pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


ESTADÍSTICA D'ESTRANGERS AMB AUTORITZACIÓ D'ESTADA PER ESTUDIS EN VIGOR

Persones de nacionalitat estrangera amb autorització d'estada per estudis en vigor

Any (a 31 de desembre) Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2019 1.204 322 4.867 6.393 59.731 10,7
2020 925 223 3.742 4.890 35.386 13,8
2021 1.540 395 5.460 7.395 55.443 13,3
2022 1.759 508 6.301 8.568 63.030 13,6
 
2023 2.537 374 8.767 11.678 75.857 15,4
 
Segons sexe
Homes 1.190 163 4.014 5.367 33.079 16,2
Dones 1.347 211 4.753 6.311 42.778 14,8
 
Segons tipus d'autorització
Inicial 1.856 226 5.387 7.469 50.928 14,7
Renovació 681 148 3.380 4.209 24.929 16,9
 
Segons grup d'edat
De 0 a 15 anys 190 15 400 605 2.489 24,3
De 16 a 19 anys 282 51 1.113 1.446 8.513 17,0
De 20 a 24 anys 650 122 2.871 3.643 24.732 14,7
De 25 a 29 anys 530 85 2.053 2.668 19.436 13,7
De 30 a 34 anys 286 47 1.064 1.397 10.372 13,5
De 35 a 39 anys 215 21 565 801 5.009 16,0
De 40 i més anys 384 33 701 1.118 5.306 21,1
 
Segons àrea geogràfica
Resta d'Europa 540 40 1.371 1.951 7.630 25,6
Àfrica 729 55 1.475 2.259 10.175 22,2
Amèrica del Nord 735 144 3.519 4.398 31.892 13,8
Amèrica Central i del Sud 280 61 892 1.233 11.242 11,0
Àsia 244 69 1.482 1.795 14.613 12,3
Oceania 9 5 28 42 305 13,8

Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Estadística d'Estrangers amb Autorització d'Estada per Estudis en Vigor