Indicador de la renda familiar disponible per a àmbits subregionalsNOTES METODOLÒGIQUES