Institut Valencià d'Estadística
Conjuntura
Índexs de valor unitari del comerç exterior
                   
Exportacions i expedicions per seccions de la CUCI Rev.3
    0. Productes alimentaris i animals vius 1. Begudes i tabac 2. Materials crus no comestibles, exc. combustibles 3. Combustibles i lubricants minerals 5. Productes químics i connexos 6. Articles manufacturats classificats segons el material 7. Maquinària i equip de transport 8. Articles manufacturats diversos
2000 Gener 70,2 80,0 94,3 68,9 77,9 86,8 80,8 82,9
  Febrer 68,9 85,3 97,6 71,4 75,4 86,3 83,8 82,2
  Març 69,2 85,7 93,1 68,4 75,9 89,3 86,7 83,0
  Abril 68,5 89,2 93,7 71,6 79,8 89,8 82,7 87,2
  Maig 74,0 91,4 92,4 76,3 79,0 89,9 84,6 83,3
  Juny 69,2 85,7 92,3 77,5 74,9 88,9 84,9 84,7
  Juliol 63,7 93,5 89,4 74,9 77,0 90,5 86,1 94,0
  Agost 62,2 69,5 89,4 70,6 78,1 89,3 83,3 96,1
  Setembre 73,3 82,9 93,9 76,3 81,8 91,4 85,7 98,7
  Octubre 88,1 93,1 100,1 84,3 83,5 94,3 89,2 97,4
  Novembre 87,1 99,4 98,1 81,3 81,4 95,4 88,0 96,8
  Desembre 85,9 102,8 98,7 92,2 75,2 92,3 88,6 96,5
2001 Gener 81,2 89,4 83,9 76,2 82,1 88,2 85,6 91,2
  Febrer 79,4 90,5 87,5 77,9 84,7 90,0 85,5 92,9
  Març 86,1 101,6 99,7 76,8 80,6 90,7 90,7 92,3
  Abril 94,3 102,6 98,7 74,4 83,0 93,0 84,0 91,1
  Maig 98,8 104,2 100,9 75,1 84,5 94,1 84,3 90,6
  Juny 85,1 100,2 98,1 74,7 81,5 92,9 91,0 94,2
  Juliol 72,1 103,0 99,1 81,3 86,6 93,1 88,8 102,2
  Agost 71,8 90,7 98,0 77,2 80,1 87,1 85,3 103,7
  Setembre 80,3 98,0 88,1 74,4 83,0 92,5 90,5 103,3
  Octubre 84,7 109,3 97,1 76,0 74,4 92,8 87,8 100,2
  Novembre 85,3 109,1 94,0 78,0 84,8 92,1 85,7 96,4
  Desembre 86,7 92,3 85,2 69,8 85,3 90,8 89,2 95,9
2002 Gener 87,6 83,4 97,1 66,1 79,2 90,4 85,8 93,2
  Febrer 89,6 90,4 96,9 72,3 82,0 92,2 88,8 92,7
  Març 89,9 97,4 91,3 72,3 80,6 87,8 92,1 91,3
  Abril 91,1 100,1 97,6 71,6 83,0 89,4 93,4 86,5
  Maig 91,7 100,7 91,4 70,2 86,4 76,3 93,2 88,5
  Juny 81,1 92,4 95,6 74,9 87,2 95,2 94,4 95,3
  Juliol 71,9 100,3 97,2 74,2 89,3 95,3 95,9 102,7
  Agost 67,9 83,2 96,4 67,6 86,1 90,4 86,2 100,1
  Setembre 83,7 90,7 95,3 69,3 84,5 98,2 88,1 102,8
  Octubre 91,6 109,4 92,8 67,5 85,3 75,4 91,5 96,2
  Novembre 92,4 92,1 91,4 71,7 87,3 96,3 89,1 96,9
