ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES DE L'EMBARÀS

Interrupcions voluntàries de l'embaràs notificades en la C. Valenciana

Any Notificades en la Comunitat Valenciana Notificades en la resta d'Espanya
de residents en la C. Valenciana
En residents en
la C. Valenciana
En no residents
en la C. Valenciana
Total
 
2017 8.349 158 8.507 112
2018 8.166 135 8.301 72
2019 8.413 151 8.564 41
2020 7.432 108 7.540 48
2021 7.937 120 8.057 42

Font: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Registre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs. <http://www.sp.san.gva.es/>