Institut Valencià d'Estadística
Conjuntura
Índexs de valor unitari del comerç exterior
           
Importacions i introduccions per zones econòmiques
    Unió Europea OCDE Resta del món
2000 Gener 88,1 88,5 82,0
  Febrer 83,6 83,2 80,7
  Març 86,3 86,1 86,3
  Abril 89,6 87,5 85,3
  Maig 84,7 84,7 83,4
  Juny 83,6 84,1 91,4
  Juliol 90,5 90,3 93,5
  Agost 85,0 84,7 88,6
  Setembre 88,0 87,9 97,0
  Octubre 83,8 84,6 102,0
  Novembre 84,8 85,7 103,9
  Desembre 84,8 84,4 98,1
2001 Gener 88,7 88,5 93,1
  Febrer 85,8 85,1 83,8
  Març 85,5 85,7 90,3
  Abril 86,0 87,8 89,3
  Maig 86,0 86,0 88,2
  Juny 84,6 84,8 97,2
  Juliol 90,6 92,1 91,8
  Agost 89,7 89,7 92,3
  Setembre 87,0 86,3 89,7
  Octubre 92,3 91,0 88,1
  Novembre 86,7 87,5 81,9
  Desembre 89,3 90,2 77,4
2002 Gener 85,9 86,9 83,5
  Febrer 84,4 84,8 85,9
  Març 87,3 87,3 82,4
  Abril 89,5 89,5 87,2
  Maig 88,3 89,2 90,2
  Juny 89,6 90,1 87,6
  Juliol 83,9 84,6 88,5
  Agost 86,9 86,4 89,8
  Setembre 86,5 85,4 90,9
  Octubre 85,8 85,6 93,0
  Novembre 83,6 83,8 92,0
  Desembre 86,8 87,5 88,2
2003 Gener 74,6 72,8 88,0
  Febrer 86,3 86,0 68,8
  Març 90,5 90,9 93,2
  Abril 90,4 90,3 90,7
  Maig 88,5 87,7 84,6
  Juny 91,5 89,4 79,9
  Juliol 85,5 86,0 81,7
  Agost 87,7 86,9 85,6
  Setembre 89,9 88,3 86,9
  Octubre 90,4 90,5 84,4
  Novembre 87,0 86,2 83,6
  Desembre 90,3 88,8 84,4
2004 Gener 86,9 87,6 79,1
  Febrer 86,5 85,9 78,9
  Març 90,3 89,9 88,6
  Abril 87,6 83,1 78,2
  Maig 94,8 95,2 84,5
  Juny 96,1 95,9 94,4
  Juliol 95,9 95,1 91,4
  Agost 86,3 87,6 91,7
  Setembre 98,1 97,6 96,0
  Octubre 100,5 99,6 99,4
  Novembre 97,9 95,7 94,1
  Desembre 98,3 97,6 88,2
2005 Gener 97,2 97,6 87,5
  Febrer 101,6 101,8 90,8
  Març 93,5 94,5 91,5
  Abril 97,3 97,3 94,4
  Maig 100,2 100,5 94,9
  Juny 104,6 104,2 99,3
  Juliol 105,1 104,2 105,2
  Agost 102,8 102,4 106,8
  Setembre 98,8 98,9 109,6
  Octubre 100,3 99,5 108,4
  Novembre 101,5 100,4 104,1
  Desembre 99,7 98,4 102,3
2006 Gener 105,3 95,7 102,6
  Febrer 99,0 98,9 104,2
  Març 93,1 94,8 103,1
  Abril 100,3 100,3 102,2
  Maig 101,9 102,0 103,1
  Juny 96,7 98,0 100,7
  Juliol 100,6 100,7 112,8
  Agost 104,6 105,0 114,6
  Setembre 104,4 104,8 109,1
  Octubre 102,4 102,8 102,7
  Novembre 100,0 100,9 102,1
  Desembre 97,2 98,3 102,0
2007 Gener 96,0 97,4 100,4
  Febrer 95,5 96,3 98,2
  Març 103,9 103,7 103,2
  Abril 99,5 99,3 106,2
  Maig 97,7 97,5 97,0
  Juny 102,7 103,4 107,6
  Juliol 106,2 105,1 111,0
  Agost 99,8 98,8 106,4
  Setembre 108,4 106,3 106,4
  Octubre 106,3 105,3 107,8
  Novembre 100,4 99,5 115,3
  Desembre 102,6 102,0 113,1
2008 Gener 102,0 102,0 117,1
  Febrer 100,6 97,9 112,4
  Març 102,4 101,1 113,6
  Abril 98,9 98,5 101,7
  Maig 99,0 98,4 116,3
  Juny 100,1 100,1 121,5
  Juliol 99,3 100,2 123,8
  Agost 95,4 94,4 120,8
  Setembre 96,0 95,6 121,5
  Octubre 99,9 97,1 126,2
  Novembre 92,8 94,1 121,6
  Desembre 99,8 98,0 105,7
2009 Gener 90,6 91,1 72,6
  Febrer 86,6 86,4 91,9
  Març 91,0 91,2 88,8
  Abril 90,5 91,1 81,4
  Maig 87,7 88,4 88,3
  Juny 88,4 86,7 96,9
  Juliol 89,4 88,2 97,2
  Agost 89,6 88,1 93,4
  Setembre 88,8 88,5 101,6
  Octubre 86,2 81,9 94,4
  Novembre 85,0 84,5 95,8
  Desembre 88,7 88,6 99,4
2010 Gener 87,9 87,2 95,7
  Febrer 84,2 84,3 95,4
  Març 86,4 82,1 99,7
  Abril 86,6 86,2 105,6
  Maig 87,2 87,3 103,6
  Juny 88,9 88,5 113,0
  Juliol 94,2 93,0 108,8
  Agost 92,1 90,9 109,2
  Setembre 93,2 92,8 115,4
  Octubre 93,8 93,4 118,8
  Novembre 95,3 94,5 115,1
  Desembre 99,6 97,6 117,8
2011 Gener 95,4 94,6 121,0
  Febrer 95,2 94,3 116,6
  Març 96,1 95,1 128,6
  Abril 93,0 92,2 127,8
  Maig 98,6 96,0 121,1
  Juny 99,5 96,9 129,4
  Juliol 96,7 95,4 122,9
  Agost 100,2 98,0 118,9
  Setembre 100,7 98,5 122,9
  Octubre 98,0 96,4 127,0
  Novembre 100,9 99,5 134,3
  Desembre 103,0 99,8 122,8
2012 Gener (*) 97,9 97,5 130,0
  Febrer (*) 97,6 96,4 128,0
  Març (*) 98,5 96,5 141,2
  Abril (*) 95,2 94,0 134,0
  Maig (*) 95,2 94,0 128,8
  Juny (*) 93,6 92,8 124,0
  Juliol (*) 96,9 96,1 132,6
  Agost (*) 92,4 93,9 136,0
  Setembre (*) 91,7 91,1 135,3
  Octubre (*) 95,4 94,6 148,0
  Novembre (*) 97,5 96,0 133,0
  Desembre (*) 96,1 96,0 131,9
2013 Gener (*) 95,8 94,9 126,7
  Febrer (*) 96,3 96,3 121,6
  Març (*) 92,7 92,5 130,7
(*) Dades provisionals