Institut Valencià d'Estadística
Conjuntura
Índexs de valor unitari del comerç exterior
                   
Importacions i introduccions per seccions de la CUCI Rev.3
    0. Productes alimentaris i animals vius 1. Begudes i tabac 2. Materials crus no comestibles, exc. combustibles 3. Combustibles i lubricants minerals 5. Productes químics i connexos 6. Articles manufacturats classificats segons el material 7. Maquinària i equip de transport 8. Articles manufacturats diversos
2000 Gener 74,4 28,7 89,9 65,1 95,6 86,2 96,6 93,8
  Febrer 73,2 26,2 85,4 64,8 87,1 87,7 85,7 91,2
  Març 71,0 31,6 88,9 71,7 92,0 87,2 92,9 92,3
  Abril 74,6 28,7 87,4 70,3 92,2 91,8 94,0 86,9
  Maig 75,0 27,1 87,6 66,9 87,6 91,9 88,0 87,9
  Juny 75,6 29,9 87,1 75,2 85,8 93,5 87,6 95,9
  Juliol 78,4 29,2 102,2 80,0 91,1 96,1 92,6 103,6
  Agost 75,5 28,6 87,6 72,8 88,0 92,7 85,7 106,2
  Setembre 75,2 29,4 93,1 75,0 94,9 94,9 92,9 105,6
  Octubre 78,7 32,9 97,7 93,4 92,3 94,7 83,4 107,8
  Novembre 84,1 32,9 95,6 82,9 87,6 95,3 89,8 103,8
  Desembre 80,1 26,5 93,5 83,9 77,5 93,5 90,4 96,7
2001 Gener 80,2 33,6 99,3 71,7 93,9 96,2 90,4 98,5
  Febrer 79,6 31,3 95,7 71,0 74,6 94,7 88,2 92,9
  Març 77,5 32,7 94,1 75,7 92,9 93,6 88,8 85,7
  Abril 78,8 34,4 97,7 72,5 95,4 96,3 88,3 93,0
  Maig 77,2 30,6 94,5 72,7 91,6 92,9 88,6 90,4
  Juny 79,3 28,1 91,0 78,5 92,9 91,7 88,2 99,2
  Juliol 82,5 31,0 103,0 91,1 79,7 92,5 98,2 108,3
  Agost 84,6 35,8 94,0 69,9 89,6 89,8 97,1 109,9
  Setembre 77,1 32,6 86,8 71,6 92,2 89,7 91,4 101,2
  Octubre 82,2 33,7 92,2 72,1 85,9 91,2 99,1 99,1
  Novembre 83,3 35,5 92,9 62,7 78,5 85,4 95,4 98,8
  Desembre 84,3 37,6 88,9 55,9 77,1 91,5 95,8 97,7
2002 Gener 75,8 77,4 92,5 57,8 82,5 85,8 93,9 101,1
  Febrer 81,9 78,1 93,7 57,3 81,4 85,7 91,4 93,7
  Març 84,9 91,5 94,9 60,6 76,4 86,4 96,4 90,4
  Abril 85,7 85,9 92,5 62,0 87,3 86,1 100,9 86,3
  Maig 88,1 94,5 94,2 70,3 94,0 86,1 93,7 92,9
  Juny 88,4 99,3 93,9 68,7 93,5 84,9 94,8 92,6
  Juliol 91,8 94,1 93,3 66,7 90,4 75,5 92,9 94,6
  Agost 94,5 99,3 95,5 68,1 94,4 79,7 88,1 101,9
  Setembre 83,7 108,2 88,5 66,2 89,9 86,9 88,5 99,4
  Octubre 89,8 109,7 91,2 71,4 86,5 85,8 88,8 97,6
  Novembre 85,9 96,9 91,8 68,3 89,3 88,3 84,4 96,3
  Desembre 89,1 88,8 87,9 65,3 90,1 86,8 91,8 95,0
2003 Gener 89,7 91,9 95,7 61,6 86,3 79,2 70,3 80,3
  Febrer 90,7 95,3 92,2 78,1 85,6 64,0 86,3 97,0
  Març 93,1 88,6 94,1 82,3 92,1 92,6 88,8 102,1
  Abril 90,5 94,2 97,3 73,2 92,5 90,0 91,0 96,1
  Maig 93,2 102,6 89,7 67,0 85,6 85,5 89,7 93,8
  Juny 94,2 89,8 94,3 55,7 85,6 89,0 89,0 93,6
  Juliol 91,0 90,9 92,1 60,5 63,9 88,0 96,1 102,1
  Agost 84,8 84,1 81,5 63,7 87,4 86,0 87,2 109,2
  Setembre 85,2 89,9 86,0 68,5 88,5 88,2 90,3 102,4
  Octubre 90,1 87,1 89,0 64,1 85,1 91,4 93,1 95,2
  Novembre 81,9 99,2 83,8 65,2 84,6 87,6 89,3 91,9
  Desembre 85,4 95,6 82,8 66,2 84,4 84,4 94,6 95,0
2004 Gener 90,1 99,5 87,8 68,8 87,0 81,3 87,8 94,9
  Febrer 89,4 94,9 87,8 67,2 74,2 85,5 87,7 87,2
  Març 91,5 97,0 91,8 69,9 89,4 92,3 89,4 90,8
  Abril 89,3 97,8 88,2 64,0 61,0 90,1 87,4 82,9
  Maig 92,9 105,0 94,4 74,8 88,2 93,1 98,1 88,0
  Juny 97,4 110,7 94,7 78,7 91,0 95,8 99,7 96,1
  Juliol 86,1 99,0 91,0 78,0 96,8 97,3 96,5 105,4
  Agost 95,1 104,4 93,9 79,9 87,4 96,3 83,4 98,8
  Setembre 97,8 104,7 93,0 83,5 88,0 101,0 101,0 101,8
  Octubre 90,1 91,6 96,5 101,3 98,9 101,4 101,1 104,2
  Novembre 76,9 90,2 91,9 94,6 98,8 101,5 97,6 99,1
  Desembre 84,5 98,8 92,6 77,3 89,7 101,7 99,7 98,8
2005 Gener 91,9 101,2 101,1 74,2 98,5 95,6 96,0 95,7
  Febrer 101,5 100,6 104,2 70,3 102,9 105,9 99,3 99,0
  Març 91,4 100,9 97,2 80,8 104,6 105,0 87,9 94,5
  Abril 97,9 100,0 95,7 92,3 99,1 100,4 97,5 86,2
  Maig 103,9 105,9 104,8 94,2 97,6 104,5 97,9 86,8
  Juny 104,3 102,6 96,7 96,5 96,8 104,7 106,9 100,1
  Juliol 104,1 107,9 101,2 113,8 103,0 100,7 103,9 107,6
  Agost 104,3 100,6 98,4 113,2 94,2 97,8 103,4 113,1
  Setembre 100,8 97,5 98,9 127,4 94,4 95,1 101,9 107,9
  Octubre 99,8 98,8 100,0 121,8 99,2 97,9 99,7 106,1
  Novembre 93,7 88,6 98,7 107,2 104,8 98,9 102,9 106,8
  Desembre 89,4 96,6 94,3 106,5 90,9 99,0 103,2 103,5
2006 Gener 106,7 83,0 96,3 91,9 68,4 98,1 108,0 104,7
  Febrer 99,8 55,6 97,3 120,7 100,0 93,6 100,5 103,8
  Març 103,2 78,8 59,2 103,3 98,9 95,4 102,5 108,0
  Abril 100,1 78,5 95,8 124,7 88,4 99,1 102,4 92,9
  Maig 102,6 71,4 94,3 123,1 97,2 101,8 102,8 93,8
  Juny 105,2 86,7 57,6 113,0 104,6 100,4 98,2 103,0
  Juliol 104,5 84,1 96,7 122,3 93,7 101,0 106,0 112,0
  Agost 102,3 80,4 101,2 130,9 102,2 101,5 108,0 113,3
  Setembre 98,1 76,0 101,4 122,8 106,8 104,6 105,3 106,4
  Octubre 96,8 81,6 97,7 111,0 93,6 103,5 104,7 106,0
  Novembre 95,4 78,2 102,4 107,9 100,9 104,1 99,5 102,8
  Desembre 93,9 83,7 93,5 111,4 100,9 102,0 96,8 101,0
2007 Gener 101,6 80,9 95,1 107,1 100,2 101,2 93,5 98,3
  Febrer 96,5 89,0 61,2 95,9 101,9 108,5 98,9 95,1
  Març 96,2 83,5 88,8 100,0 104,0 107,8 108,8 94,0
  Abril 102,7 82,6 90,0 114,2 103,0 101,1 101,8 94,1
  Maig 99,7 76,0 85,7 107,9 89,5 104,2 99,1 84,8
  Juny 94,0 78,5 74,9 114,4 101,6 111,9 106,3 108,0
  Juliol 103,4 82,5 98,2 120,3 98,5 109,1 106,5 110,5
  Agost 101,8 81,3 91,7 123,7 79,7 102,8 103,6 100,8
  Setembre 98,5 76,0 85,0 117,0 95,5 113,5 108,3 108,2
  Octubre 102,0 80,8 84,9 125,7 92,7 108,2 110,2 99,9
  Novembre 102,1 77,3 90,6 129,6 104,0 104,0 100,4 105,7
  Desembre 100,7 77,4 88,5 139,0 86,3 106,5 106,4 103,3
2008 Gener 104,2 78,4 90,2 145,4 104,7 107,7 101,4 99,5
  Febrer 108,6 84,9 82,8 135,3 93,8 106,3 97,5 95,8
  Març 111,5 86,3 84,4 141,1 97,0 110,1 101,1 87,9
  Abril 99,8 82,8 88,1 133,5 92,1 108,2 96,9 77,7
  Maig 106,4 89,6 85,5 149,1 97,9 109,7 98,3 79,1
  Juny 105,4 87,0 88,1 157,0 97,6 110,2 98,4 92,5
  Juliol 96,1 80,9 90,5 186,0 104,0 112,5 96,5 93,9
  Agost 102,0 80,5 92,6 136,5 88,5 112,3 94,1 92,7
  Setembre 101,0 85,7 95,6 159,8 98,0 116,8 90,9 92,7
  Octubre 107,2 84,9 99,9 143,3 104,1 117,0 88,9 100,7
  Novembre 102,5 88,6 92,6 121,3 87,9 117,6 96,8 96,7
  Desembre 101,9 82,0 98,7 99,8 89,7 133,2 92,2 99,0
2009 Gener 105,1 82,8 90,5 66,2 83,0 113,2 84,7 91,8
  Febrer 100,5 82,9 79,1 77,7 86,9 108,9 77,3 93,8
  Març 97,4 79,4 88,8 79,2 83,8 108,1 91,4 93,1
  Abril 93,6 80,3 81,7 82,7 85,1 104,0 92,4 76,8
  Maig 96,6 81,7 84,2 87,3 77,5 111,1 83,8 81,1
  Juny 92,7 83,2 80,3 96,6 81,9 101,5 83,3 88,9
  Juliol 99,0 85,3 85,7 100,0 83,9 100,9 86,0 93,1
  Agost 94,0 94,3 81,0 103,7 86,0 100,5 79,9 86,4
  Setembre 93,1 79,0 81,8 115,9 88,8 100,9 85,7 81,3
  Octubre 90,3 83,8 78,8 108,4 83,8 98,7 74,8 77,0
  Novembre 90,8 88,3 80,3 103,3 90,6 96,0 81,5 80,4
