ESTADÍSTICA DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES

Persones beneficiàries

Any (mitjana anual) Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2015 16.784 4.005 26.840 47.629 452.729 10,5
2016 17.068 4.122 27.203 48.394 454.503 10,6
2017 17.442 4.191 27.288 48.921 455.307 10,7
2018 17.516 4.200 27.222 48.938 453.217 10,8
 
2019 17.487 4.282 27.115 48.885 452.692 10,8
 
Homes 5.877 1.551 8.083 15.511 157.810 9,8
Dones 11.610 2.731 19.033 33.373 294.882 11,3
Segons tipus
Invalidesa 5.802 2.183 10.418 18.403 193.122 9,5
Homes 2.901 1.001 4.703 8.605 93.834 9,2
Dones 2.901 1.182 5.714 9.798 99.288 9,9
Jubilació 11.685 2.099 16.698 30.482 259.570 11,7
Homes 2.976 551 3.379 6.906 63.976 10,8
Dones 8.708 1.549 13.318 23.575 195.594 12,1

Fuente: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Estadística de pensions no contributives <http://www.inclusio.gva.es/>
             Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Estadística de pensions no contributives. <https://www.mscbs.gob.es/>