Estadística dels noms i els cognoms de la població de la Comunitat Valenciana


Aquesta operació estadística de periodicitat anual permet conéixer quins sòn els noms i cognoms més freqüents en els diferents ámbits territorials de la Comunitat Valenciana, i també permet conéixer la distribució territorial d'un nom o un cognom concret. La informació oferida pot encreuar-se per les variables d'edat i nacionalitat en el cas dels noms i la variable nacionalitat en el cas dels cognoms.

Últimes dades publicades: 2022