Conjuntura. Índexs de valor unitari del comerç exterior     Últimes xifres: març de 2013
paginaNota Metodològica

NOTA INFORMATIVA

Els índexs de valor unitari (IVU) per al comerç exterior són una aproximació als índexs de preus de les operacions d'exportacions i expedicions, així com d'importacions i introduccions, amb origen o destinació en la Comunitat Valenciana. Resulten una aproximació i no són els índexs de preus reals, pel fet que els preus que s'analitzen en esta operació no fan referència a béns clarament diferenciats, sinó a conjunts de productes més o menys homogenis, però amb diferències que poden ser relativament significatives.

A pesar d'esta limitació, els IVU permeten aproximar-nos a l'evolució dels preus de les exportacions i importacions i per tant, s'utilitzen com deflactors del comerç exterior, és a dir, permeten l'elaboració de sèries temporals d'exportacions i importacions en termes reals, sense la influència dels preus

La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació elabora estos índexs a partir de la informació procedent del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Es publiquen els índexs d'exportacions i importacions per al total, segons destinació econòmica dels béns, seccions de la CUCI Rev.3 i zones econòmiques. La informació es troba disponible des de gener de 2000.