Institut Valencià d'Estadística
Conjuntura
Índexs de valor unitari del comerç exterior
         
Total exportacions i expedicions 
    Exportacions i expedicions
2000 Gener 79,4
  Febrer 79,8
  Març 81,8
  Abril 82,1
  Maig 83,1
  Juny 82,6
  Juliol 84,7
  Agost 83,4
  Setembre 87,4
  Octubre 91,2
  Novembre 90,8
  Desembre 89,5
2001 Gener 85,5
  Febrer 86,2
  Març 89,2
  Abril 89,1
  Maig 90,5
  Juny 90,3
  Juliol 90,7
  Agost 86,8
  Setembre 91,0
  Octubre 89,6
  Novembre 88,7
  Desembre 89,4
2002 Gener 88,0
  Febrer 89,9
  Març 89,0
  Abril 89,5
  Maig 85,7
  Juny 91,8
  Juliol 93,1
  Agost 87,4
  Setembre 92,4
  Octubre 86,4
  Novembre 92,2
  Desembre 92,3
2003 Gener 93,2
  Febrer 92,4
  Març 92,7
  Abril 91,5
  Maig 92,5
  Juny 91,4
  Juliol 94,6
  Agost 91,1
  Setembre 96,0
  Octubre 96,3
  Novembre 96,0
  Desembre 93,0
2004 Gener 92,0
  Febrer 92,8
  Març 93,4
  Abril 93,2
  Maig 94,8
  Juny 96,7
  Juliol 95,5
  Agost 96,2
  Setembre 96,9
  Octubre 98,3
  Novembre 97,6
  Desembre 92,7
2005 Gener 95,8
  Febrer 95,6
  Març 97,3
  Abril 100,6
  Maig 97,7
  Juny 100,4
  Juliol 99,7
  Agost 99,1
  Setembre 103,2
  Octubre 103,6
  Novembre 101,7
  Desembre 101,8
2006 Gener 98,2
  Febrer 100,8
  Març 99,7
  Abril 98,5
  Maig 99,3
  Juny 100,2
  Juliol 102,9
  Agost 99,6
  Setembre 102,0
  Octubre 98,9
  Novembre 99,6
  Desembre 97,0
2007 Gener 99,1
  Febrer 98,0
  Març 99,2
  Abril 101,4
  Maig 102,4
  Juny 102,0
  Juliol 101,8
  Agost 99,3
  Setembre 106,0
  Octubre 105,2
  Novembre 109,2
  Desembre 104,0
2008 Gener 111,4
  Febrer 102,1
  Març 104,4
  Abril 104,7
  Maig 105,2
  Juny 102,2
  Juliol 102,2
  Agost 107,6
  Setembre 105,8
  Octubre 101,2
  Novembre 105,7
  Desembre 102,9
2009 Gener 99,1
  Febrer 98,8
  Març 99,3
  Abril 95,9
  Maig 91,7
  Juny 96,2
  Juliol 100,1
  Agost 97,9
  Setembre 98,5
  Octubre 95,8
  Novembre 94,7
  Desembre 99,5
2010 Gener 100,8
  Febrer 97,7
  Març 100,2
  Abril 100,4
  Maig 99,6
  Juny 101,3
  Juliol 106,0
  Agost 103,8
  Setembre 99,3
  Octubre 107,3
  Novembre 103,6
  Desembre 99,1
2011 Gener 101,6
  Febrer 99,9
  Març 101,8
  Abril 100,9
  Maig 100,3
  Juny 101,4
  Juliol 101,8
  Agost 104,9
  Setembre 106,3
  Octubre 105,0
  Novembre 99,1
  Desembre 100,1
2012 Gener (*) 102,0
  Febrer (*) 105,5
  Març (*) 107,2
  Abril (*) 105,7
  Maig (*) 104,5
  Juny (*) 105,9
  Juliol (*) 104,4
  Agost (*) 101,0
  Setembre (*) 103,7
  Octubre (*) 102,1
  Novembre (*) 101,6
  Desembre (*) 103,2
2013 Gener (*) 103,9
  Febrer (*) 103,8
  Març (*) 106,9
(*) Dades provisionals