  Desembre 90,3 93,7 92,3 72,8 87,5 96,4 92,4 94,4
2003 Gener 90,9 79,7 80,2 69,4 91,6 96,5 92,4 97,4
  Febrer 89,6 81,6 91,2 71,1 91,8 95,1 90,8 96,4
  Març 93,1 78,8 94,5 72,8 89,3 94,7 91,6 95,6
  Abril 98,2 89,5 94,3 78,3 87,0 96,9 89,3 83,9
  Maig 98,5 89,4 93,2 81,5 88,0 95,1 93,2 85,1
  Juny 98,5 83,5 94,0 67,2 84,6 93,7 93,5 84,1
  Juliol 79,9 95,5 89,0 61,9 93,0 95,3 98,4 101,7
  Agost 79,2 89,5 88,9 64,0 91,9 91,8 92,9 99,0
  Setembre 90,4 82,8 96,3 68,1 92,6 98,3 96,7 101,9
  Octubre 98,6 90,4 89,0 70,1 87,1 96,5 98,0 99,0
  Novembre 98,1 76,5 86,4 64,0 88,0 95,9 99,2 92,8
  Desembre 90,1 91,9 95,3 68,1 87,5 91,7 97,5 96,8
2004 Gener 87,4 80,6 94,8 69,6 87,9 92,5 98,7 93,9
  Febrer 88,6 75,2 92,3 71,3 91,1 93,0 95,8 96,7
  Març 94,0 88,4 97,6 90,0 89,1 93,4 94,5 92,3
  Abril 100,2 87,2 99,2 80,3 93,3 92,1 94,1 85,7
  Maig 106,8 92,2 93,3 65,5 92,4 96,3 94,1 85,2
  Juny 100,8 82,2 93,5 95,3 100,4 95,1 98,9 90,1
  Juliol 83,0 94,8 94,6 73,3 89,6 96,8 98,8 101,4
  Agost 76,6 89,4 90,9 68,3 97,4 93,5 101,4 111,2
  Setembre 91,5 97,4 99,0 52,1 93,3 97,0 97,0 106,9
  Octubre 101,5 99,2 96,5 75,0 93,8 96,6 98,6 103,4
  Novembre 94,3 100,6 97,6 57,0 96,9 99,0 102,3 96,5
  Desembre 90,1 105,6 93,2 85,4 95,2 90,0 97,1 99,1
2005 Gener 91,1 100,1 94,9 92,9 99,3 97,3 98,2 99,1
  Febrer 92,8 93,9 97,2 80,4 98,3 96,4 94,3 100,6
  Març 104,9 95,9 102,6 86,9 96,5 100,7 89,5 99,2
  Abril 105,4 103,7 100,5 96,4 102,1 100,8 102,0 91,0
  Maig 103,1 97,4 102,4 86,4 99,0 98,0 101,8 82,2
  Juny 95,6 108,7 103,2 90,7 100,4 100,7 105,0 94,1
  Juliol 83,7 102,6 100,6 96,8 99,9 101,5 98,7 109,9
  Agost 92,5 102,7 104,2 97,4 92,1 98,6 100,4 105,3
  Setembre 104,2 100,0 107,9 101,5 103,3 100,7 101,8 111,2
  Octubre 111,5 103,6 96,7 106,7 102,7 101,4 100,2 107,6
  Novembre 105,2 96,4 94,0 118,7 102,1 103,2 98,4 100,3
  Desembre 103,3 99,9 95,1 100,2 100,8 102,0 100,7 102,7
2006 Gener 95,8 86,6 85,8 102,3 107,5 101,7 95,5 103,7
  Febrer 96,8 96,3 100,9 104,0 100,9 101,5 100,4 107,3
  Març 96,1 108,3 102,6 100,5 108,2 104,2 94,7 102,2
  Abril 95,0 98,4 104,8 109,5 101,1 105,4 93,8 96,1
  Maig 103,3 97,9 107,3 106,1 98,5 103,4 95,2 91,5
  Juny 98,6 98,3 104,6 104,1 101,6 102,6 99,3 96,5
