Índexs de producció industrial (IPI). Base 2015

Índexs de producció industrial i les seus corresponents taxes de variació. Es proporciona informació per a l'ámbit general (seccions B, C y D i divisió 36 de la CNAE-2009) per als sectors per destí econòmic dels béns i per a 15 branques d'activitat.