Padró municipal continu: explotació estadística


Aquesta operació estadística ofereix informació amb periodicitat anual sobre l'estructura per edat i sexe, i l'origen per naixement o nacionalitat de la població de la Comunitat Valenciana, obtinguda a partir de l'explotació estadística de les variables bàsiques que s'arrepleguen en els corresponents padrons municipals que gestionen els ajuntaments.