  Juliol 90,1 102,1 105,6 115,0 93,0 109,2 99,3 116,1
  Agost 97,4 95,5 104,8 113,7 83,7 105,2 95,0 119,2
  Setembre 104,7 99,4 98,3 115,9 86,7 106,7 97,3 116,5
  Octubre 101,1 76,5 104,9 110,2 78,3 107,1 94,1 110,1
  Novembre 92,9 101,7 103,6 103,4 91,9 109,4 97,7 107,4
  Desembre 88,7 107,7 99,4 102,3 81,6 109,4 101,3 101,2
2007 Gener 91,0 92,6 103,9 105,5 92,9 110,7 94,6 109,3
  Febrer 92,4 91,3 93,4 98,8 91,3 99,2 95,5 119,2
  Març 96,6 87,9 100,7 103,7 97,9 112,2 89,2 105,2
  Abril 100,4 99,1 103,9 100,7 92,9 112,8 94,9 103,0
  Maig 104,9 90,8 98,1 97,6 94,4 111,9 96,4 105,3
  Juny 106,6 107,9 98,8 102,3 96,8 109,3 95,2 107,5
  Juliol 93,7 99,6 103,1 107,8 99,8 110,8 90,6 122,0
  Agost 92,1 88,7 101,9 103,2 99,3 103,5 95,2 119,1
  Setembre 104,6 116,1 99,3 107,5 101,3 107,1 100,9 127,0
  Octubre 110,7 112,4 107,3 106,5 98,0 107,6 101,3 108,3
  Novembre 106,8 96,6 98,6 113,0 100,3 112,3 110,9 110,0
  Desembre 100,9 86,5 97,3 109,2 96,4 113,3 99,8 108,5
2008 Gener 106,0 96,5 99,8 112,0 93,9 113,6 120,7 110,6
  Febrer 105,0 96,6 97,6 106,3 91,3 109,1 96,5 109,7
  Març 110,4 107,6 101,1 101,9 91,2 113,3 96,0 112,1
  Abril 113,4 104,3 101,4 110,4 92,8 117,5 92,5 108,8
  Maig 120,9 102,3 106,3 105,5 92,7 116,4 95,6 98,8
  Juny 114,9 98,8 104,6 107,5 89,3 116,5 90,5 106,4
  Juliol 107,3 98,3 97,2 120,0 96,7 113,7 87,8 116,6
  Agost 102,0 98,7 102,3 125,0 92,6 113,3 105,8 123,5
  Setembre 100,2 107,4 101,3 125,0 95,2 117,3 96,4 120,5
  Octubre 111,1 119,1 98,4 126,7 94,5 118,0 82,3 102,7
  Novembre 107,7 106,1 93,9 123,0 86,6 116,5 100,0 103,9
  Desembre 97,8 99,2 87,6 111,1 81,4 114,5 107,3 116,1
2009 Gener 98,2 100,5 101,9 106,6 85,8 113,3 88,3 115,3
  Febrer 104,8 100,2 91,7 91,8 72,1 111,0 87,6 113,2
  Març 105,9 99,0 96,4 97,5 85,7 110,4 88,1 110,1
  Abril 104,2 97,7 93,0 93,6 66,0 113,3 87,9 92,0
  Maig 107,5 84,9 92,0 86,5 54,4 110,9 85,2 96,4
  Juny 100,1 97,3 89,7 107,1 81,5 113,7 84,5 104,5
  Juliol 88,3 91,7 92,0 79,6 83,9 114,9 91,5 125,9
  Agost 91,1 89,9 94,4 108,2 86,6 108,3 88,9 120,0
  Setembre 104,4 88,6 93,9 78,8 77,5 110,1 90,9 113,3
  Octubre 114,3 98,1 96,4 78,9 63,8 114,0 81,4 108,8
  Novembre 109,9 93,0 87,4 101,2 72,7 101,0 82,7 103,2
