ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Malaltiaes cròniques¹

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Total 2.535,7 61,01 25.073,6 64,20 10,11 95,03
 
Segons sexe
Homes 1.179,6 58,00 11.407,1 59,99 10,34 96,68
Dones 1.356,1 63,89 13.666,6 68,20 9,92 93,68
Segons problema o malaltia crònica
Tensió alta 837,5 20,18 7.852,0 20,13 10,67 100,25
Infart de miocardi 37,7 0,91 274,8 0,70 13,72 130,00
Angina de pit, malaltia coronària 38,0 0,91 380,0 0,97 10,00 93,81
Altres malalties del cor 197,5 4,75 1.795,6 4,60 11,00 103,26
Varius en les cames 327,6 7,89 4.488,9 11,50 7,30 68,61
Artrosi, artritis o reumatisme 609,3 14,68 7.125,2 18,30 8,55 80,22
Dolor d'esquena crònic (cervical) 458,0 11,02 6.163,0 15,78 7,43 69,84
Dolor d'esquena crònic (lumbar) 671,6 16,16 7.715,9 19,76 8,70 81,78
Al·lèrgia crònica (asma al·lèrgica exclosa) 548,4 13,20 6.218,6 15,96 8,82 82,71
Asma 156,0 3,75 1.846,5 4,73 8,45 79,28
Bronquitis crònica, emfisema, EPOC 99,7 2,40 1.262,1 3,23 7,90 74,30
Diabetis 333,4 8,02 3.054,6 7,82 10,91 102,56
Úlcera d'estómac o duodé 71,6 1,72 944,2 2,42 7,58 71,07
Incontinència urinària 85,4 2,06 1.845,2 4,72 4,63 43,64
Colesterol alt 717,0 17,28 7.029,3 18,03 10,20 95,84
Cataractes 217,6 5,24 2.066,1 5,29 10,53 99,05
Problemes crònics de pell 186,3 4,48 2.224,0 5,70 8,38 78,60
Restrenyiment crònic 146,4 3,52 1.541,2 3,95 9,50 89,11
Cirrosi, disfunció hepàtica 30,6 0,74 373,2 0,96 8,20 77,08
Depressió 244,3 5,88 2.799,5 7,17 8,73 82,01
Ansietat crònica 308,1 7,41 2.871,3 7,36 10,73 100,68
Altres problemes mentals 72,9 1,76 819,5 2,10 8,90 83,81
Ictus (embòlia, infart cerebral, hemorràgia cerebral) 24,0 0,58 276,2 0,71 8,69 81,69
Migranya o mal de cap freqüent 257,3 6,19 3.700,8 9,47 6,95 65,36
Hemorroides 169,7 4,08 2.131,7 5,46 7,96 74,73
Tumors malignes 84,9 2,04 712,1 1,82 11,92 112,09
Osteoporosi 179,1 4,31 1.500,1 3,84 11,94 112,24
Problemes de tiroide 152,1 3,66 2.089,7 5,35 7,28 68,41
Problemes de ronyó 101,9 2,45 1.242,6 3,18 8,20 77,04
Problemes de pròstata² 103,3 5,08 1.130,5 5,95 9,14 85,38
Problemes del període menopàusic³ 83,9 3,95 796,3 3,98 10,54 99,25
Lesions o defectes permanents causats per un accident 68,7 1,65 1.594,2 4,08 4,31 40,44

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Població de 15 i més anys amb alguna malaltia o problema de salut crònic percebut en els últims 12 mesos.

² Només en els homes.

³ Només en les dones.

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.