MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ

Conciliacions individuals acabades en les unitats administratives

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2015 13.868 4.960 18.116 36.944 415.605 8,9
2016 12.907 4.946 19.123 36.976 410.578 9,0
2017 13.705 4.849 16.351 34.905 417.054 8,4
2018 16.238 4.983 20.218 41.439 428.228 9,7
 
2019 17.975 5.137 18.400 41.512 458.073 9,1
Segons motivació
Acomiadaments 11.751 2.743 10.853 25.347 244.795 10,4
Reclamacions de quantitat 4.247 1.713 5.095 11.055 150.322 7,4
Sancions i causes diverses¹ 1.977 681 2.452 5.110 62.956 8,1
Segons sector econòmic
Agrari 343 95 472 910 10.692 8,5
Indústria 4.610 1.543 3.321 9.474 73.391 12,9
Construcció 1.506 431 1.488 3.425 43.501 7,9
Servicis 11.508 3.068 13.060 27.636 315.948 8,7
No consta 8 0 59 67 13.838 0,5

Font: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Estadística de mediacions, arbitratge i conciliació. <http://www.indi.gva.es/es>
          Ministeri de Treball i Economia Social. Estadística de mediacions, arbitratge i conciliació. <http://www.mitramiss.gob.es/>

¹ Causes diverses: reclamacions per accident de treball, classificació professional o laboral, antigüitat, etc.