industrial es publiquen en base 2021, donant compliment al Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadstiques empresarials europees i el seu Reglament d'Execuci (UE) 2020/1197 de la Comissi.

L'IPI permet el seguiment dels sectors ms representatius de la indstria valenciana a partir d'una enquesta mensual especfica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats en la Comunitat Valenciana. L'actualitzaci de la base ha perms la revisi i actualitzaci dels components que conformen el clcul de l'ndex amb la finalitat d'obtindre un indicador ms representatiu del sector industrial.

Els ndexs de Producci Industrial sn ndexs de Laspeyres de base fixa. Els ndexs elementals, associats als productes de la cistella, es definixen com el rtio entre el volum d'output produt per les empreses en un perode de temps t menys els consums necessaris per a aix, i el volum d'output produt per estes mateixes indstries en el perode base menys els consums necessaris. En el clcul dels ndexs associats als agregats elementals no intervenen ponderacions. Els ndexs de qualsevol agregaci funcional a nivell ms agregat, classes, grups, divisions, seccions de la CNAE 2009, sectors econmics per dest econmic dels bns o b qualsevol altra sectoritzaci, s'obtenen com a agregaci dels ndexs del nivell agregat inferior i pertanyents al qual desitgem calcular mitjanant ponderacions extretes de l'Enquesta Industrial Anual de Productes i de l'Estadstica Estructural d'Empreses: Sector Industrial, totes dues corresponents a l'any base.

L'Institut Valenci d'Estadstica elabora els ndexs corresponents a partir de la informaci proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadstica, que efectua la recogida de dades d'esta operaci en l'mbit nacional, i el clcul dels ndexs elementals per a les diferents comunitades autnomes seguint una metodologia homognia que permet la comparaci de resultats. L'Institut Valenci d'Estadstica publica els ndexs corresponents a l'mbit d'activitat general, les seccions de la CNAE-2009, els grans sectors industrials segons dest econmic dels bns produts i elabora i publica els ndexs corresponents a un conjunt de branques d'activitat significatives en la descripci del sector industrial valenci (veure metodologia). A ms, s'obtenen les sries corregides d'efectes de calendari i estacionals mitjanant models RegARIMA l'estructura dels quals es revisa anualment(1).

Tenen la consideraci de provisionals els ndexs corresponents a l'ltim mes publicat i els dos anteriors. Els ndexs corregits d'efectes de calendari i estacionals sempre es consideren provisionals ja que la incorporaci de cada nova dada mensual comporta la revisi parcial dels models utilitzats.

(1) A causa del canvi a base 2021 els models de correcci de calendari i estacionalitat es revisaran desprs de la publicaci del mes de referncia gener de 2024 i s'implementaran a partir del mes de referncia febrer de 2024.