ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Població que ha sofrit algun accident¹

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Accident de trànsit 70,4 1,44 815,2 1,77 8,64 81,36
Homes 46,7 1,93 463,5 2,05 10,08 94,15
Dones 23,7 0,96 351,7 1,50 6,74 64,00
 
Accident en casa 93,0 1,90 1.399,0 3,04 6,65 62,50
Homes 29,3 1,21 457,4 2,02 6,41 59,90
Dones 63,7 2,57 941,6 4,02 6,77 63,93
 
Accident en temps lliure 141,4 2,89 1.942,1 4,22 7,28 68,48
Homes 80,5 3,33 1.031,5 4,56 7,80 73,03
Dones 60,8 2,45 910,6 3,89 6,68 62,98
 
Accident en el lloc d'estudi² 31,4 4,22 303,6 4,36 10,34 96,79
Homes 12,7 3,30 151,7 4,22 8,37 78,20
Dones 18,8 5,21 151,9 4,50 12,38 115,78

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Accident de qualsevol tipus, inclosa intoxicació, picades d'insectes i les ferides provocades per animals. S'exclouen els actes intencionats per part d'una altra persona.

² Els accidents en el lloc d'estudi sol es recullen per a la població de 0 a 14 anys.

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.