L'estadística d'Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana proporciona un marc d'indicadors que permeten el seguiment dels objectius i les metes de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, adoptats per l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Els indicadors d'aquesta publicació han sigut calculats, utilitzant una metodologia harmonitzada, pels òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes, la qual cosa garanteix la seua comparabilitat (Acord dels òrgans centrals d'estadística de les CCAA).

Situe's sobre l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) sobre el qual desitja obtindre sèries de dades estadístiques,
faça una descàrrega completa de la publicació, accedisca a la metodologia de l'operació o al informe metodològic estandarditzat.
(Encara no es disposa d'informació per a l'ODS 14).

Objectiu 1: Fi de la pobresa Objectiu 2: Fam zero Objectiu 3: Salut i benestar Objectiu 4: Educació de qualitat Objectiu 5: Igualtat de gènere Objectiu 6: Aigua neta i sanejament
Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant Objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructura Objectiu 10: Reducció de les desigualtats Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
Objectiu 13: Acció pel clima Objectiu 14: Vida submarina Objectiu 15: Vida d'ecosistemes terrestres Objectiu 16: Pau, justícia i institucions sòlides Objectiu 17: Aliances per a assolir els objectius Metodologia