  Desembre 98,6 89,0 80,1 111,2 98,0 98,2 85,0 77,9
2010 Gener 97,8 90,8 88,9 103,4 84,4 99,2 85,3 81,7
  Febrer 96,0 94,3 87,0 106,5 89,2 98,6 81,9 74,5
  Març 96,7 84,0 56,6 115,0 90,8 95,0 86,5 78,6
  Abril 89,2 90,8 75,8 115,9 96,2 102,2 82,7 89,2
  Maig 105,0 95,9 88,4 117,3 83,3 100,6 86,5 82,9
  Juny 109,4 97,3 88,2 109,1 86,5 104,2 87,7 98,9
  Juliol 106,1 82,3 94,6 98,7 101,7 107,8 89,2 106,7
  Agost 112,3 92,4 95,2 121,4 85,2 110,5 83,5 104,3
  Setembre 108,3 97,1 88,5 122,3 105,9 108,5 93,9 98,5
  Octubre 108,0 97,7 74,8 120,9 97,7 108,2 100,0 96,8
  Novembre 103,5 102,6 89,3 133,3 98,8 111,5 92,1 100,4
  Desembre 106,6 102,6 85,0 123,4 101,6 113,3 95,9 108,5
2011 Gener 107,7 93,9 88,3 138,9 96,3 113,7 94,8 97,2
  Febrer 106,2 115,3 88,2 134,9 98,3 113,7 93,7 85,6
  Març 110,9 105,1 91,1 163,8 104,2 115,6 90,9 97,3
  Abril 106,0 102,3 90,2 155,8 101,5 118,0 87,9 91,8
  Maig 106,5 102,8 86,7 154,4 96,9 116,2 94,2 91,8
  Juny 113,6 93,8 88,6 157,4 96,3 118,4 93,1 102,4
  Juliol 108,3 95,7 91,3 143,6 99,8 118,0 90,4 100,1
  Agost 105,3 101,5 85,9 143,3 92,7 118,1 96,0 99,7
  Setembre 102,9 100,1 93,2 143,7 101,1 118,8 94,8 102,1
  Octubre 105,3 122,1 88,0 147,2 96,1 117,8 96,4 108,4
  Novembre 108,7 102,2 90,4 158,2 100,9 118,0 100,8 110,7
  Desembre 113,7 101,4 86,0 141,2 99,7 118,1 98,7 106,3
2012 Gener (*) 110,3 106,1 87,5 158,0 112,8 115,1 92,9 100,9
  Febrer (*) 115,8 109,2 85,1 164,7 101,5 115,3 95,4 93,5
  Març (*) 108,9 106,4 82,2 170,6 101,6 115,5 99,5 111,2
  Abril (*) 101,2 106,5 87,7 177,3 105,9 115,2 93,7 86,9
  Maig (*) 104,5 101,4 84,6 162,8 102,3 113,4 95,7 87,5
  Juny (*) 100,7 93,0 86,2 149,0 93,8 117,2 92,9 96,3
  Juliol (*) 110,4 106,1 87,6 147,3 102,7 111,5 99,9 106,5
  Agost (*) 102,4 90,6 88,3 164,3 97,5 112,2 98,5 111,7
  Setembre (*) 101,6 91,1 80,9 164,9 107,0 109,9 87,1 110,4
  Octubre (*) 106,2 89,2 84,9 163,4 136,5 111,9 95,4 114,1
  Novembre (*) 107,7 87,3 84,3 158,1 98,3 110,4 100,6 113,1
  Desembre (*) 104,3 89,3 86,3 145,5 108,3 110,9 95,8 117,9
2013 Gener (*) 105,0 92,5 80,0 157,7 106,5 109,3 92,4 98,0
  Febrer (*) 105,2 97,1 86,8 147,9 103,4 109,9 97,7 92,3
  Març (*) 96,5 93,5 85,3 160,2 101,6 108,8 96,2 100,6
(*) Dades provisionals