ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Dificultats en les activitats bàsiques de la vida diària¹

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Alimentar-se 124,8 5,63 483,3 13,46 25,83 41,93
Homes 39,7 4,51 169,2 9,67 23,46 46,64
Dones 85,1 6,51 314,1 16,46 27,09 39,55
 
Asseure's, alçar-se 152,5 13,31 1142,0 16,44 13,35 80,91
Homes 51,4 8,77 329,4 12,52 15,60 70,05
Dones 101,1 16,84 812,6 19,56 12,44 86,09
 
Vestir-se 154,1 14,07 1207,1 16,61 12,77 84,65
Homes 51,4 10,02 376,0 12,50 13,67 80,16
Dones 102,8 17,22 831,1 19,88 12,37 86,62
 
Anar al servici 132,4 10,52 902,7 14,28 14,68 73,67
Homes 36,0 6,77 254,3 8,77 14,16 77,19
Dones 96,5 13,44 648,4 18,65 14,88 72,06
 
Endreçar-se 169,3 16,96 1454,7 18,26 11,64 92,88
Homes 53,1 11,47 430,8 12,93 12,33 88,71
Dones 116,3 21,22 1024,0 22,49 11,36 94,35

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Població de 65 i més anys amb algun tipus de dificultat en les activitats bàsiques de la vida diària.

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.