  Desembre 111,3 95,8 92,6 98,7 70,7 111,7 88,6 103,2
2010 Gener 112,9 97,4 89,2 101,2 89,9 109,9 86,3 109,4
  Febrer 112,2 100,2 93,3 106,5 86,7 106,4 82,6 110,7
  Març 118,1 100,0 87,3 100,5 90,0 109,8 88,1 98,8
  Abril 113,1 100,7 97,6 90,7 92,4 111,6 92,1 89,5
  Maig 115,6 103,0 95,4 100,2 88,8 111,8 85,9 95,8
  Juny 113,9 109,1 94,8 106,6 99,8 112,9 88,2 102,5
  Juliol 107,7 111,9 92,5 108,0 101,9 117,5 92,0 126,7
  Agost 104,3 106,6 100,6 103,4 91,6 111,1 97,5 115,4
  Setembre 118,8 98,4 95,3 108,1 98,6 112,2 76,3 112,4
  Octubre 119,2 106,3 99,5 127,2 96,3 111,8 99,3 109,3
  Novembre 108,2 96,8 91,0 101,6 94,6 109,3 100,2 105,0
  Desembre 101,4 110,3 90,0 102,4 98,3 112,2 88,9 107,1
2011 Gener 105,6 99,1 100,0 109,1 87,1 110,8 98,0 106,3
  Febrer 103,3 92,1 96,8 107,3 87,4 106,7 97,1 101,1
  Març 105,9 88,8 99,3 105,2 91,8 112,9 97,1 97,0
  Abril 104,4 89,5 96,8 108,4 93,7 113,9 93,1 96,4
  Maig 102,6 87,3 67,1 118,7 94,3 113,1 96,4 96,5
  Juny 102,1 97,1 88,7 119,1 95,5 110,4 95,3 99,6
  Juliol 94,0 97,6 96,1 112,7 99,4 116,4 89,1 116,0
  Agost 95,4 90,6 104,7 110,5 97,8 115,9 96,8 124,2
  Setembre 104,2 94,6 102,3 132,5 95,5 115,1 97,5 118,3
  Octubre 114,3 97,5 72,1 110,4 95,0 112,1 99,1 114,0
  Novembre 102,7 95,5 80,1 103,7 95,9 108,9 92,1 109,7
  Desembre 98,6 99,3 74,6 101,4 97,9 110,7 103,2 108,2
2012 Gener (*) 97,2 87,5 87,4 111,1 91,6 114,6 106,6 108,5
  Febrer (*) 102,2 102,5 89,9 120,9 106,4 114,0 105,0 107,0
  Març (*) 102,3 94,7 91,5 118,1 101,7 116,2 108,4 107,1
  Abril (*) 100,2 93,7 93,2 102,1 108,5 115,9 107,0 98,9
  Maig (*) 105,8 92,6 91,7 129,3 107,1 115,2 96,3 94,7
  Juny (*) 109,4 101,1 91,6 122,0 102,3 114,6 98,9 110,5
  Juliol (*) 98,6 95,6 94,2 113,5 97,2 111,2 100,6 120,9
  Agost (*) 102,6 101,7 84,2 112,3 94,0 108,6 89,5 126,1
  Setembre (*) 116,3 106,5 91,7 112,4 92,6 108,9 96,6 117,7
  Octubre (*) 115,3 119,6 86,7 117,9 99,1 94,1 101,5 114,4
  Novembre (*) 103,8 101,6 91,7 118,6 104,4 112,1 89,1 108,9
  Desembre (*) 100,7 116,5 93,2 115,9 93,7 108,2 103,3 114,3
2013 Gener (*) 100,4 110,3 75,2 117,0 96,5 107,2 106,7 117,4
  Febrer (*) 105,9 113,6 86,6 114,9 98,3 104,4 103,9 108,3
  Març (*) 108,9 102,4 88,8 111,1 93,8 108,6 112,7 106,3
(*) Dades provisionals