Institut Valencià d'Estadística
Conjuntura
Índexs de valor unitari del comerç exterior
         
Total importacions i introduccions 
    Importacions i introduccions
2000 Gener 86,2
  Febrer 82,5
  Març 86,0
  Abril 86,9
  Maig 84,2
  Juny 85,8
  Juliol 91,1
  Agost 85,8
  Setembre 89,9
  Octubre 89,4
  Novembre 90,0
  Desembre 87,8
2001 Gener 89,7
  Febrer 84,5
  Març 86,7
  Abril 88,0
  Maig 86,5
  Juny 87,8
  Juliol 92,0
  Agost 90,6
  Setembre 87,2
  Octubre 90,0
  Novembre 85,7
  Desembre 86,2
2002 Gener 85,8
  Febrer 85,0
  Març 85,7
  Abril 88,7
  Maig 89,2
  Juny 89,3
  Juliol 85,7
  Agost 87,6
  Setembre 86,8
  Octubre 87,6
  Novembre 85,5
  Desembre 87,7
2003 Gener 76,5
  Febrer 80,4
  Març 91,3
  Abril 90,1
  Maig 86,7
  Juny 86,5
  Juliol 84,6
  Agost 86,5
  Setembre 87,9
  Octubre 88,6
  Novembre 85,4
  Desembre 87,5
2004 Gener 84,7
  Febrer 83,7
  Març 89,6
  Abril 81,5
  Maig 91,7
  Juny 95,5
  Juliol 93,7
  Agost 89,1
  Setembre 97,0
  Octubre 99,5
  Novembre 95,2
  Desembre 94,6
2005 Gener 93,9
  Febrer 98,3
  Març 93,4
  Abril 96,4
  Maig 98,7
  Juny 102,6
  Juliol 104,6
  Agost 104,2
  Setembre 102,4
  Octubre 102,2
  Novembre 101,6
  Desembre 99,6
2006 Gener 97,7
  Febrer 100,7
  Març 97,3
  Abril 101,0
  Maig 102,4
  Juny 98,8
  Juliol 105,6
  Agost 108,5
  Setembre 106,4
  Octubre 102,8
  Novembre 101,3
  Desembre 99,4
2007 Gener 98,3
  Febrer 96,8
  Març 103,7
  Abril 101,6
  Maig 97,5
  Juny 104,9
  Juliol 107,0
  Agost 101,5
  Setembre 106,4
  Octubre 106,1
  Novembre 104,4
  Desembre 105,7
2008 Gener 107,9
  Febrer 103,1
  Març 105,4
  Abril 99,6
  Maig 104,1
  Juny 107,2
  Juliol 109,0
  Agost 104,3
  Setembre 104,7
  Octubre 107,1
  Novembre 102,8
  Desembre 100,9
2009 Gener 78,7
  Febrer 87,8
  Març 90,2
  Abril 85,8
  Maig 88,1
  Juny 90,5
  Juliol 91,2
  Agost 89,0
  Setembre 93,1
  Octubre 86,4
  Novembre 88,5
  Desembre 92,6
2010 Gener 89,8
  Febrer 87,8
  Març 87,7
  Abril 92,2
  Maig 92,0
  Juny 95,4
  Juliol 98,1
  Agost 100,3
  Setembre 101,6
  Octubre 102,1
  Novembre 102,1
  Desembre 104,3
2011 Gener 104,0
  Febrer 102,0
  Març 106,7
  Abril 104,3
  Maig 104,7
  Juny 108,5
  Juliol 104,9
  Agost 105,2
  Setembre 107,0
  Octubre 106,7
  Novembre 111,8
  Desembre 107,7
2012 Gener (*) 109,1
  Febrer (*) 107,3
  Març (*) 112,4
  Abril (*) 108,3
  Maig (*) 105,8
  Juny (*) 103,5
  Juliol (*) 108,6
  Agost (*) 109,1
  Setembre (*) 107,4
  Octubre (*) 113,8
  Novembre (*) 109,2
  Desembre (*) 108,3
2013 Gener (*) 105,5
  Febrer (*) 105,9
  Març (*) 105,9
(*) Dades provisionals