pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


ESTADÍSTICA D'ESTRANGERS AMB AUTORITZACIÓ D'ESTADA PER ESTUDIS EN VIGOR

Persones de nacionalitat estrangera amb autorització d'estada per estudis en vigor

A 31 de desembre de cada any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2017 776 210 4.599 5.585 55.953 10,0
2018 974 263 4.753 5.990 56.951 10,5
2019 1.196 322 4.855 6.373 59.275 10,8
2020 925 224 3.750 4.899 35.344 13,9
 
2021 1.544 394 5.467 7.405 55.395 13,4
 
Segons sexe
Homes 639 187 2.462 3.288 23.949 13,7
Dones 905 207 3.005 4.117 31.446 13,1
Segons tipus d'autorització
Inicial 927 238 3.144 4.309 35.806 12,0
Renovació 617 156 2.323 3.096 19.589 15,8
Segons àrea geogràfica
Resta d'Europa 286 34 587 907 4.456 20,4
Àfrica 406 49 907 1.362 7.394 18,4
Amèrica del Nord 386 137 1.910 2.433 21.397 11,4
Amèrica Central i del Sud 258 91 787 1.136 9.907 11,5
Àsia 201 81 1.265 1.547 12.072 12,8
Oceania 7 2 11 20 167 12,0
No consta 0 0 0 0 2 0,0

Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor