ÚLTIMES XIFRES
25 de març de 2024


Índexs de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2021)

Febrer de 2024

L’ndex de preus industrials (IPRI) de la Comunitat Valenciana del mes de febrer de 2024 ha disminut un 4,0% sobre el mateix mes de l’any anterior. La taxa de variaci anual de l’ndex general sense energia ha sigut del -0,7%.

Diferenciant segons la destinaci econmica dels bns, la variaci sobre febrer de l’any passat ha sigut del 2,3% per als bns de consum, 1,0% per als d’equip, -3,5% per als intermedis i -14,0% per a energia.

En l’mbit nacional, la variaci de l’ndex general ha sigut del -8,2% sobre febrer de l’any passat, si no tenim en compte l'energia esta variaci ha sigut del 0,0%.

  COMUNITAT VALENCIANA ESPANYA
 

Índex 
 % de variació sobre   

Índex 
 % de variació sobre 
   mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
 mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
ÍNDEX GENERAL 121,8 0,1 0,3 -4,0 123,5 -2,3 -2,1 -8,2
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 120,3 1,2 1,6 -0,3 121,4 0,9 1,4 -0,2
Índexs segons la destinació econòmica dels béns
Béns de consum 118,5 0,5 0,7 2,3 125,4 0,0 0,8 4,5
Béns de consum durador 110,8 0,1 0,5 1,4 110,9 0,4 0,2 0,9
Béns de consum no durador 119,2 0,5 0,7 2,4 126,3 -0,1 0,9 4,7
Béns d’equip 113,2 -0,2 0,3 1,0 110,9 0,2 1,0 2,5
Béns intermedis 117,7 -0,1 0,0 -3,5 114,5 0,4 0,4 -5,2
Energia 132,3 0,3 0,3 -14,0 126,5 -7,4 -7,9 -24,2
ÍNDEX GENERAL SENSE ENERGIA 117,3 0,1 0,3 -0,7 118,3 0,2 0,7 0,0


interanual

La taxa de variaci mensual de l'ndex general ha sigut del 0,1%, si no tenim en compte l'energia esta variaci ha sigut similar.

interanual

Diferenciant per destinaci econmica dels bns, l'evoluci mensual de l'ndex ha sigut positiva en els bns de consum no durador (0,49%), en l'energia (0,35%) i en els bns de consum durador (0,12%). Hi ha hagut descens mensual en el preu dels intermedis (-0,09%) i en els bns d'equip (-0,25%).

interanual

La representaci de la srie histrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l'evoluci de la srie.interanual


Per branques d'activitat destaca el descens anual de l'ndex associat a Extractives i refinaci; energia i aigua (-13,7%), encara que tamb s significatiu el descens de l'ndex corresponent a fusta (-4,7%) i Qumica (-4,2%). D'altra banda, el creixement anual ms important correspon a Productes minerals no metllics, excepte taulells (3,8%).


Índex per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   

Índex 
 % variació sobre
mes
anterior
 mes desembre
any anterior
mateix mes
any anterior
ÍNDEX GENERAL 121,8 0,1 0,3 -4,0
Extractives i refinació; energia i aigua 132,1 0,3 0,3 -13,7
Alimentació, begudes i tabac 125,5 0,3 0,4 -0,3
Indústria tèxtil i de la confecció 112,1 -0,1 0,2 -1,8
Indústria del cuiro i del calçat 105,6 0,0 0,5 1,5
Fusta 117,7 -0,5 -1,9 -4,7
Paper i cartó; arts gràfiques 119,1 -0,1 0,4 -2,9
Química 115,8 -0,3 -1,3 -4,2
Cautxú i plàstic 114,4 0,0 0,0 -1,5
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 125,1 0,6 1,2 3,8
Taulells 117,0 0,3 1,5 1,6
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 112,7 0,2 1,5 -2,4
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 107,8 -1,2 -1,6 0,7
Maquinària i equip 111,1 -1,1 -1,0 0,7
Material de transport 114,9 0,6 0,8 1,7
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 109,8 0,2 0,6 1,3La taxa anual de l'IPRI s negativa al febrer en totes les comunitats autnomes. El descens anual registrat en la Comunitat Valenciana, del -4,0%, s modest en relaci amb el descens registrat en altres territoris. L'ndex general sense energia, amb un descens anual del 0,7%, t un comportament ms en lnia amb la situaci observada en l'entorn nacional.


interanual


Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de preus industrials > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

L'operaci "ndexs de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana" (IPRI) s una estadstica conjuntural que mesura l'evoluci mensual dels preus dels productes industrials fabricats i venuts en el mercat interior, en el primer pas de la seua comercialitzaci, s a dir, els preus de venda a eixida de fbrica, excloent les despeses de transport i comercialitzaci i l'IVA facturat.

L'IPRI permet el seguiment dels sectors ms representatius de la indstria valenciana a partir d'una enquesta mensual especfica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats en la Comunitat Valenciana.

A partir del mes de referncia de gener de 2024, els ndexs de preus industrials es publiquen en base 2021, complint el Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadstiques empresarials europees i el seu Reglament d'Execuci (UE) 2020/1197 de la Comissi.

La frmula utilitzada per al clcul dels ndexs de l'IPRI s la de Laspeyres encadenat. En cada perode considerat s'elabora un conjunt d'ndexs elementals, la component de ms baix nivell d'agregaci en la qual no intervenen ponderacions, obtingut com a quocient del preu mitj de l'agregat elemental en el perode i el preu mitj en desembre de l'any anterior. Es calcula un ndex elemental per a cada producte de la cistella i cada comunitat autnoma. Posteriorment, els ndexs agregats es calculen com a sumes ponderades dels elementals i finalment sn encadenats per a donar continutat a les sries publicades. Les ponderacions s'actualitzen anualment i en el seu clcul s'utilitzen com a fonts d'informaci l'estadstica estructural d'empreses: sector industrial i l'enquesta industrial anual de productes.

L'Institut Valenci d'Estadstica elabora l'IPRI a partir de la informaci proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadstica, que efectua l'arreplegada de dades d'esta operaci en l'mbit nacional, i el clcul dels ndexs elementals per a les distintes comunitats autnomes seguint una metodologia homognia que permet la comparaci de resultats. L'Institut Valenci d'Estadstica publica els ndexs corresponents a l'mbit general, les seccions i les divisions de la CNAE-2009, a ms d'elaborar i publicar l'ndex corresponent a un conjunt de branques d'activitat significatives en la descripci del sector industrial valenci.

Tenen la consideraci de provisionals els ndexs corresponents a l'ltim mes publicat i els dos anteriors.